Підручник по Всесвітній історії (рівень стандарту). 11 клас. Ладиченко - Нова програма

Підручник по Всесвітній історії (рівень стандарту). 11 клас. Ладиченко - Нова програма

У підручнику висвітлюються події світової історії від закінчення Другої світової війни до сьогодення. Основну увагу приділено формуванню розуміння учнями процесів і тенденцій розвитку людства. Цьому сприятимуть документальні, картографічні та інші матеріали. Запитання і завдання спрямовано на реалізацію засад компетентнісно орієнтованого навчання історії.

Зміст підручника відповідає вимогам нової навчальної програми із всесвітньої історії рівня стандарту.

Розділ 1. Облаштування повоєнного світу

§ 1. Зміни у світі внаслідок Другої світової війни

§ 2. Початок «холодної війни»

Розділ 2. Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства

§ 3. Формування постіндустріального світу

§ 4. Падіння авторитарних режимів у Південно-Західній Європі в 1970-х рр.

§ 5. Етнонаціональні проблеми Заходу у другій половині XX - на початку XXI ст.

§ 6. Боротьба за зміцнення демократії в країнах Заходу

§ 7. Особливості економічного розвитку країн Заходу у другій половині XX ст.

§ 8. Соціальне ринкове господарство в західних країнах

§ 9. Неолібералізм та неоконсерватизм у країнах Європи та США

§ 10. Процес економічної інтеграції Західної Європи

Розділ 3. Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси

§ 11. Втілення сталінської моделі соціалізму в країнах Центрально-Східної Європи

§ 12. Кризи комуністичних режимів країн Центрально-Східної Європи

§ 13. Трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи

§ 14. Розпад Радянського Союзу, Югославії та Чехословаччини

§ 15. Країни Центрально-Східної Європи на початку XXI ст.

Розділ 4. Держави Азії, Африки та Латинської Америки: вибір шляхів розвитку

§ 16. Японія

§ 17. Китай

§ 18. Індія

§ 19. Країни Близького та Середнього Сходу

§ 20. Країни Африки

§ 21. Латинська Америка

Розділ 5. Міжнародні відносини

§ 22. Динаміка «холодної війни». Протистояння НАТО й ОВД

§ 23. Період «розрядки» в міжнародній політиці

§ 24. Міжнародні відносини наприкінці XX - на початку XXI ст.

Розділ 6. Повсякденне життя і культура

§ 25. Науково-технічна революція

§ 26. Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства

§ 27. Сучасні тенденції в освіті

§ 28-29. Розвиток літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту: домінуючі тенденції

§ 30. Узагальнення до курсу