Біологія. 9 клас. Козленко

Біологія. 9 клас. Козленко

Посібник створено за експериментальною навчальною програмою «Біологія. 9 клас» та у відповідності до програми з біології для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Його зміст включає загальнобіологічні знання за розділами, на яких варто закцентувати увагу вчителів через велику кількість складних для засвоєння питань: «Спадковість», «Організм і довкілля» та «Еволюція органічного світу».

Посібник містить розділ «Завдання за курс», який учитель може використовувати для проведення перевірки знань учнів. Завдання в цій частині посібника розподілено по типах (завдання з обиранням однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, на класифікацію, на встановлення послідовності, відкриті завдання).

Посібник призначений для використання вчителями при організації навчальної діяльності учнів 9-го класу.

Вступ

Основні терміни та поняття: наука, описовий метод, експериментальний метод, модель, моделювання

Методи біологічних досліджень

Спадковість

Нестатеве та статеве розмноження

Клітинні основи успадкування. Мейоз. Утворення статевих клітин

Зчеплене успадкування. Хромосомне визначення статі

Методи генетики. Родоводи

Успадкування ознак і закони спадковості. Г. Мендель і закони спадковості

Взаємодія алелів. Множинний алелізм

Успадкування ознак, пов’язаних зі статевими хромосомами

Незалежне успадкування кількох ознак

Незчеплені та зчеплені гени

Мінливість. Комбінативна та мутаційна мінливість

Спадкові захворювання

Модифікаційна мінливість

Успіхи сучасної генетики. Методи селекції

Селекція рослин, тварин, мікроорганізмів

Біотехнології. Генетична інженерія. Генотерапія

Клітинні технології. Штучне запліднення. Клонування

Організми і довкілля

Екологія. Екологічні фактори. Лімітуючий фактор. Ніша

Лімітуючі абіотичні чинники середовищ існування

Угруповання. Екологічні системи. Біосфера

Біотичні фактори: зв’язки між організмами. Харчові ланцюги та екологічні піраміди

Розвиток і зміни природних співтовариств. Сукцесія

Різноманіття природних і штучних співтовариств

Вчення про біосферу. Речовина і енергія в біосфері

Глобальні біогеохімічні цикли

Еволюція органічного світу

Ч. Дарвін і його теорія еволюції

Вид. Виникнення видів. Вид та мікроеволюція

Види та адаптації

Біорізноманіття, еволюція та систематика. Основні групи організмів

Макроеволюція. Докази еволюції

Літопис Землі. Походження життя

Життя в протерозойську, палеозойську, мезозойську і кайнозойську ери

Походження людини. Еволюція людини

Австралопітеки. Архантропи, палеантропи, неоантропи. Сучасне людство

Людство і біосфера. Антропічний фактор

Глобальні проблеми біосфери. Охорона природи і збереження біорізноманіття

Узагальнення. Основні властивості живих систем

Завдання. Спадковість

Завдання. Організм і довкілля

Завдання. Еволюція органічного світу