Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Розробка бізнес-плану проекту зі створення конкретного продукту (послуги)

МЕТА:

  • засвоїти поняття: бізнес-план, маркетинг, реклама, економічні ризики;
  • зрозуміти структуру бізнес-плану;
  • навчитися розробляти певні розділи бізнес-плану (резюме; опис товару, послуги; маркетинг; оцінка ризиків).

ХІД РОБОТИ

Перш за все визначте, що виробляти, але ви маєте бути впевнені, що обрана бізнес-ідея є перспективною. Розробка бізнес-плану для малого підприємства, у тому числі збір документації та оформлення, забирає близько двох тижнів. Якщо планується середній і великий бізнес, на складання бізнес-плану знадобиться щонайменше місяць інтенсивної роботи групи фахівців. Тому ви працюватимете за певними розділами, виконуючи окремі завдання з розробки бізнес-плану.

Пропонуємо структуру бізнес-плану, яка рекомендована спеціалістами й найчастіше використовується. Вона містить основні розділи бізнес-плану із зазначенням кількості необхідних сторінок.

№ з/п

Розділ бізнес-плану

Обсяг сторінок

1

Резюме

2—3

2

Опис підприємства та аналіз галузі

до 7

3

Опис продукції (робіт, послуг)

до 5

4

Маркетинг і збут продукції (робіт, послуг)

до 7

5

Логістика виробництва

до 7

6

Виробничий план

до 5

7

Організаційний план

2—3

8

Фінансовий план

до 5

9

Оцінювання ефективності проекту та ризиків його реалізації

10

Додатки

Резюме фактично пишуть наприкінці роботи, оскільки воно містить основну тезу всіх розділів.

1. Назвіть товар або послугу, який (яку) може виробляти український підприємець у межах малого бізнесу.

2. Дайте назву підприємству, щоб вона відображала напрямок обраної діяльності, характеризувала товар (послугу), який ви обрали для виробництва.

3. Розробка бізнес-плану починається з опису продукції (робіт, послуг). Заповніть відповідний розділ за таким планом: характеристика якісних показників; привабливість дизайну та упаковки; доступність для споживачів; конкурентоспроможність; переваги порівняно з імпортними аналогами.

4. Дуже важливим є розділ «Маркетинг і збут продукції (робіт, послуг)». Саме тут слід обирати ринки й визначати обсяги збуту. Якщо ця проблема не вирішена, немає сенсу розробляти інші розділи плану.

  • 1) Сегментація споживачів: запишіть три-чотири сегменти споживачів за різними критеріями.
  • 2) Політика підприємства у сфері конкуренції: назвіть три основні українські фірми, які випускають аналогічний товар. Якщо ваш товар умовно оцінити в 5 балів, то дайте оцінку від 0 до 10 товарам своїх основних конкурентів. Які існуючі товари-субститути можуть замінити запропонований товар? Визначте наповненість ринку імпортними аналогічними товарами.
  • 3) Політика ціноутворення. Пригадайте, як дохід підприємця залежить від еластичності попиту за ціною на товар, що виробляє фірма. За кожним сегментом споживачів визначте, еластичний чи нееластичний попит за ціною на ваш товар для цих конкретних споживачів. Зробіть висновок щодо цінової політики: чи можливо орієнтуватися на підвищення цін відносно ваших конкурентів.
  • 4) Рекламна кампанія: оберіть найбільш дієві види реклами; розробіть рекламне звернення.

5. Розділ «Виробничий план» містить дуже багато спеціальної технічної та виробничої інформації. Запишіть, яку саме конкретну інформацію необхідно мати для складання цього розділу.

6. Для оцінювання ефективності проекту та ризиків його реалізації запишіть основні ризики, пов'язані з реалізацією вашого проекту. Оцініть кожен за 10-бальною шкалою. Низький рівень ризику (від 1 до 3 балів) підкресліть зеленим маркером, найбільші ризики (від 8 до 10 балів) — червоним маркером. За кольором оцініть, сприятливе чи загрозливе становище вашого можливого бізнесу.