Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Узагальнюємо знання. Грошово-кредитне регулювання економіки. Стійкість національних грошей

1. Якщо в країні в обігу перебувають лише готівкові гроші на суму 10 млрд грош. од., а центральний банк збільшує грошову базу у 2,5 разу, як це позначиться на обсязі грошової маси?

2. Якщо норма обов'язкових резервів дорівнює 14 %, а початкове збільшення депозитів становило 50 млн грош. од., яким буде зростання пропозиції грошей?

3. із метою усунення інфляції уряд проводить стримуючу монетарну політику, у результаті якої грошова маса в країні скорочується на 30 % з одночасним зменшенням реального ВВП на 10 % за незмінної швидкості обігу грошей. Визначте, який результат щодо змін загального рівня цін отримав уряд унаслідок реалізації цієї політики.

4. Визначте, чи правильними є твердження. Обґрунтуйте свою відповідь.

  • 1) Якщо норма обов'язкових резервів становить 100 %, то мультиплікатор дорівнює 0.
  • 2) Комерційний банк, маючи 300 тис. грн надлишкових резервів, здатний збільшити грошову масу лише на 300 тис. грн.
  • 3) Продаж державних облігацій збільшує пропозицію грошей.
  • 4) Основною функцією норми обов'язкових резервів є підтримка банківської ліквідності.

5. Пропозиція грошей дорівнює 840 млрд грош. од., обсяг готівки — 85 млрд грош. од., грошовий мультиплікатор — 5. Визначте величину банківських резервів.

6. Пропозиція грошей дорівнює 880 млрд грош. од., банківські резерви — 62 млрд грош. од., грошовий мультиплікатор — 8. Визначте обсяг готівки.

7. Банківський депозит становить 110 тис. грн. Визначте, на яку величину окремий банк та вся банківська система здатні збільшити пропозицію грошей за норми обов'язкових резервів 10%.

8. Кожна гривня, призначена для угод, обертається за рік у середньому 10 разів і спрямовується на купівлю кінцевих товарів та послуг на суму 5200 млрд грн. Попит на гроші як на фінансові активи описує функція MD = 1200 - 2і. Рівноважна ставка відсотка становить 12 %, норма обов'язкових резервів — 10%. Визначте: 1) сукупний попит на гроші; 2) обсяг пропозиції грошей; 3) величину банківського мультиплікатора; 4) обсяг грошової бази.