Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

§ 2. Дохід і ризик у підприємництві

«Якщо вам пропонують місце в ракеті, не питайте, що за місце. Просто залазьте!» (Шеріл Сендберг, операційна директорка Facebook).

Чи є різниця між поняттями «бізнес» і «підприємництво»?

Слово «бізнес» походить від староанглійського «bisig» — активний, зайнятий роботою, діловий. Суть бізнесу полягає в поєднанні ресурсів з метою виробництва товарів, призначених для продажу іншим економічним агентам. Воно може бути короткочасним або довготривалим.

На основі довготривалого поєднання ресурсів виникає, як правило, організаційна одиниця, функціонування якої підпорядковане певним, відносно стійким правилам і нормам, тобто підприємство.

Якщо поєднання ресурсів здійснюється на певний, відносно короткий термін, то його зазначають як проект.

У господарській практиці підприємництво і бізнес зазвичай ототожнюють, а насправді ці терміни різні. Бізнес — більш широке поняття, ніж підприємництво.

Бізнес охоплює відносини та дії, що виникають між усіма учасниками ринкової економіки: підприємцями, споживачами, державними структурами.

Підприємництво — є лише складовою бізнесу. Але бізнесу без підприємництва не буває. Підприємництво не тільки елемент системи бізнесу, але і фактор його розвитку. Статтею 44 ГК України визначено принципи підприємницької діяльності, яка здійснюється на основі:

 • вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;
 • самостійного формування підприємцем програми діяльності;
 • вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється;
 • залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом;
 • встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;
 • вільного найму підприємцем працівників;
 • комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;
 • вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів та ін.

Практична мета підприємництва — отримання не просто прибутку, а прибутку особливого роду — підприємницького доходу.

Підприємницький дохід — це частина прибутку від підприємницької діяльності, яку одержують самі підприємці.

Важливо пам'ятати, що це свого роду плата за реалізацію унікальних людських здібностей, здатність підприємця найефективніше поєднати сучасні чинники виробництва, спонукати до ефективної діяльності колектив працівників та розвивати виробництво на ризиковій, інноваційній основі.

Чи можна створити бізнес без ризику? Відповідь правильною буде: «ні».

Отримання доходу у підприємництві завжди супроводжується ризиком. Що ж слід розуміти під сутністю ризику в бізнесі?

Ризик — це небезпека втрати повністю або частково ресурсів або доходу.

Зокрема, підприємницький ризик проявляється через невизначеність в отриманні майбутнього доходу від основної діяльності, тобто прибутку.

Ризик безпосередньо пов'язаний із витратами. Види витрат від ризику класифікують таким чином:

 • 1) матеріальні — витрати матеріальних об'єктів у натуральному виразі (устаткування, матеріалів, палива, енергії, продукції);
 • 2) фінансові — пряма грошова шкода (штрафи, додаткові податки, витрати цінних паперів, грошових коштів);
 • 3) витрати часу (невчасний вихід на ринок, збільшення тривалості виробничого циклу та ін.);
 • 4) особливі — нанесення шкоди здоров'ю і життю людей, природному середовищу, престижу фірми тощо.

На практиці часто ризики стають причиною банкрутства підприємств. За практикою, 70-80% нових підприємств припиняють діяльність наприкінці другого року існування. Можливі чинники кризового становища підприємства поділяють на внутрішні та зовнішні.

До внутрішніх чинників належать: нестача капіталу, технічне старіння обладнання, помилкові рішення керівництва, високий рівень витрат, недосконала організація маркетингу, низька кваліфікація персоналу.

До зовнішніх: падіння попиту на продукцію, зміна потреб, інфляція, політика уряду, конкуренція, розвиток науки та техніки, фінансовий стан боржників.

Значна частина вітчизняних підприємств на сьогодні знаходиться в стані глибокого, але прихованого банкрутства. В цих умовах необхідно привести в дію процедури банкрутства або санації (заходи, які здійснюють для запобігання банкрутства). Між рівнем ризику і доходу є чітка залежність. При оцінці ризику доцільно скористатися схемою зон ризику (рис. 3.1). Бажано, щоб підприємницька структура перебувала в беззбитковій зоні або в зоні припустимого ризику. Це забезпечить ефективність його розвитку.

Рис. 3.1. Зони ризику

Ризик має математичну виражену ймовірність того, що відбудуться втрати.

Спираючись на теорію ймовірності й статистичні дані, можна з високою точністю кількісно визначити величину ризику й усі можливі наслідки.

Математично ймовірність виражається формулою:

де: А — ймовірність настання подій; m — кількість можливих результатів, при яких настає подія; n — загальна кількість результатів.

Формулу можна виразити як відношення кількості випадків (коли отримується збиток) до загальної кількості можливих результатів, які визначаються правилами складання та множення ймовірностей.

