Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Лашевська

Тестовий контроль знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

1. Укажіть загальну структурну формулу одноосновних карбонових кислот.

2. Якою літерою позначено модель молекули насиченого одноатомного спирту?

3. Укажіть характеристичну групу альдегідів.

4. Укажіть структурну формулу естеру.

5. Алгоритм складання назви естеру позначено літерою

 • А алкан + аль
 • Б металічний елемент + алкан + оат
 • В алкан + ол
 • Г алкіл + алкан + оат

6. Взаємодія етанолу з натрієм є

 • А ендотермічною реакцією
 • Б реакцією заміщення
 • В реакцією приєднання
 • Г оборотною реакцією

7. Гліцерол є

 • А ненасиченим триатомним спиртом
 • Б насиченим одноатомним спиртом
 • В одним з продуктів гідролізу тристеарину
 • Г одним з продуктів гідролізу метилетаноату

8. Гліцерол відрізняється від етанолу тим, що

 • А реагує з натрієм
 • Б реагує з купрум(ІІ) гідроксидом
 • В вступає в реакцію повного окиснення
 • Г вступає в реакції естерифікації

9. Фенол відрізняється від метанолу тим, що

 • А легко окиснюється на повітрі
 • Б не реагує з лужними металами
 • В не має характерного запаху
 • Г є сильною кислотою

10. Метанова кислота відрізняється від етанової тим, що

 • А вступає в реакцію «срібного дзеркала»
 • Б не реагує з магнієм
 • В не має характерного запаху
 • Г утворює білий осад під дією бромної води

11. З-поміж речовин, формули яких наведено, укажіть ту, у якої кислотні властивості виражені найсильніше.

 • А СН3СООН
 • Б НСООН
 • В С6Н5ОН
 • Г Н2СО3

12. З-поміж речовин, формули яких наведено, укажіть ту, у якої кислотні властивості виражені найслабше.

 • А СН3СООН
 • Б НСООН
 • В С6Н5ОН
 • Г Н2СО3

13. Метилетаноат ізомерний

 • А пропаналю
 • Б пропан-2-олу
 • В пропан-1,2-діолу
 • Г пропановій кислоті

14. Проаналізуйте твердження.

I. Одним з продуктів лужного гідролізу тристеарину є мило.

II. Одним з продуктів лужного гідролізу тристеарину є гліцерол.

Визначте, чи є поміж них правильні.

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

15. Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є

 • А фруктоза
 • Б глюкоза
 • В декстрин
 • Г сахароза

16. Проаналізуйте твердження.

I. Жири за своєю природою є естерами.

II. Одним з продуктів гідролізу будь-якого естеру є гліцерол.

Визначте, чи є поміж них правильні.

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

17. Проаналізуйте твердження.

I. Одним з продуктів лужного гідролізу тристеарину є маргарин.

II. Одним з продуктів лужного гідролізу тристеарину є стеаринова кислота.

Визначте, чи є поміж них правильні.

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

18. Проаналізуйте твердження.

I. Сік стиглого яблука від соку недозрілого можна відрізнити, використавши амоніачний розчин аргентум(І) оксиду.

II. Сік стиглого яблука від соку недозрілого можна відрізнити, використавши водно-спиртовий розчин йоду.

Визначте, чи є поміж них правильні.

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

19. Молекулярна формула насиченого одноатомного спирту - це

 • А C3H8O2
 • Б C5H12O
 • В C2H4O2
 • Г C3H4O

20. Укажіть речовину, у молекулі якої немає карбонільної групи.

 • А метанова кислота
 • Б метаналь
 • В етанова кислота
 • Г етаналь

21. Укажіть речовину, яка відновлює срібло з амоніачного розчину аргентум(І) оксиду.

 • А сахароза
 • Б етанол
 • В крохмаль
 • Г етаналь

22. Скільки з-поміж наведених речовин - метанова кислота, водень, магній, купрум(ІІ) гідроксид - реагує з етаналем?

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

23. Водневі зв’язки не утворюються між молекулами

 • А води
 • Б етанолу
 • В гліцеролу
 • Г етаналю

24. Моносахаридом є

 • А глюкоза
 • Б сахароза
 • В крохмаль
 • Г целюлоза

25. Для скількох речовин з-поміж наведених - крохмаль, сахароза, глюкоза, целюлоза - можлива реакція гідролізу?

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

26. Для скількох речовин з-поміж наведених - триолеїн, тристеарин, етилетаноат, фенол - можлива реакція гідролізу?

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

27. Для скількох речовин з-поміж наведених - етаналь, триолеїн, тристеарин, пропаналь - можлива реакція гідрування?

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

28. Для скількох речовин з-поміж наведених - фенол, триолеїн, тристеарин, етанол - можлива реакція з лугом?

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

29. Для скількох речовин з-поміж наведених - фенол, триолеїн, тристеарин, сахароза - можлива реакція з бромною водою?

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

30. Скільки речовин з-поміж наведених - фенол, крохмаль, гліцерол, целюлоза - під дією водно-спиртового розчину йоду набувають синього кольору?

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4