Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання. Управління підприємством

1. На початку формування менеджменту як науки були створені наукові школи. Якої з перелічених нижче НЕ існувало?

А школа наукового управління

Б школа людських стосунків

В поведінкова школа

Г школа адміністративного управління

2. Що з переліченого НЕ належить до функцій управління підприємством?

А планування й ухвалення рішень

Б мотивації персоналу

В дослідження ринку

Г контроль за виконанням рішень

3. Чи правильне твердження, що видами якісного дослідження ринку є: 1) хол-тест; 2) експертні опитування; 3) фокус-групові інтерв'ю; 4) кабінетне дослідження?

А тільки 1

Б тільки 1 і 2

В тільки 1, 2 і 3

Г усі перелічені види

4. Маркетинг починається

А із розробки та виробництва товару

Б із дослідження ринку та потреб споживачів

В з інформаційної рекламної кампанії

Г із планування каналів розподілу продукту

5. Конкурентоспроможність товару — це

А найвищий рівень якості товару

Б найнижча собівартість товару

В здатність товару конкурувати з аналогами на конкретному ринку в певний період часу

Г здатність товару конкурувати з аналогічними вимогами продукції на світовому ринку

6. Найвища вибірковість аудиторії є перевагою

А реклами на телебаченні

Б прямої поштової реклами

В зовнішньої реклами

Г газетної реклами

7. До якого методу комплексного дослідження ринку належить робота з довідниками та статистичною літературою?

А експертні опитування

Б сегментація ринку

В кабінетне дослідження

Г аналіз цін на товари конкурентів

8. Проект, який передбачає розробку, виробництво й реалізацію нововведення в комерційній, фінансовій, маркетинговій, управлінській та інших сферах, належить до

А мегапроектів

Б інвестиційних проектів

В якісно бездефектних проектів

Г інноваційних проектів

9. Маркетингові дослідження НЕ дозволяють підприємцям розв'язати таке завдання

А визначення рівня конкурентоспроможності продукції на ринку

Б проведення сегментації ринку

В формування умов отримання кредитів

Г формування мотивації рішення про покупку

10. Витрати фірми на рекламу належать до

А неявних витрат

Б змінних витрат

В граничних витрат

Г постійних витрат

11. Установіть відповідність між етапами життєвого циклу товару та функціями реклами.

1 Поява товару на ринку

2 Зростання обсягів продажу

3 Зрілість

4 Спад виробництва

А інформативна

Б Нагадуюча

В Стимулююча

Г Відсутня

Д Переконуюча

12. Установіть відповідність між принципами сегментації ринку споживчих товарів та відповідними сегментами.

1 Сегментація за географічним принципом

2 Сегментація за демографічним принципом

3 Сегментація за соціально-економічними характеристиками

4 Сегментація за психологічним принципом

А Ринок спеціального одягу для медичних працівників

Б Азіатський ринок спецій

В Ринок дешевих товарів

Г Ринок подарунків для ділових лідерів

Д Ринок конструкторів для дітей від восьми роківПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.