Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Тестові завдання. Грошово-кредитне регулювання економіки. Стійкість національних грошей

1. Стратегічною метою грошово-кредитної політики НБУ є

А зростання виробництва

Б регулювання грошової маси

В зміна валютного курсу

Г стабілізація цін

2. Зниження облікової ставки центрального банку впливає на грошову масу в такий спосіб

А обмежує вкладення коштів у цінні папери Б стимулює зростання грошової маси в обігу

В грошова маса в обігу залишається незмінною

Г обмежує зростання банківського кредитування економіки

3. Як змінюється трансакційний попит на гроші? А зростає після збільшення відсоткової ставки

Б зростає після зменшення відсоткової ставки

В знижується після збільшення ВВП

Г знижується після зменшення ВВП

4. Банківський депозит становить 20 тис. грн. При коефіцієнті резервування 20% він здатний збільшити пропозицію грошей окремим банком

А на 4 тис. грн

Б на 16 тис. грн

В на 20 тис. грн

Г на 80 тис. грн

5. Банківський депозит становить 20 тис. грн. При коефіцієнті резервування 20% він здатний збільшити пропозицію грошей усією банківською системою

А на 4 тис. грн

Б на 16 тис. грн

В на 20 тис. грн

Г на 80 тис. грн

6. Які заходи монетарної політики матимуть найбільш стимулюючий вплив на економіку?

Операції на відкритому ринку

Норми обов'язкових резервів

Облікова ставка

А

продавати цінні папери

знизити

знизити

Б

купувати цінні папери

знизити

підвищити

В

купувати цінні папери

підвищити

знизити

Г

купувати цінні папери

знизити

знизити

7. Попит на гроші для операцій становить 10% номінального ВВП, а пропозиція грошей — 450 млрд дол. Попит на гроші з боку активів наведено в таблиці.

Відсоткова ставка, %

Попит на гроші з боку активів, млрд дол.

14

100

13

150

12

200

11

250

Якщо ВВП = 3000 млрд дол., рівноважна відсоткова ставка становитиме

А 14 %

Б 13 %

В 12 %

Г 11 %

8. Які з поєднань монетарної та фіскальної політики приведуть до стримування інфляції?

Операції на відкритому ринку

Норми обов'язкових резервів

Облікова ставка

Ставка податку

Державні видатки

А

продавати цінні папери

підвищити

знизити

підвищити

знизити

Б

продавати цінні папери

підвищити

підвищити

підвищити

знизити

В

купувати цінні папери

підвищити

знизити

знизити

знизити

Г

купувати цінні папери

знизити

підвищити

підвищити

підвищити

9. Яке з тверджень є помилковим?

А НБУ здійснює державну реєстрацію та ліцензування банків

Б НБУ здійснює управління золотовалютними резервами

В НБУ визначає та регулює норми обов'язкових резервів для комерційних банків

Г НБУ здійснює розрахункове обслуговування підприємств і населення країни

10. Держава проводить політику «дешевих» грошей, коли в економіці країни

A піднесення, тому що це стимулює зростання ВВП

Б криза й безробіття, тому що це допомагає подолати їх

В бум, тому що в цей період економіка потребує багато грошей

Г низький рівень середньої заробітної плати

11. Установіть відповідність між поняттями та їхніми ознаками.

1 Трансакційний попит на гроші

2 Грошовий мультиплікатор

3 Політика «дорогих» грошей

4 Облікова ставка відсотка

А Ставка відсотка, за якої комерційні банки видають кредити економічним суб'єктам

Б Комплекс заходів, спрямованих на зменшення пропозиції грошей

В Грошові кошти, які потрібні економічним суб'єктам для придбання товарів і послуг

Г Відношення грошової маси до грошової бази

Д Плата комерційних банків за кредити, які їм надає центральний банк

12. Установіть відповідність між конкретними діями НБУ та його методами.

1 Обмежив обсяги надання комерційними банками іпотечних кредитів

2 Підвищив плату за кредити комерційним банкам від 1 до 14 %

3 Придбав облігації на суму 4 млн грн

4 Придбав 1 млн євро

А Валютне регулювання

Б Зміна норми обов'язкових резервів

В Рефінансування банків

Г Операції на відкритому ринку

Д Зміна облікової ставки