Підручник з Економіки. 10 клас. Крупська - Нова програма

Підручник з Економіки. 10 клас. Крупська - Нова програма

Сучасну людину щоденно оточують проблеми економічного характеру: вибір товарів і ціни на них, дохід сім’ї та витрати на придбання всього необхідного для життя, пошук роботи й заробітна плата. Однак існують й інші економічні проблеми, наприклад спад виробництва, економічна криза, безробіття, інфляція тощо. Через кілька років вам доведеться не тільки вирішувати свої економічні проблеми та влаштовувати особисте життя, але й брати участь у суспільному житті. Ви будете вирішувати подальшу долю нашої Батьківщини. Тому, щоб зробити правильний вибір, який стосується вас особисто і всієї країни загалом, вам знадобиться достатній обсяг економічних знань.

Розділ І. Фундаментальні поняття економіки

Тема 1. Завдання економічної науки та її значення в житті суспільства і людини

§ 1. Економіка як наука для вирішення основної проблеми суспільства

§ 2. Як розвивалася економічна наука: визначальні економічні ідеї

§ 3. Методи економічного дослідження

§ 4. Функції економічної науки та зв’язки з іншими науками

Тестові завдання. Завдання економічної науки та її значення в житті суспільства і людини

Узагальнюємо знання. Завдання економічної науки та її значення в житті суспільства і людини

Тема 2. Зміст основних економічних явищ та процесів

§ 5. Виробничі ресурси та їхні різновиди

§ 6. Виробництво: структура та інфраструктура

§ 7. Технологічні уклади: характеристика та розвиток

§ 8. Продукт виробництва: його структура та призначення

§ 9. Економічна ефективність: зміст та способи оцінювання

§ 10. Взаємозв’язок основних сфер економіки: виробництва, розподілу, обміну та споживання

Практична робота. Визначення показників ефективності використання ресурсів виробництва

Тестові завдання. Зміст основних економічних явищ та процесів

Узагальнюємо знання. Зміст основних економічних явищ та процесів

Тема 3. Споживач в економіці. Економічні потреби та економічні інтереси

§ 11. Розвиток і безмежність потреб споживача

§ 12. Споживчі блага як засіб задоволення потреб

§ 13. Гранична корисність благ — основа споживчого вибору. Закон спадної граничної корисності

§ 14. Аналіз кривих байдужості. Гранична норма заміщення

§ 15. Бюджетна обмеженість вибору споживача. Раціональний вибір споживача

Практична робота. Структура споживання родин із різним рівнем доходів

Тестові завдання. Споживач в економіці. Економічні потреби та економічні інтереси

Узагальнюємо знання. Споживач в економіці. Економічні потреби та економічні інтереси

Тема 4. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника

§ 16. Прояви обмеженості виробничих ресурсів

§ 17. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей

§ 18. Альтернативна вартість. Закон зростання альтернативної вартості

§ 19. Ознаки раціонального виробника

§ 20. Закон спадної продуктивності факторів виробництва

Практична робота. Визначення альтернативної вартості навчання

Тестові завдання. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника

Узагальнюємо знання. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника

Тема 5. Відносини власності

§ 21. Економічний зміст відносин власності

§ 22. Форми власності

§ 23. Реформування відносин власності. Приватизація та роздержавлення

Тестові завдання. Відносини власності

Узагальнюємо знання. Відносини власності

Тема 6. Економічні системи. Особливості економічного кругообігу

§ 24. Сутність та основні елементи економічної системи

§ 25. Принципи організації ринкової, командно-адміністративної та змішаної економіки

§ 26. Зміст економічного кругообігу

§ 27. Моделі ринкової економіки

Тестові завдання. Економічні системи. Особливості економічного кругообігу

Узагальнюємо знання. Економічні системи. Особливості економічного кругообігу

Розділ II. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки

Тема 7. Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти

§ 28. Принципи функціонування ринку

§ 29. Особливості розв’язання основних проблем економіки в умовах ринку

§ 30. Сутність ринкового саморегулювання та ринкової конкуренції

§ 31. Обмеження ринкової конкуренції та ринкового саморегулювання

§ 32. Принципові відмінності досконалої конкуренції від інших форм організації ринку

