Підручник з Мистецтва. 10 (11) клас. Комаровська - Нова програма

ЕНЕРГІЯ РУХУ В ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКІЙ СПАДЩИНІ

Археологічні знахідки свідчать про високу повагу давніх єгиптян до мистецтва музики і танцю. У похованнях фараонів збереглися зображення флейтистів, арфістів, кіфаристів, а також танцівників та співаків, які мали розважати правителів у потойбічному житті. Фараон Усеркаф, вражений талантом і майстерністю музиканта Кафу-анху, навіть звів йому монумент біля своєї піраміди. Зображення музикантів на стінах давньоєгипетських храмів розповідають про любов єгиптян до ансамблевого музикування.

Найбільш шанованим і найдавнішим інструментом єгиптян була арфа — «цариця інструментів». Разом з лютнею і флейтою арфа звучала в містеріях — насичених музикою виставах, присвячених життю, смерті й воскресінню Осіріса. Під час містерій виконувалися хвалебні гімни і поховальні плачі. Уміння грати на арфі й лютні для храмових жерців було обов'язковим, оскільки виконання музики вважалося священнодійством. Недарма єгипетський ієрогліф «арфа» означав «прекрасне, божественне».

4. Сліпий арфіст грає на арфі з червоною короною Нижнього Єгипту (за малюнком Дж. Брюса)

5. Цариця Нефертарі, яка тримає систр. Фреска в храмі цариці Нефертарі в Абу-Симбел

Пригадайте, в якій культурі арфа мала символічне значення. З'ясуйте, на державних символах якої європейської країни є зображення арфи.

Серед музичних інструментів особливу роль відігравав ударний інструмент систр, який звучав у релігійних процесіях. В уявленнях єгиптян систр був символом світової гармонії, наділений містичною силою. Вони присвячували його Хатор — богині родючості, захисниці всього живого й хранительці душ померлих. Величезний золотий систр стояв у головному храмі Хатор у місті Дендера. Вважалося, що ніжне брязкання систру відлякує Сета (бога руйнування, війни та хаосу). Прикрашався систр зображеннями богині Хатор і богині-кішки Бастет.

Жодне побутове свято і жодне ритуальне дійство не обходилося без танців. Танець вважався вищим проявом радості. Боги Хатор, Птах-Ра і Хатій шанувалися як покровителі веселощів, музики і танців. Цікаво, що на давньоєгипетських зображеннях карлик Хатій танцював або грав на інструменті для богині Хатор.

Танцювальний ритуал був частиною священних культів. Існували танці святкові, поховальні й церемоніальні. Давньогрецький історик і філософ Плутарх описав танець єгипетських жерців, що зображував ритмічний рух небесних тіл у Всесвіті. Жерці-танцівники рухалися зі сходу на захід, символізуючи рух неба, а потім із заходу на схід відповідно до руху планет.

При храмах існували школи жриць-танцівниць, які майстерно володіли цим мистецтвом. На зображенні із зібрання Туринського музею бачимо танцівницю, яка виконує акробатичні рухи. Музичний супровід танців підкреслював ритм — плескання у долоні та звучання різних ударних інструментів.

1. «Музикантки й танцівниці». Фрагмент сцени бенкету з гробниці скульптора Небомана

2. Єгипетська танцівниця. Зображення на вапняку. Туринський музей

3. Гор, Осіріс та Ісида

Вважається, що першими зображеннями танців були саме давньоєгипетські. На них демонструвалися рухи і пози, кожна з яких мала свій смисл. Припускають, що ці зображення могли бути першими підручниками з танців.

Єгипет — батьківщина давніх містерій. Масові театралізовані містерії на честь царя потойбічного світу Осіріса в Давному Єгипті цілком можна вважати передвісниками театру як виду мистецтва. Актори-жерці розігрували сцени з життя бога, розповідали про його смерть і відродження. Серед найвідоміших сюжетів — плач за Осірісом дружини Ісиди, його оживлення і воскресіння.

Давньоримський філософ Луцій Апулей, який був родом з Мадаври — римської провінції Африки, захоплювався містичними єгипетськими обрядами. Він навіть здійснив подорож до Єгипту, щоби пройти обряд посвячення в містерії Осіріса та Ісиди і стати верховним жерцем Карфагена. Чимало фактів про обряди єгиптян він описав у знаменитому романі «Метаморфози», більш відомому як «Золотий віслюк».

ЗАВДАННЯ

• За допомогою додаткових джерел з'ясуйте, у чому полягає зміст єгипетського танцю «Око Гора».

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

Перегляньте фрагменти опери Дж. Верді «Аїда» («Танець жриць» та «Марш тріумфаторів»). Зверніть увагу на відтворення танцювальних рухів єгиптян та порівняйте їх із відповідними зображеннями на творах монументального мистецтва Давнього Єгипту. Визначте найхарактерніші пози.