Правознавство. Профільний рівень. 10 клас. Кравчук

Правознавство. Профільний рівень. 10 клас. Кравчук

Ви розпочинаєте вивчати профільний предмет «Правознавство», програма якого складається з трьох змістовно-тематичних блоків — «Основи теорії держави і права» (вивчатимете в першому семестрі 10 класу), «Основи публічного права України» (в другому семестрі 10 класу вивчите лише перший розділ цього блоку — «Конституційне право України»), «Основи приватного права України» (в курсі 11 класу).

Вступ

Блок 1. Основи теорії держави і права

Розділ 1. Держава

§ 1. Виникнення держави і права

§ 2. Поняття, ознаки, сутність держави

§ 3. Державний лад

§ 4. Народовладдя

§ 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування

§ 6. Держава, особа, суспільство

Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей до розділу 1 «Держава» (блок «Основи теорії держави і права»)

Розділ 2. Право

§ 7. Право як особливий вид соціальних норм

§ 8. Система права

§ 9. Джерела (форми) права

§ 10. Законодавство

§ 11. Правотворення. Систематизація законодавства

§ 12. Правовідносини

§ 13. Правомірна поведінка і правопорушення

§ 14. Юридична відповідальність

§ 15. Законність і правопорядок

§ 16. Правосвідомість

Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей до розділу 2 «Право» (блок «Основи теорії держави і права»)

Блок 2. Основи публічного права України

Розділ 3. Конституційне право України

§ 17. Поняття конституційного права України

§ 18. Загальні засади конституційного ладу України

§ 19. Громадянство України

§ 20. Міжнародне право прав людини

§ 21. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

§ 22. Народовладдя в Україні

§ 23. Законодавча влада України

§ 24. Президент України

§ 25. Виконавча влада України

§ 26. Місцеве самоврядування в Україні

§ 27. Судова влада в Україні

§ 28. Правоохоронні органи України та адвокатура

Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей розділу 3 «Конституційне право України» (блок 2 «Основи публічного права України»)

Додатки. Практичні заняття

Ключові терміни і поняття