Хімія. 9 клас. Лашевська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестовий контроль знань з теми «Хімічні реакції»

1. Схему реакції сполучення записано в рядку

 • A Zn + НСl → ZnCl2 + Н2
 • Б H2SO3 → Н2О + SO2
 • в H2 + O2 → H2O
 • Г H2SO4 + ВаСl2 → BaSO4 + НСl

2. Схему реакції розкладу записано в рядку

 • A Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu
 • Б HNO3 → NO2 + H2O + O2
 • В SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O
 • Г H2O + SO3 → H2SO4

3. Схему реакції заміщення записано в рядку

 • A Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn
 • Б H2SO3 SO2 + H2O
 • в NO2 + H2O + O2 HNO3
 • Г K2SO4 + CaCl2 CaSO4 + KCl

4. Схему реакції обміну записано в рядку

 • А МgО + НСl → МgСl2 + Н2О
 • Б NaNO3 → NaNO2 + О2
 • В NO + О2 → NO2
 • Г WO3 + Н2 → W + Н2О

5. Складіть рівняння реакції магнію з хлоридною кислотою, дібравши коефіцієнти методом електронного балансу. Правильне твердження щодо цієї реакції записано в рядку

 • А ступінь окиснення Магнію в магній хлориді -2
 • Б ступінь окиснення Хлору в магній хлориді +1
 • В Магній - відновник
 • Г Гідроген окиснюється

6. Складіть рівняння реакції кальцію з водою, дібравши коефіцієнти методом електронного балансу. Правильне твердження щодо цієї реакції записано в рядку

 • А ступінь окиснення Кальцію в кальції +2
 • Б ступінь окиснення Гідрогену в кальцій гідроксиді 0
 • В Кальцій - окисник
 • Г Гідроген відновлюється

7. Складіть рівняння реакції заліза з купрум(ІІ) сульфатом, дібравши коефіцієнти методом електронного балансу. Правильне твердження щодо цієї реакції записано в рядку

 • А ступінь окиснення Сульфуру в купрум(ІІ) сульфаті +4
 • Б ступінь окиснення Феруму в залізі +2
 • В Сульфур - окисник
 • Г Купрум відновлюється

8. Складіть рівняння реакції алюмінію з бромом, дібравши коефіцієнти методом електронного балансу. Правильне твердження щодо цієї реакції записано в рядку

 • А ступінь окиснення Брому в бромі -1
 • Б молекула брому віддає 2 електрони
 • В коефіцієнт перед формулою брому 3
 • Г коефіцієнт перед формулою алюмінію 1

9. Правильне твердження щодо реакції між алюмінієм і киснем записано в рядку

 • А сполучення, окисно-відновна, екзотермічна
 • Б без зміни ступенів окиснення, необоротна, ендотермічна
 • В сполучення, без зміни ступенів окиснення, екзотермічна
 • Г оборотна, окисно-відновна, екзотермічна

10. Правильне твердження щодо реакції між алюмінієм і ферум(ІІІ) оксидом записано в рядку

 • А сполучення, без зміни ступенів окиснення, ендотермічна
 • Б без зміни ступенів окиснення, необоротна, ендотермічна
 • В заміщення, окисно-відновна, екзотермічна
 • Г оборотна, окисно-відновна, екзотермічна

11. Правильне твердження щодо реакції між карбон(ІІ) оксидом і киснем записано в рядку

 • А заміщення, без зміни ступенів окиснення, ендотермічна
 • Б без зміни ступенів окиснення, необоротна, екзотермічна
 • В сполучення, окисно-відновна, екзотермічна
 • Г необоротна, окисно-відновна, ендотермічна

12. Правильне твердження щодо реакції між сіркою та киснем записано в рядку

 • А без зміни ступенів окиснення, необоротна, екзотермічна
 • Б заміщення, без зміни ступенів окиснення, ендотермічна
 • В необоротна, окисно-відновна, ендотермічна
 • Г сполучення, окисно-відновна, екзотермічна

13. Швидкість хімічної реакції між магнієм і хлоридною кислотою залежить від

 • А маси магнію
 • Б об’єму хлоридної кислоти
 • В концентрації хлоридної кислоти
 • Г атмосферного тиску

14. Швидкість хімічної реакції між металом і сіркою не залежить від

 • А природи металу
 • Б ступеня подрібнення металу і сірки
 • В температури
 • Г тиску

15. Найшвидше реагуватиме з водою

 • А магній
 • Б літій
 • В кальцій
 • Г калій

16. Найповільніше відбувається реакція між

 • А залізним цвяхом і купрум(ІІ) сульфатом, масова частка якого в розчині 2 %
 • Б залізним цвяхом і купрум(ІІ) сульфатом, масова частка якого в розчині 4 %
 • В залізними ошурками і купрум(ІІ) сульфатом, масова частка якого в розчині 2 %
 • Г залізними ошурками і купрум(ІІ) сульфатом, масова частка якого в розчині 4 %

17. Найшвидше відбувається реакція між кальцієм і

 • А бромом
 • Б хлором
 • В сіркою
 • Г фосфором

18. Швидкість хімічної реакції між воднем і йодом не залежить від

 • А тиску пари йоду
 • Б загального об’єму суміші газів
 • В температури газової суміші
 • Г тиску водню

19. Найповільніше відбувається реакція між цинком і

 • А гарячою концентрованою хлоридною кислотою
 • Б холодною концентрованою хлоридною кислотою
 • В гарячою розбавленою хлоридною кислотою
 • Г холодною розбавленою хлоридною кислотою

20. Найшвидше відбувається реакція

 • А між натрій гідроксидом і хлоридною кислотою
 • Б між кальцій оксидом і карбон(ІV) оксидом
 • В розкладання купрум(ІІ) гідроксиду
 • Г розкладання аргентум(І) броміду