Тестові завдання. Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти

Узагальнюємо знання. Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти

Тема 8. Гроші в ринковій економіці

§ 33. Сутність грошей та зміст їхніх функцій

§ 34. Види грошей за матеріальними носіями

§ 35. Готівкові та депозитні гроші. Сучасні електронні гроші

§ 36. Грошова маса та її показники. Суспільна корисність та купівельна спроможність грошей

§ 37. Стійкість національних грошей і курс національної валюти. Гроші та грошова реформа в Україні

Тестові завдання. Гроші в ринковій економіці

Узагальнюємо знання. Гроші в ринковій економіці

Тема 9. Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна

§ 38. Ціна, витрати та корисність товару

§ 39. Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни

§ 40. Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиції від ціни

§ 41. Нецінові чинники попиту та пропозиції

§ 42. Ціна ринкової рівноваги. Зміст, графічне відображення. Роль рівноважної ціни в ринковому саморегулюванні

§ 43. Неринкове ціноутворення: чому та в який спосіб уряди країн регулюють ціни на деякі товари

Тестові завдання. Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна

Узагальнюємо знання. Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна

Тема 10. Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність у практичній діяльності

§ 44. Еластичність попиту за ціною

§ 45. Еластичність пропозиції за ціною

§ 46. Урахування еластичності при ціноутворенні, формуванні податкової системи та організації торговельних відносин з іншими країнами

Практична робота. Оцінювання еластичності попиту за ціною для конкретного товару

Тестові завдання. Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність у практичній діяльності

Узагальнюємо знання. Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність у практичній діяльності

Тема 11. Ринкова структура: особливості різних ринків

§ 47. Ринок товарів та послуг. Суб’єкти ринку та його організація. Форми сучасної торгівлі

§ 48. Ринок праці. Працівник та роботодавець як суб’єкти ринку. Їхні права та зобов’язання. Що визначає попит і пропозицію на ринку праці

§ 49. Ринок капіталу. Покупці та продавці кредитних ресурсів. Що впливає на попит і пропозицію на ринку капіталу

§ 50. Ринок землі. Власники та орендарі (покупці) земельних ресурсів. Чинники попиту на землю та її пропозиції

§ 51. Ринок інформації. Виробники, покупці (користувачі) інформації. Права та зобов’язання виробників і споживачів інформаційних ресурсів

Тестові завдання. Ринкова структура: особливості різних ринків

Узагальнюємо знання. Ринкова структура: особливості різних ринків

Тема 12. Доходи в ринковій економіці

§ 52. Закон ринкового формування доходів

§ 53. Рента — дохід власника земельних ресурсів. Види ренти. Ціна землі

§ 54. Заробітна плата

§ 55. Позичковий відсоток. Чинники диференціації позичкового відсотка на ринку кредитних ресурсів

§ 56. Особливості формування доходу власників цінних паперів. Курс акції

§ 57. Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу. Дисконтування вартості доходу від інвестування в бізнесовий проект

§ 58. Дохід виробника інформаційних ресурсів в інформаційній економіці

§ 59. Нерівність у розподілі доходів: зміст, наслідки та способи вимірювання. Проблеми формування та розподілу доходів в Україні

Тестові завдання. Доходи в ринковій економіці

Узагальнюємо знання. Доходи в ринковій економіці

Тема 13. Ринкова інфраструктура: біржі, банки, страхові компанії та інші ринкові посередники

§ 60. Взаємозв’язок структури та інфраструктури сучасного ринку

§ 61. Товарні біржі. Роль уряду в їх функціонуванні

§ 62. Фондова біржа, її організація та роль уряду у функціонуванні. Індекси фондового ринку

§ 63. Банки у функціонуванні ринку капіталів. Основні операції та послуги банків. Регулювання діяльності банків національним регулятором

§ 64. Інші фінансово-кредитні посередники (страхові компанії, трасти, інвестиційні фонди) у функціонуванні ринку капіталів

§ 65. Служби зайнятості та працевлаштування у функціонуванні ринку праці. Державні та недержавні служби (агенції) на ринку праці

§ 66. Ринкова інфраструктура сучасної України

Практична робота. Послуги, які надає банк

Тестові завдання. Ринкова інфраструктура: біржі, банки, страхові компанії та інші ринкові посередники

Узагальнюємо знання. Ринкова інфраструктура: біржі, банки, страхові компанії та інші ринкові посередники

Основні поняття і терміни