Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Крижановський - Нова програма

Кастовий лад

Ще стародавні індійці ділилися на чотири варни: брахманів (жерців), кшатріїв (правителів, воїнів), вайшіїв (торгівців, землеробів) та шудр (ремісників, слуг). Кожного шанували залежно від того, до якої варни він належав. Того, хто не належав до жодної з варн, вважали «недоторкуваним», ставилися до нього гірше, ніж до худоби.

У середні віки варни почали дробитися на касти, кількість яких зростала. Членів касти об'єднувала передусім спільна професія, що успадковувалася дітьми від батька. Заборонялися переходи з однієї касти до іншої та шлюби між представниками різних каст.

Чим відрізнялися касти від варн?

Кожна каста керувалася своїм релігійним законом, жила за своїми звичаями і традиціями. Рівності між кастами не існувало. Найбільш зневаженою була каста «недоторкуваних», до якої належали слуги, прибиральники, різники та інші «чорнороби». Як виникали нові касти? Передусім унаслідок змішаних шлюбів. Коли подружжя належало до різних каст, воно утворювало іншу касту. Новими кастами ставали також ті лісові племена, які переселялися в місто чи село. З появою каст поділ населення на варни зберігся, касти співіснували з ними.

Брахман. У нього на лобі, вилицях і переніссі — священні знаки, нанесені білою фарбою (цей колір символізує варну брахманів)

Варна — у стародавній Індії одна з чотирьох великих соціальних груп: брахмани, кшатрії, вайшії, шудри.

Касти — групи людей, кожна з яких посідає своє місце в суспільстві й відрізняється своєю спадковою професією.

Поміркуй, існування поділу населення на варни і касти — це добро чи зло? А може — і добро, і зло водночас? Відповідь обґрунтуй.

Джерело

VII ст. Китайський мандрівник Сюань Цзан про індійські варни та касти

Сім'ї в Індії поділяються на чотири варни.

До першої варни належать брахмани. Це люди чистої поведінки, вони суворо дотримуються законів релігії, моральності й керуються найбільш правильними принципами.

До другої варни належать кшатрії. Впродовж багатьох століть вони є правлячою групою. Кшатрії дбають про доброчесність і милосердя.

Люди третьої варни називаються вайшіями. Вони займаються торгівлею і шукають прибутків...

Люди четвертої варни називаються шудрами... Шудри займаються землеробством...

Одружившись, людина посідає вище або нижче становище, залежно від нової спорідненості. Індійці не допускають безладного змішання через шлюби між родичами. Колишня заміжня жінка вже ніколи не матиме другого чоловіка. Але крім перелічених варн є багато й інших груп (каст), у яких шлюби дозволяються лише між представниками однієї професії.

1. Чим відрізнялися між собою індійські варни?

2. Які обмеження існували в Індії, щоб не допустити змішання варн?

3. Чим були схожими й несхожими між собою варни і касти? Яку роль у появі нових каст відігравали шлюби?