Це цікаво!

(Використано інтернет-джерела вільного доступу)

Зокрема, до економічних методів мінімізації ризиків у підприємницьких структурах належить:

 • створення спеціального резервного фонду (фонду ризику);
 • створення страхового товарного запасу;
 • страховий запас коштів;
 • розробка і впровадження системи штрафних санкцій;
 • страхування ризику третьою стороною.

Отож, ризик неприпустимий у разі, якщо він містить у собі загрозу значних економічних та соціальних втрат, і навпаки, часто ризик стає засобом для досягнення суспільно корисної мети, отримання підприємницького прибутку методами, які не завдають шкоди суспільству. Тут актуальним є вислів китайського мільярдера Лі Кашина: «У бізнесі не треба боятися втрат: те, що раніше здавалося втратою, насправді може виявитися прибутком». Це доводять реальні історії започаткування бізнесу.

Цікава історія створення першого серійного автомобіля Карла Бенца, де його дружина Берта також долучилася до винаходу, вперше апробувала автомобіль і подала ідею щодо створення коробки передач. Згодом компанія Бенца об'єдналася з компанією Daimler, що стало початком довготривалого успіху концерну Mercedes-Benz. Реалізація спільної ідеї персональних комп'ютерів Джобса і Возняка та створення нової компанії — AppleComputer Inc. (тепер — Apple Inc.) є захоплюючою. Повчальними є розповіді про створення бренду «Gillette», корпорації ІКЕА, мережі «Макдональдс», компанії «Мері Кей», українського бренду «IMPRESSION ELECTRONICS» та ін.

Актуальними лише залишаються слова Мері Кей Еш: «Якщо ви вважаєте, що можете, ви можете. Але якщо ви думаєте, що не можете, значить, ви і не зможете». Це доводить приклад життя підприємця-мільйонера, особливого австралійця Ніка Вуйчича. Пам'ятайте, що вміння ризикувати є однією з найхарактерніших рис підприємця, що дозволяє йому приймати нетрадиційні рішення. Світовий досвід доводить, що більшість підприємств, які досягають успіху, стають конкурентоспроможними на основі інноваційної економічної діяльності, пов'язаної з ризиком. Чим сприяють прогресивному розвитку суспільства: розвитку наукомістких високотехнологічних виробництв, швидкому освоєнню новацій, науково-технічному прогресу, підвищенню матеріального добробуту суспільства. Найбільш поширеними є інновації у сфері впровадження сучасних технологій ресурсозберігальних технологій, освоєння виробництва нової продукції.

У Глобальному інноваційному індексі-2017 Україна посіла 50-е місце зі 127 країн світу.

Вправа для самоаналізу.

Опитувальник О. Г. Шмельова: оцінка схильності до ризику

Творчі завдання.

Прочитайте короткі історії успішного бізнесу. Визначте, що спонукало цих людей створити свій успішний бізнес. Подумайте, чи важливий вік засновника успішного бізнесу.

Натан Шварц (1902-1984 рр.)

• Всесвітньо відомий взуттєвий бренд Timberland був заснований вихідцем з України Натаном Шварцом. Тільки до п’ятдесяти років Шварцу вдалося зібрати грошей, яких вистачило на покупку половини акцій взуттєвої фабрики в місті Абінгтон. У 1973 році ситуація кардинально змінилася, коли для бренду Timberland була придумана технологія безшовного з’єднання гумової підошви зі шкіряним верхом взуття, з’явилися перші «непромокаючі» шкіряні жовті черевики бренду Timberland.

• Джон Рейтон, пропрацювавши звичайним водієм вантажівки, вирішив вийти на пенсію у віці 69 років. 7 років нудьгував, нічого не роблячи, і таки вирішив зібрати таких же однодумців, як він, і створити своє агентство «дідусів і бабусь». Його клієнтами стали люди, у яких немає своїх рідних дідусів і бабусь. Через три роки у цієї фірми з’явилося безліч філій у 12 штатах Америки. А Джон завдяки такій ідеї став відомим мільйонером.

Мері Кей Еш (1918-2001 рр.)

• Мері Кей Eui вважається однією з найуспішніших жінок-підприємців у світі. До 45 років вона працювала торговим агентом, але так і не отримавши підвищення, вирішила звільнитися. Вона вирішує писати книгу про жінок у бізнесі, яка переростає в справжній бізнес-план, на основі якого будує свою компанію. У 1963 році Мері Кей Еш, разом зі своїм другим чоловіком, засновує компанію Mary Kay Cosmetics. На сьогоднішній день продукція Mary Kay Cosmetics продається в більш ніж 40 країнах світу, річний обсяг продажів становить 3 млрд доларів.

Макс Левчин (нар. 15 липня 1975 р.)

