Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Крижановський - Нова програма

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМАМИ 2 ТА З «РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ», «КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ»

І варіант

Чи погоджуєшся ти із твердженнями?

1. Серньовічна церква була зіткана із суперечностей. Вона зробила дуже багато корисного для суспільства, але й принесла йому чималі проблеми.

2. Хрестові походи — це релігійні війни, що велися під прапором благочестивості.

3. Альбігойська єресь — це рух ремісників, селян, які виступили проти деяких положень католицької церкви на початку VIII ст. у Франції та одержали перемогу.

4. Сердньовічні алхіміки віддалися пошукам рідкісних тварин та рослин.

Закінчи речення

5. Піраміду церковних посад, де нижче духовенство підпорядковується вищому, називають...

а) церковна демократія;

б) церковна ієрархія;

в) церковна драбина.

6. Чернечу громаду з певною метою та правилами поведінки називають...

а) орденом;

б) союзом;

в) унією.

7. Людей, які вважали людину найвищою цінністю та захищали її право на свободу і щастя, називають...

а) гуманістами;

б) гуманоїдами;

в) homo sapiens.

Вибери одну правильну відповідь

8. Перший Хрестовий похід розпочався...

а) 1096 р.;

б) 1095 р.;

в) 1204 р.

9. Назви ім’я людини, яка була сином багатого італійського купця, проповідувала милосердя і любов до всього живого, заснувала свій католицький орден:

а) святий Домінік;

б) святий Франциск Ассизький;

в) Григорій І Великий.

10. Купівля-продаж церковних посад наливалася...

а) аннали;

б) симонія;

в) анафема.

11. Середньовічний церковний трибунал, який виконував розшукувальні, судові та каральні функції, називався...

а) єресь;

б) інквізиція;

в) торквемада.

12. Цією наукою захоплювалися схоласти, навчаючи людей правильно та послідовно мислити:

а) латинь;

б) алхімія;

в) логіка.

13. Добери до понять відповідні тлумачення:

A. Схизма

Б. Єретик

В. Відродження

Г. Схоластика

1. Ренесанс. Період культурного та ідейного розвитку країн Західної та Центральної Європи.

2. Філософія, яка намагалася обґрунтувати релігійний світогляд.

3. Людина, яка заперечує основні положення церкви та її устрій.

4. Церковний розкол.

14. З’ясуй, хто з європейських діячів здійснив таке:

A. Обґрунтував можливість і необхідність пошуків істини за допомогою людського розуму

Б. Організував початкові школи, відкривав бібліотеки, був автором підручників

B. «Батько англійської поезії»

1. Алкуїн

2. Джеффрі Чосер

3. П'єр Абеляр

15. Установи відповідність між подіями і датами:

1. 1204 р.

2. 1054 р.

3. IX—Х ст.

A. Доба культурного мовчання

Б. Пограбування і захоплення хрестоносцями Константинополя

B. Церковний розкол

16. Віднови хронологічну послідовність:

А. Дитячий Хрестовий похід.

Б. Виникнення держав хрестоносців на Близькому Сході.

В. Розгром Константинополя хрестоносцями.

Г. «Авіньйонський полон пап».

17. Знайди зайве:

«Сім вільних мистецтв»:

A. Граматика;

Б. Риторика;

B. Світова культура.

18. Дай обґрунтовану відповідь:

Часи Карла Великого називають «Каролінзьким відродженням» тому, що стався небачений підйом культури у Франкському королівстві. Що саме було відроджено? Наведи приклади.

II варіант

Чи погоджуєшся ти з твердженнями:

1. Церквою називають не тільки організацію, яка об’єднує віруючих одного віросповідання, а й будівлю для богослужіння.

2. Християнізація Європи відбулася швидко й без ускладнень. Населення остаточно зреклося своїх дохристиянських вірувань і забобонів.

3. Організацією хрестових походів церква дала поштовх колонізаційному рухові.

4. Умертвити «без пролиття крові» — це значить отруїти єретиків і тим самим назавжди затулити їм рота.

Закінчи речення:

5. Час правління папи римського називають...

а) інвеститура;

б) інквізиція;

в) понтифікат.

6. Раніше за всіх виник університет в...

а) англійських містах Оксворді й Кембриджі;

б) місті Парижі — Сорбонна;

в) в італійському містечку Болоньї.

7. Венеціанський купець Марко Поло відвідав і описав...

а) Японію і Австралію;

б) Китай і Центральну Азію;

в) Африку.

8. Середньовічна людина читала книги, які за змістом були...

а) релігійні;

б) романи:

в) детективи.

Вибери одну правильну відповідь:

9. Четвертий Хрестовий похід розпочався...

а) 1202 р.;

б) 1204 р.;

в) 1261 р.

10. Назви ім’я людини, яка заснувала католицький орден, вимагаючи від монахів проводите своє життя в молитвах, послуху та фізичній праці.

а) Бернар Клервоський;

б) святий Домінік:

в) Бенедикт Нурсійський.

11. Романський стиль в архітектурі Європи панував:

а) до IX ст.;

б) до XI ст.;

в) до XV ст.

12. В Середньовіччі головною мовою богослужіння була:

а) англійська;

б) рідна;

в) латина.

13. Добери до понять відповідні тлумачення

A. Наука про сутність та діяльність Бога

Б. Право призначати і затверджувати єпископів

В. Навернення у християнську віру

Г. Спроба винайти унікальні ліки, штучно добути золото

1. Алхімія

2. Християнізація

3. Інвеститура

4. Теологія

14. З’ясуй, хто з європейських діячів здійснював таке:

A. Французький поет. Один із перших поставив у центр поетичного твору людську особистість з її переконаннями, досвідом і почуттями

Б. Дав чітке пояснення, що є Бог, Світ, Людина, і його погляди лягли в основу католицького богослов’я

B. Італійський поет, автор «Божественної комедії»

1. Фома Аквінський

2. Данте Аліг'єрі

3. Франсуа Війон

15. Установи відповідність між подіями і датами

A. Хрестові походи

Б. Утворення Апостольської столиці

B. Пограбування і захоплення хрестоносцями Єрусалима

Г. «Авіньйонський полон пап»

1.1099 р.

2. 1309—1378 рр.

3.1096—1291 рр.

4. 754 р.

16. Віднови хронологічну послідовність подій:

А. Заклик папи Урбана ІІ визволити від сельджуків «Гроб Господній».

Б. Розгром Єрусалима хрестоносцями.

В. Утворення папської держави в Італії.

Г. Заснування одного з найвпливовіших католицьких орденів.

17. Знайди зайве:

У середньовіччі людина:

а) поважала себе і працю;

б) головним успіхом вважала особисту свободу та соціальну рівність;

в) боялася всього на світі, в усьому бачила підступи диявола;

г) світ сприймала через окремі числа й кольори.

18. Дай обгрунтовану відповідь:

Чим приваблювала інтелектуалів Італії культура стародавніх греків і римлян? Прочитай рядки з трагедії Софокла «Антігона» та зроби висновки:

Дивних багато в світі див,

Найдивніше із них — людина.

І мислей, як вітер, швидких.

І мови навчилась людина.