Біологія. 9 клас. Козленко

Глобальні проблеми біосфери. Охорона природи і збереження біорізноманіття

Запам’ятайте терміни: національний парк, заповідник, заказник

Збереження біорізноманіття

Діяльність людини чинить негативний вплив також на видову різноманітність рослин і тварин. Опустелення територій, пересихання водойм, вирубування лісів та інші процеси що супроводжують діяльність людини, ведуть до руйнування природних біотопів, порушення балансу в угрупованнях і, як наслідок, різкого скорочення чисельності або вимирання видів. Види, рослин, тварин та грибів, що потребують охорони, занесені до Червоної Книги. Ця книга видається Міжнародною спілкою охорони природи (МСОП). Окрім Червоної Книги, існують додаткові документи — Червоні Списки. І Червоної Книга, і ці документи мають рекомендаційний характер і заходи охорони, прописані в них, не є обов’язковими до виконання державами.

Окрема Зелена Книга обліковує види рослин, що потребують захисту. Останнім часом швидко поповнюються сторінки Чорної Книги, у яку заносять інформацію про види, які повністю вимерли.

Збереження біологічного різноманіття є предметом великої кількості міжнародних угод. Однак окремі держави не дотримуються цих угод з причин економічної ситуації — збереження біологічного різноманіття потребує вкладення значних коштів.

Як правило, збереження різноманіття видів відбувається шляхом ізоляції території, що є біотопом цих видів та мінімізації впливу на неї господарської діяльності людини. Виділяють такі типи природоохоронних територій:

  • Природний парк — територія або акваторія (ділянка водного середовища), що має значення як унікальний природний комплекс із великим видовим різноманіттям та наявністю унікальних видів живих організмів. На території природного парку допускається наукова діяльність та туризм.
  • Резерват — територія або акваторія, на якій особливій охороні підлягає певний вид, група видів або природний комплекс.
  • Заказник — територія або акваторія, на якій під охороною знаходяться компоненти природного комплексу і частково дозволена господарська діяльність, що може вплинути на об’єкт охорони.
  • Заповідник — охоронна територія або акваторія, на якій заборонена будь-яка господарська діяльність людини.
  • Біосферний заповідник — особливий тип природного комплексу, що перебуває під охороною і має особливе значення для збереження біосфери або демонстрації збалансованої взаємодії людини та природи. В Україні знаходяться чотири біосферні заповідники: Асканія-Нова, Дунайський, Карпатський та Чорноморський.

Біосферні заповідники ще називають біосферними резерватами. Всі вони є частиною всесвітньої мережі біосферних резерватів, що була створена в межах програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера».

Наукова діяльність на природоохоронних територіях включає в себе не лише спостереження за видами, що перебувають під охороною. До послуг вчених уся різноманітність сучасних біотехнологій, що дозволяє оперувати розмноженням організмів з метою підвищення чисельності особин виду.

Охорона біосфери

Охорона біосфери не зводиться до збереження видового різноманіття. Важливо обмежити згубний вплив діяльності людини на біосферу, при цьому не обмежуючи технологічних процесів, що є життєво необхідними для людства. За всієї складності збереження цього балансу вже зараз робляться ефективні кроки щодо зменшення шкоди для планети та виправлення цієї шкоди. Так, міжнародні домовленості регулюють кількість промислових викидів в атмосферу, гідросферу та літосферу. Існує значна кількість державних програм економії природних ресурсів, використання відновлюваних джерел енергії. При побудові атомних станцій конструктори вдаються до заходів безпеки для навколишнього середовища.

Важливо зрозуміти, що процеси технологічного розвитку та підвищення чисельності людства є незворотними. Тому у суспільства немає іншого виходу окрім пошуку шляхів оптимізації своєї діяльності та приведення її у відповідність із загальними потребами біосфери.

  • 1. Наведіть приклади природоохоронних територій різних типів.
  • 2. Які міжнародні угоди стосуються охорони навколишнього середовища та збереження біорізноманіття?

Обговоріть у групах

Доведіть необхідність збереження біорізноманіття та утворення природоохоронних територій, використовуючи в тому числі економічні та соціальні аргументи.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.