Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Крижановський - Нова програма

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМАМИ 4—5: «ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ», «ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ»

І варіант

Чи погоджуєшся ти Із твердженнями?

1. У Візантії склалася система васалітету.

2. Арабське літочислення ведеться від року переселення Мухаммеда в Медіну.

3. Наприкінці IX століття вікінги відкрили «Країну криги» — Ісландію.

4. Наприкінці доби Середньовіччя склалися сильні централізовані держави в Греції, Франції та Англії.

Закінчи речення:

5. Грамотних серед простого люду Візантії нараховувалося більше, ніж на Заході, тому що...

а) населення виявляло велику зацікавленість до звань;

б) державі потрібні були високоосвічені чиновники;

в) освіта була доступною всім.

6. Північні араби були хоробрими та войовничими бедуїнами, які займалися...

а) кочовим скотарством і караванною торгівлею;

б) землеробством та мореплавством;

в) воювали заради здобичі.

7. У Скандинавії IX—XI ст. виникають такі держави норманів...

а) Норманське, Швейцарське та Сицилійське королівства;

б) Ісландське, Ірландське, Англійське королівства;

в) Данське, Норвезьке та Шведське королівства.

Вибери одну правильну відповідь:

8. Вождем якого народу був король Артур?

а) кельтів;

б) арабів;

в) французів.

9. За якого імператора Візантія досягла найвищого розвитку?

а) Василія ІІ Болгаробойця;

б) Михайла XVII Палеолога;

в) Юстиніана.

10. Що змінилося після військової реформи Генріха II Плантагенета?

а) було створено регулярну армію;

б) побудовано сильний морський флот;

в) рицарі перетворилися на звичайних поміщиків, а захищали країну солдати-найманці.

11. Коли вперше скликано Генеральні штати у Франції?

а) 1215 р.;

б) 1265 р.;

в) 1302 р.

12. Найбільшої майстерності араби досягли в...

а) мистецтві вітражів;

б) мистецтві каліграфії;

в) портретному живописі.

13. Добери до понять відповідні тлумачений

A. Руни

Б. Іконоборці

B. Халіф

Г. Шаріат

Д. Скальди

1. Монарх і водночас глава мусульман

2. Настанови і правила, за якими живуть мусульмани

3. Давньоскандинавські поети-співці

4. Давньогерманський алфавіт

5. Учасники руху проти шанування ікон

14. З’ясуй, хто з історичних діячів здійснив таке:

A. Генріх ІІ Плантагенет

Б. Мухаммед

B. Філіпп II Красивий

Г. Вільгельм Завойовник

Д. Жанна д'Арк

1. З цим іменем зв'язано збереження незалежності Франції

2. За його правління духовенство потрапляє у васальну залежність, а королівський суд стає верховним

3. Засновник ісламу

4. Запровадив Генеральні штати, за його наказом знищено орден тамплієрів

5. Завоювавши Англію, зробив перепис усіх земель держави

15. Установи відповідність між подіями і датами:

1. Х—ХІ ст.

2. 1455—1485 рр.

3. 630 р.

4. ІX—XI ст.

5. 1066 р.

6. 1479 р.

A. Утворення Арабського халіфату

Б. Походи вікінгів

B. Норманське завоювання Англії

Г. Утворення Данського, Шведського та Норвезького королівств

Д. Війна Червоної та Білої троянд

Е. Утворення Іспанського королівства

16. Відтвори хронологічну послідовність подій

А. «Чорна смерть»

Б. Виникнення парламенту в Англії

В. «Велика хартія вольностей»

Г. Війна Червоної та Білої троянд

Д. Винайдення Й. Гутенбергом книгодрукування

17. Знайди зайве

Видатні постаті арабського світу:

а) Фірдоусі;

б) Томас Беккет;

в) Ібн-Сіна (Авіценна);

г) Аль-Біруні.

18. Дай обґрунтовану відповідь:

Чому державу ромеїв (Візантію) історики називають «Золотим мостом» між стародавністю та Новою добою?

II варіант

Чи погоджуєшся ти із твердженнями?

1. Імператор у Візантії був самодержавцем.

2. Англійці спокійно і впевнено перемагали французів на першому етапі Столітньої війни.

3. Третя за давністю світова релігія — іслам — виникла у V ст. н. е.

4. Мусульманський храм називається медресе.

Закінчи речення

5. Архітектурним шедевром візантійців вважається...

а) храм Св. Софії;

б) палац Альгамбра;

в) замок Тауер.

6. Після смерті Мухаммеда мусульманську державу очолювали його соратники...

а) раджи;

б) халіфи;

в) султани.

7. Протистояння в питанні, кому буде належати французький трон, було лише приводом до початку...

а) Жакерії;

б) Столітньої війни;

в) Сицилійської вечерні

Вибери одну правильну відповідь:

8. Як на Русі називали норманів?

а) варяги;

б) вікінги;

в) скальди.

9. Яку частину Римської імперії стали називати Візантією?

а) південну;

б) західну;

в) східну.

10. Що змінилося після судової реформи Генріха ІІ Плантагенета в Англії?

а) з'явилися суди присяжних, а послугами королівського суду могла скористатися кожна вільна людина;

б) залежних селян судило духовенство;

в) продовжували свою справу судові поєдинки і ордалії.

11. Коли було скликано перший парламент в Англії?

а) 1215 р.;

б) 1265 р.;

в) 1302 р.

12. Столітня війна продовжувалася...

а) 1337—1453 рр.;

б) 1360—1463 рр.;

в) 1415—1453 рр.

13. Добери до понять відповідні тлумачення

A. Самодержавець

Б. Іслам

B. Паломництво

Г. Коран

Д. Дофін

1. Титул спадкоємців французького престолу

2. Священна книга мусульман

3. Монарх, якому належить уся повнота влади

4. Одна зі світових релігій

5. Ходіння до святих місць

14. З’ясуй, хто з історичних діячів здійснював таке:

A. Симон де Монфор

Б. Філіпп II Красивий

B. Альфред Великий

Г. Оттон І

Д. Фрідріх І Барбаросса

1. За нього Англія досягла великих успіхів у боротьбі з данцями

2. Перший імператор Священної Римської імперії

3. Досяг великих успіхів у боротьбі за об’єднання Франції — повернув Нормандію та ряд суміжних територій

4. Учасник ІІІ Хрестового походу, енергійний борець за підкорення Італії

5. Засновник англійського парламенту

15. Установи відповідність між подіями і датами

A. 527—565 рр.

Б. 622 р.

B. 962 р.

Г. 1265 р.

Д. 1337—1453 рр.

Е. 1453 р.

1. Столітня війна

2. Утворення Священної Римської імперії

3. Загибель Візантії

4. Виникнення ісламу

5. Правління Юстиніана

6. Виникнення англійського парламенту

16. Віднови хронологічну послідовність подій:

А. Виникнення Генеральних штатів у Франції;

Б. Утворення Іспанського королівства;

В. Битва на Чудському озері;

Г. Взяття турками Константинополя.

17. Знайди зайве:

Найвидатніші вчені Візантії:

а) Лев Математик;

б) Михаїл Пселл;

в) Авіценна;

г) Прокопій Кесарійський.

18. Дай обґрунтовану відповідь:

Олександр Пушкін у своїй повісті «Капітанська донька» дав дуже влучну назву селянському повстанню в Росії — «бунт безглуздий і нещадний»... Чи можна цю фразу віднести до «Жакерії» та до повстання під проводом Уота Тайлера?