Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Крижановський - Нова програма

Звідки беруться наші знання про середні віки?

Середньовіччя ближче до нас у часі, ніж стародавність, тому й історичних джерел від нього збереглося більше.

Зокрема, від середніх віків дійшло до нас чимало будівель, знарядь праці, зброї, творів мистецтва тощо. Частину їх виявили археологи під час розкопок, частину ж дбайливо зберегли нащадки як пам’ять про своїх пращурів. Ще більше збереглося писемних пам’яток, які становлять для істориків особливу цінність. Нині вони зберігаються в спеціальних сховищах — архівах. Багато з них вчені вже опублікували на сторінках книг і часописів, щоб зробити їх доступнішими для дослідників. Середньовічні писемні пам’ятки здебільшого латиномовні. Серед них є чимало господарських документів (списки майна, дарчі та купчі грамоти тощо) та записів законів, за якими жили люди в середні віки.

Перший аркуш «Хроніки» Тітхара Мерзебурзького

Праця в книгосховищі з ушкодженим стародавнім рукописом. Фото

Писемні джерела не завжди правдиво висвітлюють події, тому до них історики ставляться обережно, критично.

Багато цінних повідомлень містять середньовічні історичні оповіді, хроніки (на Русі їх називали літописами), «житія» святих (у них правда перемішана з вигадками), церковні проповіді, листи, біографії, родословні, «історії», урядові документи, наукова та художня література тощо. Такі джерела називають розповідальними. Пам’ять про минуле зберегли середньовічні легенди про богів, володарів і героїв, а також казки, прислів’я, загадки тощо.

Історичні джерела — усе те, що більш-менш правдиво повідомляє про історичні події та життя людей.

Архів — установа, в якій зберігають і опрацьовують старі документи.

Хроніки (літописи) — твори, в яких послідовно за часом зображено перебіг історичних подій.

«Історії» — розповіді про важливі історичні події, свідками чи сучасниками яких були автори.

V—XV cт. — середньовічний період історії людства для Європейських народів.

Черпаємо знання про середні віки також з народних звичаїв та обрядів, які зберегли пам’ять про давнину. У селянських весіллях, дитячих іграх, святах, убраннях і прикрасах, предметах хатнього вжитку дослідник знаходить свідчення про світ середньовічної людини. Чимало цікавого розповідають середньовічні монети, печатки, герби тощо. Вчені вважають, що чим різноманітніші історичні джерела, тим повніше й правдивіше можна відтворити минуле людства.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. На які періоди вчені поділяють історію людства?

2. Назви хронологічні межі західноєвропейського і східного Середньовіччя.

3. За допомогою схеми розкажи, з яких історичних джерел черпають знання про середні віки вчені-історики.

4. Які сліди середньовічної доби збереглися дотепер?

5. Що дає вивчення середньовічної історії для розуміння сучасності?