Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Лашевська

Тестовий контроль знань з тем «Повторення початкових понять про органічні речовини», «Теорія будови органічних сполук» і «Вуглеводні»

1. До складу всіх органічних сполук входить

 • А Магній
 • Б Нітроген
 • В Карбон
 • Г Кальцій

2. Укажіть число, яке дорівнює сумі коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції повного окиснення метану.

 • А 2
 • Б 3
 • В 4
 • Г 6

3. Геометрична форма молекули метану -

 • А площинна
 • Б лінійна
 • В тетраедрична
 • Г трикутна

4. Повне окиснення метану є реакцією

 • А необоротною
 • Б ендотермічною
 • В ізомеризації
 • Г йонного обміну

5. Укажіть загальну формулу вуглеводнів гомологічного ряду метану.

 • А СnН2n
 • Б CnH2n-2
 • В СnНn+2
 • Г СnН2n+2

6. Алкан з найдовшими молекулами синтезували 1985 року англійські хіміки І. Бідд і М. К. Уайтинг. Це нонаконтатриктан, молекула якого містить 390 атомів Карбону. Укажіть кількість атомів Гідрогену в молекулі цієї речовини.

 • А 197
 • Б 390
 • В 780
 • Г 782

7. У членів одного гомологічного ряду

 • А однаковий якісний склад
 • Б однаковий кількісний склад
 • В однакова відносна молекулярна маса
 • Г однакова відносна густина за повітрям

8. Укажіть групу атомів, що є гомологічною різницею в ряду алканів.

 • А СН
 • Б СН2
 • В СН3
 • Г СН4

9. Укажіть число, на яке відрізняються відносні молекулярні маси двох сусідніх членів гомологічного ряду алканів.

 • А 12
 • Б 14
 • В 16
 • Г 18

10. Усі правильні твердження щодо хімічних зв’язків у молекулах алканів наведено в рядку, позначеному літерою

 • 1 ковалентні
 • 2 прості
 • 3 йонні
 • 4 подвійні
 • 5 неполярні
 • 6 потрійні
 • А 1, 2, 5
 • Б 2, 3, 5
 • В 1, 4, 5
 • Г 3, 5, 6

11. Укажіть суфікс у назвах насичених вуглеводнів лінійної будови.

 • А -он
 • Б -ен
 • В -ан
 • Г -ин

12. Розташуйте алкани за зменшенням їхніх відносних молекулярних мас.

 • А нонан
 • Б пропан
 • В октан
 • Г гексан

13. Розташуйте алкани за зростанням їхніх відносних густин за киснем.

 • А етан
 • Б пропан
 • В метан
 • Г бутан

14. Укажіть речовину, яка розчиняється в гексані.

 • А вода
 • Б натрій хлорид
 • В бром
 • Г калій гідроксид

15. Розташуйте алкани за зменшенням їхньої густини.

 • А октан
 • Б етан
 • В декан
 • Г пентан

16. Розташуйте алкани за зростанням їхньої температури кипіння.

 • А октан
 • Б пентан
 • В нонан
 • Г гексан

17. Яка реакція не характерна для гомологів бутану?

 • А повне окиснення
 • Б ізомеризація
 • В часткове гідрування
 • Г заміщення

18. Гідролізом кальцій карбіду добувають.

 • А етан
 • Б етин
 • В кальцій оксид
 • Г карбон(ІV) оксид

19. Укажіть загальну кількість спільних електронних пар у молекулі етену.

 • А 2
 • Б 4
 • В 6
 • Г 8

20. Укажіть загальну кількість ковалентних зв’язків у молекулі етену.

 • А 2
 • Б 4
 • В 5
 • Г 6

21. Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції горіння етену.

 • А 2
 • Б 3
 • В 4
 • Г 5

22. Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції гідрування етену.

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

23. Етен пропустили крізь бромну воду, а етин - крізь водний розчин калій перманганату. Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

I. Водний розчин калій перманганату не змінив кольору.

II. Бромна вода знебарвилась.

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

24. Укажіть загальну кількість спільних електронних пар у молекулі етину.

 • А 2
 • Б 3
 • В 4
 • Г 5

25. Укажіть загальну кількість ковалентних зв’язків у молекулі етину.

 • А 2
 • Б 3
 • В 4
 • Г 5

26. У пробірку з гексаном добавили водний розчин калій перманганату, а в пробірку з бензеном - бромну воду. Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

I. Бромна вода знебарвилась.

II. Водний розчин калій перманганату не змінив кольору.

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

27. Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

I. Бензен вступає і в реакції заміщення, і в реакції приєднання.

II. Етен вступає в реакції заміщення і не вступає в реакції приєднання.

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

28. Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

I. Дегідруванням етену можна добути етин.

II. Тримеризацією етину можна добути бензен.

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

29. Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

I. Термічним розкладанням метану добувають вуглець і водень.

II. Термічним розкладанням метану добувають етин і водень.

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

30. Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

I. Дегідруванням алканів добувають алкени й алкіни.

II. Гідратацією етену добувають етанол.

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних