Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Узагальнюємо знання. Роль уряду в регулюванні національної економіки

1. Визначте, чи правильними є твердження.

Обґрунтуйте свою відповідь.

  • 1) До провалів ринку, що обґрунтовують необхідність державного регулювання, можна віднести екстерналії.
  • 2) Споживання індивідуальних благ одними особами виключає можливість їх споживання іншими.
  • 3) Кейнсіанці виступають за невтручання держави в економіку.
  • 4) Неподільність — ознака суспільних благ.
  • 5) За сучасних умов не можуть існувати чинники, які негативно впливають на обґрунтування та реалізацію державних управлінських рішень у сфері регулювання економіки.

2. Наведіть конкретні приклади змішаних благ. Охарактеризуйте їх.

3. Негативні зовнішні ефекти (наприклад забруднення навколишнього середовища) частіше пов'язані з виробництвом, але вони також можуть бути викликані й споживанням. Поясніть, яким чином споживання тютюну або алкоголю може призвести до виникнення негативних зовнішніх ефектів.

4. Використовуючи газетні або журнальні матеріали, знайдіть приклади виконання урядом кожної із функцій регулювання економічних процесів.

5. Фірма здійснює виробництво блага, яке приносить суспільству позитивний побічний ефект. Відомо, що в результаті введення дотації надлишки виробника збільшились на 1/2. Використовуючи дані, наведені на графіку, визначте: 1) функцію попиту на це благо; 2) функцію пропозиції цього блага; 3) нову рівноважну ціну на благо; 4) мінімальну ціну пропозиції в умовах виділення дотації; 5) розмір дотації, яку виділяє уряд цьому виробнику.

6. Покажіть графічно зміни макроекономічної рівноваги. Охарактеризуйте зміни в сукупному попиті, сукупній пропозиції, рівні цін, обсязі реального ВВП, рівні безробіття та рівні зайнятості, якщо: 1) в умовах неповної зайнятості суттєво зменшується заборгованість населення комунальним підприємствам; 2) в умовах високого рівня інфляції уряд централізовано знижує на 15 % рівень цін на товари й послуги; 3) в умовах стабільного рівня цін у країні зростає частка незавершеного будівництва; 4) в умовах наявності «вільних» ресурсів рівень цін на товари й послуги зріс на 10 %.

7. Наведіть конкретні приклади потоків, які позначені відповідними цифрами.

8. Відомо, що населення певної країни складає 10 млн осіб, серед яких діти віком до 16 років — 2,1 млн осіб: пенсіонери — 0,9 млн осіб; особи, зайняті в домогосподарстві, — 0,8 млн осіб; студенти денної форми навчання — 0,6 млн осіб; особи, що перебувають у психіатричних лікарнях, — 0,1 млн осіб; безробітні — 0,2 млн осіб; зайняті неповний робочий день — 1,0 млн осіб; працездатні особи, що зневірились і не шукають роботу, — 0,5 млн осіб. Визначте кількість робочої сили та рівень безробіття в країні.

9. Про які побічні ефекти свідчать наведені малюнки?