• Корінного киянина Макса Левчина в світі знають як творця найбільшої в світі системи електронних платежів PayPal. У 16 років він переїхав до США й осів у Чикаго. Перші проекти успіху бізнесмену не принесли. Лише в 1999 році вдалося створити надійний і захищений сервіс системи «електронних грошей».. У 2015 році через PayPal пройшли платежі на суму $ 82 мільярди. На початку 2013 року бізнесмен запустив ще одну платіжну систему — Affirm. Зі своїм майже 100-мільйонним статком Левчин є одним з найуспішніших і багатих програмістів Кремнієвої долини. Свій успіх він пояснює просто: «Розробляйте продукт не для себе, а для користувачів, адже їх багато, а ви один».

Ян Кум (нар. 24 лютого 1976 р.)

• Американський мільярдер Ян Кум народився у Фастові, на Київщині. Складні умови життя підштовхнули сім’ю до еміграції в США у 1992 році. Ян швидко вивчив англійську мову та вже у 18 років активно зайнявся програмуванням, причому хлопцю довелося вчитися самостійно. У 2009 р. до рук Кума потрапив iPhone, і він одразу зметикував, що App Store може мати величезні можливості. Тож разом з другом Ектоном він створив мобільний додаток WhatsApp для обміну повідомленнями, яке мало замінити SMS, згодом Кум перепрофілював його у месенджер, який через короткий час завантажили чверть мільйона користувачів. Таким чином, мобільний додаток зробив своїх засновників мільярдерами.

Алан Вокер (англ. Alan Walker; нар. 24 серпня 1997 р.)

• Алан Вокер — англо-норвезький ді-джей, саунд-продюсер, музикант, який складає музику в стилях хаус, драм-н-бейста, інших. Алан, що зростав вже у цифрову еру, рано зацікавився комп’ютерами, які згодом привели до захоплення програмуванням і графічним дизайном. У 2012 році він почав створювати музику на своєму ноутбуці. Його пісні незабаром привернули увагу звукозаписних студій. Найвідоміший його сингл «Faded» зайняв перші місця в чартах кількох країн, а також отримав більше 1,5 млрд переглядів і 10,2 млн лайків на YouTube, зайнявши 29 місце в списку найбільш вподобаних відео. Згідно з аналізом сервісу SeeZisLab, на березень 2018 року канал мав 12 млн підписників, а його приблизний дохід становив $ 812,1 тис.

Юлія Ресенчук (нар. 14 серпня 1983 р.)

• Модна руйнівниця стереотипів із Києва Юлія Ресенчук щодня доводить, що жінка з інвалідністю може бути успішною бізнес-леді, очолювати благодійний фонд, брати участь у модному показі як модель, зніматися у зіркових фотосесіях і надихати на нові ідеї. У житті Юлі стався крутий поворот, коли в 2006 році вона потрапила в автокатастрофу. Дівчині довелося заново вчитися одягатися, приймати душ, виходити на вулицю. Однак інвалідний візок не став для неї перешкодою пізнавати світ. «Інклюзивність по-українськи: не для співчуття, а для рівних прав та можливостей».

(Використано інтернет-джерела вільного доступу)

1. Побудуйте діаграму Венна, порівнюючи два поняття — «бізнес» і «підприємництво», скориставшись схемою:

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення.

1. Чи можна вважати синонімами поняття «бізнес» і «підприємництво»?

2. Подумайте, яку суспільну роль виконує підприємницький дохід.

3. Дайте визначення поняттю «ризик».

4. Назвіть види ризиків та охарактеризуйте методи визначення ризику.

5. Чи здатні жінки досягти успіху в бізнесі? Чому небагато жінок є успішними в бізнесі?

6. Чи погоджуєтеся Ви з думкою бізнес-леді Шеріл Сендбер: «Страх лежить в основі безлічі перешкод, з якими зустрічаються жінки. Страх не сподобатись. Страх зробити неправильний вибір. Страх переоцінити власні сили. Страх критики. Страх не впоратися з роботою. І, зрозуміло, свята трійця найпоширеніших страхів: бути поганою дружиною, матір’ю, дочкою. Позбавившись від страху, жінки в змозі досягати професійних успіхів і щастя в особистому житті, отримавши свободу вибирати одне або друге, або те й інше відразу»? Відповідь обґрунтуйте.

7. Факультативно перегляньте та обговоріть у класі документальний фільм про новозеландську політикиню та членкиню академії Мерилін Джой Верінг (Marilyn Joy Waring) під назвою «Хто рахує? Мерилін Верінг про стать, брехню і глобальну економіку» (Who's Counting? Marilyn Waring on Sex, Lies and Global Economics) (1995).

Вправи для саморозвитку.

Уявіть на столі бокал, наполовину наповнений водою. Яким Ви його побачили: наполовину повним чи напівпорожнім?

Це цікаво!

(Використано інтернет-джерела вільного доступу)