Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Тестові завдання. Світова торгівля та міжнародна валютна система

1. Укажіть назву міжнародної валютної системи, із якою пов'язано створення МВФ.

А система плаваючих валютних курсів

Б система золотого стандарту

В система золотодоларового стандарту

Г система регульованих валютних курсів

2. Як визначається плаваючий валютний курс національної грошової одиниці?

А кількістю золотого вмісту валют, установленого країнами

Б співвідношенням обсягів експорту та імпорту країни

В співвідношенням попиту й пропозиції на валютному ринку

Г співвідношенням попиту й пропозиції на ринку імпортних товарів

3. Обернене котирування української гривні має вигляд

А 1 грн = 0,15 дол. США

Б 1 дол. США = 28 грн

В 1 євро = 32,2 грн

Г 1 євро = 1,15 дол. США

4. Якщо країна С за одну людино-годину здатна виробляти 60 велосипедів або 110 фотоапаратів, а країна Д — 36 велосипедів або 60 фотоапаратів, то

А у виробництві велосипедів країна С має абсолютні переваги, країна Д — порівняльні

Б у виробництві фотоапаратів країна С має абсолютні переваги, країна Д — порівняльні

В у виробництві велосипедів країна Д має абсолютні та порівняльні переваги

Г у виробництві фотоапаратів країна Д має абсолютні та порівняльні переваги

5. Збільшення ввізного мита на деревину призведе до таких наслідків

А пропозиція дерев'яних меблів національного виробництва збільшиться

Б пропозиція дерев'яних меблів національного виробництва зменшиться

В експорт дерев'яних меблів зросте

Г імпорт дерев'яних меблів зменшиться

6. Якщо внутрішні попит і пропозиція товару мають функції: QD = 300 - 4Р; QS = 6Р- 100, де Q — це кількість товару в млн л, а світова ціна в умовах вільної торгівлі встановилася на рівні 44 грош. од., то

А експорт становить 140 млн л

Б імпорт становить 140 млн л

В експорт становить 40 млн л

Г імпорт становить 40 млн л

7. Як зміниться курс євро щодо гривні, якщо рівень інфляції в Україні перевищує рівень інфляції в Європі?

А курс євро щодо гривні знизиться

Б курс євро щодо гривні стабілізується

В курси валют не залежать від інфляції

Г курс євро щодо гривні зросте

8. Як зміняться обсяги імпорту та експорту товарів, якщо курс долара до гривні зменшиться із 28 до 25 грн/дол.?

А обсяги імпорту зменшаться, експорту — зростуть

Б обсяги імпорту зростуть, експорту — знизяться

В обсяги й імпорту, й експорту знизяться

Г обсяги й імпорту, й експорту зростуть

9. Якщо країна С витрачає на виробництво велосипеда 110 год, а на виробництво фотоапарата — 60 год, а витрати країни Д відповідно 60 та 36 год, то

А у виробництві велосипедів країна С має абсолютні переваги, країна Д — порівняльні

Б у виробництві фотоапаратів країна С має абсолютні переваги, країна Д — порівняльні

В у виробництві велосипедів країна Д має абсолютні та порівняльні переваги

Г у виробництві фотоапаратів країна Д має абсолютні та порівняльні переваги

10. Якщо уряд увів квоти на імпорт сільськогосподарської продукції, то він запроваджує політику

А індустріалізації

Б протекціонізму

В фритредерства

Г антидемпінгову

11. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Абсолютні переваги в міжнародній торгівлі

2 Порівняльні переваги в міжнародній торгівлі

3 Гербові збори

4 Квота

А Паратарифні заходи

Б Можливості країни виробляти товари з меншими витратами ресурсів

В Законодавче встановлення обсягу імпорту або експорту

Г Штучне заниження ціни на товари на зовнішніх ринках

Д Можливості країни виробляти товари з меншою альтернативною вартістю

12. Установіть відповідність між визначеннями протекціоністських заходів та їхніми назвами.

1 Дозвіл держави на ввезення або вивезення певних товарів на свою територію

2 Продаж товарів за кордоном за цінами, меншими, ніж усередині країни

3 Установлення державою максимально допустимого обсягу іноземних товарів, які імпортуються в певний період

4 Податок, який сплачується власником імпортного товару в разі перетину кордону країни

А Ввізне мито

Б імпортна квота

В ліцензії на продаж

Г Демпінг

Д Паритет цін