Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Крижановський - Нова програма

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ 1 «СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ»

І варіант

Чи погоджуєшся ти із твердженням?

1. Середні віки — період Всесвітньої історії, наступний за історією Стародавнього світу, який охоплює час від падіння Західної Римської імперії у V ст. до відкриття X. Колумбом Америки у XV ст.

2. Договір, який підписали онуки Карла Великого в Вердені, назавжди об’єднав і зміцнив імперію.

3. Історичне джерело не завжди правдиво може висвітлювати певну подію. Тому справжній історик дуже обережно працює з документами.

4. Середньовічна людина зовсім не залежала від природно-кліматичних умов.

Закінчи речення:

5. Чим більше історичних джерел і чим вони різноманітніші, тим...

а) більше можна заплутатися і стати жертвою обману:

б) обережніше треба працювати з документами;

в) повніше й правдивіше можна відтворити минуле людства.

6. Найулюбленішим заняттям рицаря було...

а) мисливство та війна;

б) робота в майстерні;

в) праця на полі.

7. Вимушені обов’язки селян називалися...

а) податки;

б) повинності;

в) внески.

Вибери одну правильну відповідь:

8. Варварські держави, які були створені на території колишньої Римської імперії — це...

а) Королівство вестготів, остготів, франків, бургундів, вандалів;

б) Кордовський Емірат, Королівство Маврітанія, Єгипет, Саксонське королівство;

в) Візайнтійська імперія, Аварський каганат, Англосаксонське королівство.

9. Товаром називаються речі...

а) виготовлені на продаж;

б) виготовлені для власного використання;

в) виготовлені для подарунку.

10. Чинники, які впливали на склад і кількість населення в середньовічній Європі...

а) війни, клімат, ландшафт;

б) міграції, війни, епідемії, голодомори;

в) міграції, географічне положення, рівень життя населення.

11. Держава, де дії монарха обмежені представницькими органами влади, називається...

а) конституційна монархія;

б) абсолютна монархія;

в) станова монархія.

12. До видатних винаходів середньовіччя належать...

а) хомут, годинник, лінзи, ткацький верстат, книгодрукування, вогнепальна зброя;

б) пергамент, шовківництво, бавовництво, рис;

в) фарфор, чай, терми, Колізей.

13. Добери до понять відповідне тлумачення:

A. Феодальна роздробленість

Б. Ремесло

B. Васал

Г. Бенефіцій

1. Земельні пожалування сеньйора на час військової служб

2. Феодал, який одержав від сеньйора землю і залежав від нього

3. Виготовлення вручну у невеликій кількості різноманітних товарів

4. Розпад єдиної держави на незалежні від монархів феодальні володіння

14. З'ясуй, хто із європейських монархів здійснив таке:

A. Завоював обширні землі, став першим християнський королем

Б. Обзавівся імператорським титулом, більшою частиною Італії та вузькою смутою земель уздовж Рейну.

B. Переміг арабів, наділив кінних воїнів земельними ділянками, відібраними в церкви та світських вельмож

1. Карл Мартелл

2. Хлодвіг

3. Лотар

15. Установи відповідність між подіями і датами:

A. Виникнення європейських міст. Комунальний рух

Б. Хронологічні межі середніх віків для європейських народів

B. Час існування імперії Карла Великого

Г. Поділ Римської імперії на Західну і Східну (Візантію)

1. 800—843 рр.

2. IV—VII ст.

3. V—XV ст.

4. 395 р.

16. Віднови хронологічну послідовність подій:

А. Падіння Західної Римської імперії

Б. Верденська угода

В. Коронація Карла Великого в Римі, утвердження імперії

17. Знайди зайве:

А. Рицарський турнір;

Б. Бенефіцій;

В. Закови Солона;

Г. Міста-комуни.

18. Розв'яжи історичну задачу:

Держава франків виникла у 500 році. Скільки років знадобилося франкам, щоб побудувати імперію?

II варіант

Чи погоджуєшся ти із твердженням?

1. Наші знання про середні віки беруться з історичних джерел, з народних звичаїв та обрядів, які зберегли пам'ять про давнину.

2. Головною причиною занепаду Римської імперії було зближення між державою і церквою.

3. Внутрішня колонізація — це захоплення чужинцями території і встановлення там своїх порядків.

4. Народ, з'єднаний історично складеними формами життя і діяльності, називається суспільством.

Закінчи речення:

5. Головною причиною розпаду раньофеодальних держав була...

а) залежність феодалів від короля;

б) незалежність феодалів від короля;

в) міжусобні війни між феодалами.

6. Король Хлодвіг домігся влади завдяки...

а) ощадливості, хитрощам, жорстокості та розуму:

б) підтримці рабів і колонів;

в) міцному союзу з вождями інших племен.

7. На рицарському турнірі кінь і зброя переможено діставалися...

а) королю;

б) переможцю;

в) церкві.

Вибери одну правильну відповідь:

8. Верденська угода заклала підмурок для утворення...

а) Франції, Німеччини, Італії;

б) Франції, Іспанії, Папської області;

в) Німеччини, Швейцарії, Італії.

9. Місто, мешканці якого перемогли у боротьбі з сеньйором, називалося...

а) фортуна;

б) комуна;

в) хартія.

10. «Лінивими королями» народ влучно прозвав...

а) представників династії Меровінгів, які мали лише королівський титул, державою ж керували їхні майордоми;

б) представників династії Каролінгів, онуків Карла Великого, за те, що розділили імперію;

в) Хлодвіга, який став королем у 10-річному віці і не зміг тоді втримати владу.

11. Групи населення, які відрізняються своїми спадковими правами і обов’язками, називаються...

а) класи:

б) громади;

в) стани.

12. Будинок міської ради у середньовічному місті...

а) адміністрація;

б) ратуша;

в) управа.

13. Добери до понять відповідні тлумачення:

1. Масові переселення людей

2. Земля, пожалувана сеньйором васалу у спадкове володіння

3. Об'єднання ремісників

4. Вищий феодал щодо нижчого

A. Цех

Б. Міграції

В. Сеньйор

Г. Феод

14. З’ясуй, хто у європейських монархів здійснював таке:

A. Домігся тісного політичного союзу між церквою і королівською владою

Б. «Батько Європи», який намагався відродити Західну Римську імперію, гадаючи, що тим він розширить і Царство Боже

В. Започаткував згубну традицію: поділив у спадок між своїми синами територію держави

1. Карл Великий

2. Хлодвіг

3. Піпін Короткий

15. Установи відповідність між подіями і датами

A. Велике переселення народів

Б. Існування франкського королівства

B. Падіння Західної Римської імперії

Г. Верденська угода

1. 486—800 рр.

2. 843 р.

3. ІV—VII ст.

4. 467 р.

16. Віднови хронологічну послідовність подій:

А. Час існування імперії Карла Великого;

Б. Виникнення європейських міст;

В. Поділ Римської імперії на Західну і Східну (Візантію).

17. Знайди зайве:

Імперія Карла Великого включала:

A. Галію;

Б. Саксонію;

B. Північну Італію;

Г. Іспанію;

Д. Фландрію.

18. Розв'яжи історичну задачу:

Через скільки років після загибелі Римської імперії утворилася імперія Карла Великого?

Критерії оцінювання

Враховуючи, що у кожному з варіантів узагальнення за темою — 18 запитань, а кожна правильна відповідь коштує 1,5 бали, ти можеш отримати...

Кількість правильних відповідей

Бали

1

1

2

1

3

2

4

3

5

3

6

4

7

5

8

5

9

6

10

7

11

7

12

8

13

9

14

9

15

10

16

11

17

11

18

12