Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Крижановський - Нова програма

За хлібом насущним

Ріст населення спричинював перенаселення багатьох територій Європи, де відчувалося малоземелля. Брак землі лякав тих, хто на ній працював, примарою голоду. Тому багато селян, полишивши рідні краї, або оселялися в містах, або шукали вільних земель на окраїнах Європи. Такі землі на Заході ще були, це переважно лісові зарості, болота та інші негостинні місцини. Новоприбульцям доводилося викорчовувати ліси й чагарі, а болота осушувати. Своєю невтомною працею вони перетворювали глушину на поля, городи, луки, фруктові сади й виноградники. Цим же займалися й монахи, яких відселяли із уже тісних монастирів у нові обителі в лісових хащах. Ішли світ за очі в пошуках нових запасів (старі вичерпалися) промислової сировини і ремісники. Наприклад, німецькі «рудокопи» натрапили на поклади залізної і мідної руди аж у Швеції. Забредали вони також у Пруссію, Польщу, Угорщину. Французи допомагали іспанцям за Піренеями освоювати території, відвойовані в арабів. Такі переселення монахів, селян і ремісників учені назвали внутрішньою колонізацією. Переселенці-колоністи не завжди дружили з корінним населенням, проте своєю працею вони пожвавлювали господарське життя Європи, допомагали їй уникнути голоду. Внутрішня колонізація сприяла обміну господарським досвідом і культурними здобутками.

Селянин конем, запряженим у плуг, спушує земельну ділянку. Фрагмент картини «Падіння Ікара». Художник П. Брейгель. XVI cт.

Внутрішня колонізація — заселення окраїнних територій власної країни, заснування поселень в інших країнах.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Який взаємовплив був у середні віки між людиною та довкіллям?

2. Що таке «внутрішня колонізація»?

3. Що спонукало багатьох селян, ремісників, монахів переселятися на окраїнні безлюдні чи малолюдні території?

4. Чим займалися переселенці-колоністи на новому місці?

5. Які труднощі та лиха час від часу звалювалися на середньовічну людину? Як вони впливали на населення в країнах Європи?

6. Вибери правильну відповідь. Поясни свій вибір.

У Європі впродовж середніх віків кількість населення;

а) постійно скорочувалася;

б) скорочувалася;

в) то скорочувалася, то зростала;

г) залишалася сталою.

7. Яку роль відігравала внутрішня колонізація в господарському житті Європи?

8. Чи однаково ставилися середньовічні європейці та східні народи до багатств природи? Що впливало на їхні взаємини з природою?