Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Узагальнюємо знання. Основні прояви цілісності національної економіки: чому вона важлива

1. Чи погоджуєтеся ви зі словами американського економіста Пола Хейне: «ВНП має тенденцію до зменшення зі зростанням кількості шлюбів і до збільшення — зі зростанням кількості розлучень»? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Чи правильні твердження? 1) якщо держава підвищить податки на доходи економічних суб'єктів на 10 %, то й споживчі витрати, й інвестиційні витрати знизяться на 10%. 2) Заробітна плата є елементом як доходів, так і витрат.

3. Заповніть таблицю: покажіть графічно зміни макроекономічної рівноваги в моделі «сукупний попит — сукупна пропозиція»; чітко вкажіть чинник, який викликав зміни; позначками (↑, ↓, —) покажіть зміни основних макроекономічних показників: рівня цін, рівня зайнятості та реального обсягу виробництва.