Українська література. 6 клас. Коваленко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Коли навчальний рік завершений

Перегорнуто останню сторінку підручника. Час підбити підсумки. Сподіваємося, ти старанно навчався/навчалася і збагатився/збагатилася новими знаннями й досвідом. Перевірмо твої знання!

Дай відповіді на запитання:

1. Твори яких українських письменників/письменниць ти вивчав/вивчала в шостому класі?

2. Назви заголовки творів, які ти прочитав/прочитала в цьому навчальному році.

3. У які тематичні групи можна об’єднати вивчені в шостому класі твори? Створи інтелектуальну карту, у якій запиши тематичні групи та назви художніх творів до кожної з них.

4. Створи завдання літературної вікторини за вивченими творами для своїх однокласників/однокласниць.

5. Розкажи, що тобі відомо про жниварські традиції. Які народні пісні виконували під час жниварських обрядів?

6. Пригадай, які твори ти вивчав/вивчала на уроках позакласного читання.

7. Назви улюбленого героя/героїню вивчених художніх творів. Чим він/вона тебе приваблює?

8. Поясни, які є види запитань. Навіщо треба вміти їх складати? Наведи по одному прикладу запитань різного виду за змістом вивчених у шостому класі творів.

9. Пригадай, які поезії ти вивчив/вивчила напам’ять у шостому класі. Виразно продекламуй одну з них.

10. Які нові терміни з теорії літератури ти засвоїв/засвоїла?

11. Поясни, у чому відмінність між поемою, повістю та оповіданням. Наведи по одному прикладу твору кожного жанру.

12. Дай визначення терміна «гіпербола». Склади три речення, у кожному з яких ужито гіперболу.

13. Проаналізуй свою навчальну діяльність протягом навчального року. Що тобі вдається робити найкраще? Над чим, на твою думку, ще потрібно попрацювати?

Правила читання

Правило читання № 1 від Софії Мудрагелівни

Першочергово у тексті твору шукай відповіді на запитання:

  • Хто діє? Які його/її вчинки?
  • Де і коли відбуваються події?
  • Кого або що описує автор/авторка?

Правило читання № 2 від Софії Мудрагелівни

При повторному читанні:

1. Виділи деталі в тексті (портреті, пейзажі, описі предмета чи приміщення).

2. Проаналізуй, яку роль вона відіграє:

  • у портреті: передає зовнішню характеристику чи звертає увагу на внутрішні якості героя/героїні;
  • у пейзажі: відтворює різноманітні стани природи чи внутрішній стан героя/героїні;
  • в інтер'єрі: описує вигляд предмета чи приміщення або через деталь допомагає зрозуміти звички й уподобання героя/героїні.

3. Поміркуй, як деталь пов'язана з попередніми епізодами.

4. Визнач, як деталь допомагає розкрити головну думку твору.

Правило читання № 3 від Софії Мудрагелівни

Аналізуючи твір, шукай відповіді на запитання:

1. Що характерно для періоду, у який відбуваються події у творі?

2. Як відбуваються події (стрімко/повільно, послідовно/уривчасто), переважають описи чи діалоги персонажів?

3. Як розгортається сюжет — у часовій послідовності чи з її порушенням?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст