Всесвітня історія. Профільний рівень. 11 клас. Ладиченко

Всесвітня історія. Профільний рівень. 11 клас. Ладиченко

У підручнику широко висвітлюються події новітньої світової історії — від часу закінчення Другої світової війни до 2019 р., подані через призму конкретних фактів, документів, свідчень безпосередніх учасників описуваних подій. Матеріали підручника сприяють формуванню в учнів критичного та творчого мислення, яке слугуватиме стимулом до розвитку особистості.

Зміст підручника відповідає вимогам нової навчальної програми із всесвітньої історії профільного рівня.

Розділ 1. Облаштування повоєнного світу

§ 1. Зміни у світі внаслідок Другої світової війни

§ 2. Створення ООН та її діяльність

§ 3. «Радянізація» Східної Європи

§ 4. Початок «холодної війни»

Розділ 2. Коливання та хвилі

§ 5. Зміцнення демократії на Заході після Другої світової війни: розширення прав людини. США й Канада

§ 6. Зміцнення демократії на Заході після Другої світової війни: розширення прав людини. Країни Західної Європи

§ 7. Велика Британія

§ 8. Франція

§ 9. Німеччина

§ 10. Італія

§ 11. Падіння авторитарних режимів

Розділ 3. Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси

§ 12. Особливості створення і розпаду європейського соціалістичного табору: Польща, Чехословаччина, Угорщина

§ 13. Польща

§ 14. Чехословаччина, Чеська та Словацька Республіки

§ 15. Угорщина

§ 16. Румунія

§ 17. Болгарія

§ 18. Югославія

§ 19. СРСР у 1945-1991 рр. та нові незалежні країни

Розділ 4. Держави Азії, Африки та Латинської Америки: вибір шляхів розвитку

§ 20. Японія

§ 21. Китай

§ 22. Індія

§ 23. Країни Близького та Середнього Сходу

§ 24. Країни Африки

§ 25. Країни Латинської Америки

Розділ 5. Міжнародні відносини

§ 26. Динаміка «холодної війни». Протистояння НАТО і ОВД

§ 27. Антивоєнні рухи. Міжнародні відносини в 1970-х - першій половині 1980-х рр.

§ 28. Завершення, уроки і наслідки «холодної війни». Міжнародні відносини в кінці XX — на початку XXI ст.

Розділ 6. Повсякденне життя і культура

§ 29—30. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності та шляхи їх подолання

§ 31. Нові тенденції у розвитку культури і освіти

§ 32—33. Узагальнення до курсу