Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 7. ІНФЛЯЦІЯ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ НАВЧИТЕСЬ:

 • пояснювати сутність інфляції та її причини;
 • розрізняти та наводити приклади різних видів інфляції;
 • визначати індекс цін та темпи інфляції;
 • оцінювати втрати від нерегульованої інфляції.

ПРИГАДАЙТЕ

 • 1. У чому полягає сутність грошей?
 • 2. Як досягають рівноваги на ринку грошей?
 • 3. Як монополії та олігополії впливають на ціноутворення?

§ 32. Інфляція як наслідок порушення загальної рівноваги

Ще одним проявом макроекономічної нестабільності є інфляція. Інфляція — це знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності. Відбувається вона в результаті дисбалансу сукупного попиту й сукупної пропозиції, грошової та товарної маси. іншими словами, це ситуація, коли в обіг випущено набагато більше грошей, ніж товарів та послуг, які підтримують повноцінність сучасних грошей.

Основними проявами інфляційних процесів є підвищення середнього рівня цін на всі товари та послуги, товарний дефіцит та зниження курсу національної валюти відносно іноземних валют.

Серед основних причин, які призводять до інфляції, можна виділити такі:

 • дефіцит державного бюджету, тобто перевищення видатків держави над її доходами;
 • необхідність поповнення каналів обігу додатковими грошима для інвестування галузей народного господарства;
 • необхідність поповнення каналів обігу додатковими грошима у зв'язку з мілітаризацією економіки;
 • монополістичний та олігополістичний характер ціноутворення, особливо на ресурси;
 • інфляційні очікування населення;
 • імпорт інфляційних процесів із країн-партнерів.

Проаналізувавши причини інфляції, можна зробити висновок: позбутися її не може жодне суспільство, тому перш за все інфляцію потрібно вимірювати. Оскільки вона проявляється в зростанні цін, то її рівень визначається за допомогою індекса цін та темпів їх зростання.

Індекс цін (IP) показує, у скільки разів змінилися ціни на певний набір товарів та послуг, які входять до так званого ринкового кошика:

Якщо ІР > 1, це означає, що ціни за поточний період зросли на (ІР - 1) • 100 %. Якщо ж ІР < 1, то ціни за поточний період знизилися на (1- ІР) • 100 %.

До «сім'ї» індексів, що характеризують інфляцію, можна віднести індекс споживчих цін, індекси цін виробників промислової продукції, реалізації сільськогосподарської продукції, цін інвестицій в основний капітал, цін на будівельно-монтажні роботи, індекс-дефлятор ВВП.

Досить важливими в аналізі інфляції є темпи зростання цін. Вони показують швидкість зростання цін за певний проміжок часу. Визначити їх можна за формулою:

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

1. За рік грошова маса в країні зросла на 23 %, обсяги випущеної продукції збільшилися на 1/5, швидкість обігу грошової одиниці зросла з 8 до 9 обертів. Визначте рівень інфляції.

Розв'язання. Для визначення рівня інфляції використаємо формулу Фішера та індексний метод:

2. індекси інфляції в Україні за 2018 р.: січень — 101,5 %; лютий — 100,9 %; березень — 101,1 %; квітень — 100,8 %; травень — 100,0 %; червень — 100,0 %; липень — 99,3 %; серпень — 100,0 %; вересень — 101,9 %. Визначте темпи інфляції у квітні щодо січня; у липні щодо квітня; у вересні щодо липня.

Примітка. індекси цін можуть показувати зміну цін як у кількості разів, так і у відсотках. Наприклад, індекс цін за січень — 101,5 %. Це означає, що рівень інфляції становить 101,5 %, або ціни за січень зросли в 1,015 разу, або на 1,5%.

Розв'язання. Темпи інфляції розраховуємо за формулою, наведеною в параграфі:

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Складіть причинно-наслідковий ланцюжок між кожною причиною інфляції та зростанням цін.
 • 2. Визначте, чи правильні твердження. Обґрунтуйте свою думку.
 • 1) Будь-яке зростання цін означає інфляцію.
 • 2) Інфляція характерна лише для епохи паперових грошей.
 • 3) Якщо за два роки ціни на товари зросли в 9 разів, то це означає, що в середньому за рік вони зростали на 450 %.
 • 3. Грошова маса в країні на початку року становила 580 млрд грош. од., а наприкінці року — 630 млрд грош. од. Товарів і послуг протягом року було створено на 6 % більше, ніж минулого року. Швидкість обігу грошової одиниці в першому півріччі знизилася на 0,125, а в другому — зросла на 0,2. Визначте зміну цін у країні за рік.
 • 4. Якщо щорічні темпи інфляції протягом перших двох років становили 8%, а протягом двох наступних років — 10 %, то як змінилися ціни за чотири роки?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.