Всесвітня історія. 9 клас. Ладиченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Всесвітня історія. 9 клас. Ладиченко

У цьому навчальному році ви продовжуєте вивчення історії країн світу в Новий час, яке розпочали у 8-му класі. Підручник, який ви тримаєте в руках, дасть змогу зазирнути в захопливий світ кінця XVIII — початку XX ст. Ви будете знайомитися з видатними історичними постатями, досліджувати події, розглядати культурні явища та зміни в суспільному житті. До того ж будете вивчати всесвітню історію, пригадуючи події та факти з історії України, проводячи паралелі між розвитком України та інших європейських країн.

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

§ 1-2. Французька революція кінця XVIII ст.

§ 3. Війни наполеонівської Франції. Віденський конгрес

Узагальнення до розділу 1 «Європа в час Французької революції та наполеонівських війн»

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного обєднання (1815-1870 рр.)

§ 4. Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки

§ 5. Велика Британія в першій половині ХІХ ст.

§ 6. Франція та Австрійська імперія в 1815-1847 рр.

§ 7-8. «Весна народів». Революції 1848-1849 pp. У Західній і Центральній Європі

§ 9. Об’єднання Німеччини

§ 10. Об’єднання Італії

§ 11. Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині XIX ст.

§ 12. США в першій половині XIX ст. Громадянська війна

Узагальнення до розділу 2 «Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815-1870 рр.)»

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. Пробудження Азії

§ 13. Завершення формування індустріального суспільства у провідних державах Європи і США

§ 14. Третя республіка у Франції

§ 15. Німецька імперія в 1871-1913 рр.

§ 16. Велика Британія в останній у третині ХІХ — на початку ХХ ст.

§ 17. США в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст.

§ 18. Російська імперія у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

§ 19. Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах

§ 20. Японія у другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 21. Китай у другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 22. Османська імперія наприкінці XIX — на початку XX ст.

§ 23. Формування світової колоніальної системи

Узагальнення до розділу 3 «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. Пробудження Азії»

Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

§ 24. Міжнародні відносити в останній третині XIX — на початку XX ст.

Узагальнення до розділу 4 «Міжнародні відносити в останній третині XIX — на початку XX ст.»

Розділ 5. Розвиток культури і повсякдення життя (кінець XVIII — початок ХХ ст.)

§ 25-26. Наукові та літературно-мистецькі надбання людства

Узагальнення до розділу 5 «Розвиток культури і повсякденне життя (кінець XVIII — початок XX ст.)»

Узагальнення до курсу. § 27. Основні ідеї здобутки, виклики «довгого ХІХ ст.»

Словник термінів і понять

Хронологічна таблиця