Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Лашевська

§ 35. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Після опрацювання параграфа ви зможете:

  • встановлювати генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Між класами неорганічних сполук є зв’язки, які називають генетичними. З курсів хімії та біології ви вже знаєте значення слова «генетичний», яке походить від грецького слова γεννάω (розтлумачте його). Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук полягає в тому, що з речовин одного класу можна добути речовини - представники інших класів. Отже, генетичні зв’язки - це зв’язки між різними класами сполук, які ґрунтуються на їхніх взаємоперетвореннях. До генетичного ряду речовин входять представники різних класів неорганічних сполук того самого хімічного елемента. Вони мають єдине походження - генезис - і пов’язані взаємоперетвореннями.

1. Проаналізуйте наведені далі ланцюжки перетворень, які відображають генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Складіть хімічні рівняння, проаналізуйте їх з погляду окиснення-відновлення та електролітичної дисоціації. Запишіть ці перетворення в загальному вигляді, зазначивши природу простої речовини та класи неорганічних сполук:

2. За наведеними на рисунку 35.1 генетичними рядами складіть рівняння відповідних реакцій, проаналізуйте їх з погляду окиснення-відновлення та електролітичної дисоціації.

Рис. 35.1. Генетичні ряди Кальцію та Фосфору й зв’язки між ними

Повніше різноманітні генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук описує схема на рисунку 35.2.

Рис. 35.2. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук1

1 Оксиди деяких металічних елементів є кислотними, наприклад, хром(VІ) оксид, манган(VІІ) оксид.

1. Доберіть до схеми, зображеної на рисунку 35.2, приклади перетворень, складіть рівняння відповідних реакцій, проаналізуйте їх з погляду окиснення-відновлення та електролітичної дисоціації.

Застосувати знання про генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук ви зможете під час виконання практичної роботи 2.

ПРО ГОЛОВНЕ

• Між класами неорганічних сполук існують зв’язки, які називають «генетичними».

• Генетичні зв’язки - це зв’язки між різними класами сполук, які ґрунтуються на їхніх взаємоперетвореннях.

• До генетичного ряду речовин входять представники різних класів неорганічних сполук того самого хімічного елемента. Вони мають єдине походження - генезис - і пов’язані взаємоперетвореннями.

• Є два основних шляхи генетичних зв’язків між неорганічними речовинами: один з них починається металами, інший - неметалами.

Перевірте себе

  • 1. Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете ви відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Застосуйте свої знання й уміння

  • 2. З наведеного переліку виберіть формули речовин, які належать до генетичного ряду: а) барію; б) селену: Ba, Н2О, BaSeO4, BaO, ВаСl2, SeO2, BaSO4, H2SeO4, К3РО4, О2, Ва(ОН)2, Se.
  • 3. Доберіть приклади до схем перетворень:

а) метал + неметал → сіль;

б) основний оксид + кислотний оксид → сіль;

в) основа + кислота → сіль + вода;

г) сіль + кислота → сіль + кислота;

д) метал + кисень → основний оксид;

е) неметал + кисень → кислотний оксид;

ж) основний оксид + вода → луг;

з) кислотний оксид + вода → кислота;

і) кислотний оксид + луг → сіль + вода;

к) основний оксид + кислота → сіль + вода.

Творча майстерня

  • 4. Складіть сенкан про генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.