Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Узагальнюємо знання. Міжнародна міграція робочої сили

1. Як міжнародна міграція робочої сили впливає на державні фінанси?

2. Дослідіть форми й головні напрямки сучасних міграційних потоків.

3. Проаналізуйте вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток країн світу.

4. Поясніть регіональні особливості міжнародної трудової міграції.

5. Визначте проблеми міжнародної трудової міграції та ринку робочої сили в Україні.

6. За якими ознаками вирізняють сегменти на сучасному міжнародному ринку праці?

7. Визначте функції сучасного ринку праці.

8. Охарактеризуйте державні заходи рееміграції.

9. Які показники, пов'язані з міграцією робочої сили, фіксують у платіжному балансі?

10. До яких ознак імміграційного законодавства можна віднести такі обмеження?

  • 1) іммігранти зобов'язані надати довідку про стан здоров’я.
  • 2) Пріоритет у працевлаштуванні приймаючі країни надають фахівцям, що мають щонайменше три-п'ять років стажу роботи за спеціальністю.
  • 3) Для осіб, що мали в приймаючій країні статус стажистів або студентів, передбачаються тверді правила, які не дозволяють продовжити своє перебування в ній, вимагають обов'язкового виїзду на батьківщину.
  • 4) Заборонено іммігрувати особам, що раніше були засуджені за кримінальні злочини, членам терористичних організацій.
  • 5) Визначається максимальна частка іноземних робітників на одному підприємстві.

11. За статистичними даними таблиці за 2018 р. визначте, які з перелічених країн європи є імпортерами, а які — експортерами робочої сили, за двома сегментами: пенсійний вік і мінімальна заробітна плата в євро за місяць.

Сегмент/Країна

Польща

Німеччина

Туреччина

Бельгія

іспанія

Болгарія

Нідерланди

Франція

Греція

Пенсійний вік, років

67

67

60

65

65

65

65

65

58

Мінімальна заробітна плата, євро/місяць

358

1102

265

1216

733

202

1430

1386

577