Підручник з Мистецтва. 10 (11) клас. Комаровська - Нова програма

ШЕДЕВРИ У ТРОПІКАХ

Образотворче мистецтво глибинної Африки яскраве й чуттєве, як сама Африка. І попри перше враження, його не можна вважати примітивним.

Мистецтво на цьому континенті існує з прадавніх часів. Цікаво, що в усьому світі немає такої кількості наскельного живопису, як в районах Сахари, Східної та Південної Африки. Найдавніші наскельні малюнки датовані приблизно 8-6 тис. до н.е., а останні — VII ст. н.е. Спочатку виникли окремі, не пов'язані одне з одним силуетні зображення тварин, виконані в одному кольорі, переважно жовтою вохрою. Пізніше з'явилися масові сцени, у яких помітне дотримання принципів композиції, а також перехід до двоколірного живопису. І тільки в II ст. н.е. живопис став багатобарвним, а композиції — більш складними.

4. Наскельний живопис «Біла леді» в печері Маак. Намібія

5. Барельєфне зображення правителів (оба) у військових обладунках. Бенін

Поміркуйте над призначенням наскельного мистецтва. Чому давні люди витрачали на нього час?

Головна особливість південноафриканських наскельних пам'яток — динамічність. Фігури тварин і людей представлені в русі, переданому за допомогою стрімких і чітких ліній та силуетів. Разом з досить реалістичними зображеннями існують символічні і фантастичні, геометричні та абстрактні фігури, призначення яких досі невідоме.

Однією з найбільш знаменитих давніх фресок Африки є так звана «Біла леді», датована серединою 2 тис. до н.е. Вона була виявлена в печері Маак в горах Намібії.

У центрі композиції, поміж антилоп і людей, виділяється велика фігура жінки, написана білою, чорною і коричневою фарбами. В одній руці вона тримає лук і стріли, а в іншій — схожу на лотос квітку.

Багато давніх муралів знайдено на скелястому плато Тассілі-н'Адджер у південно-східній частині Алжиру, в пустелі Сахара (датуються періодом від 7 тис. до н.е. до VII ст. н.е.). Цей один з найбільших у світі комплексів наскельного мистецтва у 1982 р. внесено до Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

На початку XX ст. європейців вразила скульптура Беніну — держави, яка існувала на території сучасної Нігерії в XV — XIX ст.

Пам'ятки мистецтва Беніну можна об'єднати у дві групи. Перша — твори, присвячені тому чи іншому правителю або вельможі. Найчастіше це бронзові плити з високими барельєфами — статичними фігурами. Це також портрети правителів, що вирізняються умовністю і узагальненням образу: грубо виліплені обличчя обрамлені високим коміром з намист і химерним бойовим шоломом.

Другу групу пам'яток складають маски зі слонової кістки і бронзові жіночі портрети, краса й майстерність виконання яких викликають захоплення і в наш час. Знавці мистецтва ставлять їх в один ряд з кращими жіночими образами світового мистецтва. Таким є і портрет королеви у дивному гостроверхому головному уборі, створений в XVI ст.

Розгляньте уважно скульптурні образи воїнів і жінок. У яких із них, на вашу думку, більшою мірою відтворені індивідуальні риси, а в яких — типові?

Бронзові голови створювали в техніці «втраченого воску», що потребувала великої майстерності і терпіння. Спочатку скульптор виготовляв з воску модель, яку потім покривав шарами сирої землі. Після просушування митець витоплював віск, а звільнений простір заповнював рідким металом. Коли метал застигав, земляну оболонку акуратно розбивали. У результаті виходила готова бронзова скульптура. Такий спосіб давав можливість створювати за восковою моделлю лише один витвір, тому за найменшої невдачі творчий процес доводилося починати заново.

У яких країнах Африки досягло досконалості мистецтво різьблення по дереву?

1. Портрет королеви-матері. Бенін

2. Ритуальна маска зі слонової кістки. Бенін

3. Ритуальна маска із бронзи. Бенін

4-5. Твори художників Пото-Пото

Дізнайтеся про Велику мечеть Дженне

У сучасному мистецтві Африки набули поширення живопис і графіка. Це різноманітні розписи, вивіски, картини. Дуже популярний живопис на склі.

Одним із центрів сучасного африканського мистецтва стала школа Пото-Пото в Конго, заснована 1951 р. французьким художником і етнографом П'єром Лодсу в передмісті Браззавіля. На відміну від інших започаткованих європейцями шкіл Пото-Пото орієнтувалася на традиції мистецтва народів Африки. Тематика творів присвячена переважно відображенню життя африканського села, міцно пов'язаного з прадавніми звичаями і міфами. Людина у них — частинка одухотвореної природи, що розчиняється в декоративній симфонії сліпучо яскравих барв.

Розгляньте репродукції творів митців школи Пото-Пото. Поміркуйте, в яких інших частинах світу могло б виникнути подібне мистецтво і чому.

Майстри Пото-Пото створили оригінальний стиль, якому властиві графічність і чіткість малюнка, експресія рухів, видовжені пропорції фігур. У наш час школа Пото-Пото набула визнання й популярності не лише в Африці, а й по всьому світу.

ЗАВДАННЯ

• Поміркуйте над тим, чому на початку XX ст. образотворче мистецтво африканських народів викликало захоплення європейських митців. Що спільного між традиційним африканським мистецтвом і творчістю авангардистів?

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

Спробуйте самостійно намалювати власну композицію в стилі Пото-Пото, використовуючи художні матеріали на власний вибір.