Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнюємо знання. Організація підприємницької діяльності та основні показники діяльності підприємства

1. Про діяльність фірми відомо:

Ціна одиниці праці становить 8 грош. од., ціна одиниці капіталу — 12 грош. од. Продукція реалізується за ціною 2 грош. од. Визначте комбінацію ресурсів, яка забезпечує мінімум витрат на виробництво 50 одиниць продукції. За якого співвідношення ресурсів фірма отримає максимум прибутку? Скільки одиниць продукції необхідно виробити для цього? Чому дорівнює величина цього максимального прибутку?

2. Виробництво фірми описано виробничою функцією Q = 39L2 - 2L3. Визначте кількість трудових ресурсів, за якої досягається максимальний середній продукт і максимальний сукупний продукт. Чому дорівнюють ці максимальні величини?

3. Виробнича функція має вигляд Q = 5LK. Ціна праці дорівнює 15, ціна капіталу — 30. Витрати виробника становлять 600 грош. од. Визначте, за яких значень L і K фірма мінімізує витрати. Чому при цьому дорівнює обсяг виробництва?

4. Середні загальні витрати фірми описано формулою АТС = 8Q + 150. Запишіть функцію граничних витрат і визначте їх величину за умови виробництва 100 одиниць продукції.

5. Загальні витрати деякої фірми задано рівнянням ТС = 4000 + 500Q - 40Q2 + Q3. Визначте: 1) обсяг продукції, за якого фірма досягає критичного стану; 2) за якої ціни на продукцію фірми їй доцільно продовжувати виробництво; 3) ціну пропозиції за умови виробництва 25 одиниць продукції.

6. Підприємець Остапенко звільнився з ткацької фабрики, де він отримував заробітну плату 5200 грн на місяць, та організував невелику фірму з виготовлення в'язаних сувенірів. Він найняв двох помічниць з окладом по 6500 грн на місяць. Щомісячна оренда приміщення становить 1250 грн. На сировину й фурнітуру витрачається 10 000 грн. Підприємець інвестував у справу власні заощадження в розмірі 20 000 грн, які були зняті з депозиту та приносили йому 18 % річних. Свої підприємницькі здібності Остапенко оцінює у 8500 грн. Загальний місячний виторг від продажу в'язаних сувенірів склав 46 000 грн. Визначте розмір бухгалтерського, економічного й чистого прибутку, якщо податки з прибутку складають 18 %.

7. Відновіть усі дані таблиці та визначте обсяг випуску продукції, що приносить фірмі максимум прибутку, якщо ціна на товар становить 15 грн.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.