Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Лашевська

Тестовий контроль знань з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

1. Укажіть характеристичну групу амінів.

 • A -NH2
 • Б -СООН
 • В -СНО
 • Γ -ΝΗ-COO-

2. Укажіть формулу метанаміну.

 • А C6H5NH2
 • Б C2H5NH2
 • В NH2C6H4NH2
 • Г CH3NH2

3. Укажіть формулу аніліну.

 • A C6H5NH2
 • Б C2H5NH2
 • В NH2C6H4NH2
 • Г NH2C2H4NH2

4. Продуктами повного окиснення (горіння) метанаміну є речовини, формули яких

 • A N2, Н2, CO
 • Б NO, Н2О, CO
 • В NO2, Н2, СО2
 • Г N2, Н2О, СО2

5. Продуктами повного окиснення (горіння) аніліну є речовини, формули яких

 • A N2, Н2, CO
 • Б N2, Н2О, СО2
 • В NO2, Н2, СО2
 • Г NO, Н2О, CO

6. Проаналізуйте твердження.

I. Аміни - органічні основи.

II. Анілін у водному розчині не діє на фенолфталеїн.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

7. Проаналізуйте твердження.

I. Нижчі аміни не розчиняються у воді.

II. Вищі аміни мають специфічний «рибний» запах.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

8. Проаналізуйте твердження.

I. Анілін не реагує з бромною водою.

II. Метанамін реагує з гідроген бромідом.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

9. Проаналізуйте твердження.

I. Анілін реагує з хлоридною кислотою.

II. Метанамін - органічна основа.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

10. Реакція аніліну з бромом у водному розчині супроводжується

 • А утворенням білого осаду
 • Б виділенням амоніаку
 • В утворенням чорного осаду
 • Г виділенням карбон(ІV) оксиду

11. Правильне твердження щодо метанаміну записано в рядку

 • А за температури 20-25 °С і атмосферного тиску є рідиною
 • Б негорюча речовина
 • В реагує з лугами
 • Г у його водному розчині фенолфталеїн набуває малинового кольору

12. Правильне твердження щодо аніліну записано в рядку

 • А за температури 20-25 °С та атмосферного тиску є рідиною
 • Б негорюча речовина
 • В реагує і з лугами, і з кислотами
 • Г у його водному розчині фенолфталеїн набуває малинового кольору

13. Анілін у промисловості добувають

 • А відновленням нітробензену
 • Б тримеризацією етанаміну
 • В окисненням нітробензену
 • Г димеризацією пропанаміну

14. Правильне твердження щодо аніліну записано в рядку

 • А є аліфатичним аміном
 • Б легко окислюється
 • В реагує з водою
 • Г виявляє кислотні властивості

15. Правильне твердження щодо гліцину записано в рядку

 • А реагує з хлоридною кислотою
 • Б не реагує з натрій гідроксидом
 • В не може утворювати пептидні зв’язки
 • Г за температури 20-25 °С і атмосферного тиску є газом

16. Унаслідок дії концентрованої нітратної кислоти на білок

 • А утворюється чорний осад
 • Б з’являється фіолетове забарвлення
 • В утворюється речовина жовтого кольору
 • Г з’являється зелене забарвлення

17. Унаслідок дії свіжодобутого купрум(ІІ) гідроксиду на білок

 • А утворюється цегляно-червоний осад
 • Б з’являється фіолетове забарвлення
 • В утворюється білий осад
 • Г з’являється зелене забарвлення

18. Проаналізуйте твердження.

I. Амінокислоти є продуктами гідролізу білків.

II. Денатурація білка супроводжується руйнуванням вторинної, третинної та четвертинної структур.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

19. Проаналізуйте твердження.

I. Унаслідок гідролізу білка утворюються амінокислоти.

II. Унаслідок нагрівання альбумін зсідається.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

20. Проаналізуйте твердження.

I. Амінокислоти - амфотерні сполуки.

II. У білках амінокислотні залишки сполучені водневими зв’язками.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних