Українська література. 6 клас. Коваленко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тарас Шевченко. Мені тринадцятий минало...

Ν.Ν.

Мені тринадцятий минало.

Я пас ягнята за селом.

Чи то так сонечко сіяло,

Чи так мені чого було?

Мені так любо, любо стало,

Неначе в Бога... ...

Уже прокликали до паю,

А я собі у бур’яні

Молюся Богу... І не знаю,

Чого маленькому мені

Тойді так приязно молилось,

Чого так весело було.

Господнє небо, і село,

Ягня, здається, веселилось!

І сонце гріло, не пекло!

Та недовго сонце гріло,

Недовго молилось...

Запекло, почервоніло

І рай запалило.

Мов прокинувся, дивлюся:

Село почорніло,

Боже небо голубеє

І те помарніло.

Поглянув я на ягнята —

Не мої ягнята!

Обернувся я на хати —

Нема в мене хати!

Не дав мені Бог нічого!..

І хлинули сльози,

Тяжкі сльози!.. А дівчина

При самій дорозі

Недалеко коло мене

Плоскінь вибирала,

Та й почула, що я плачу.

Прийшла, привітала,

Утирала мої сльози

І поцілувала...

Неначе сонце засіяло,

Неначе все на світі стало

Моє... лани, гаї, сади!..

І ми, жартуючи, погнали

Чужі ягнята до води.

Бридня!.. Ай досі, як згадаю,

То серце плаче та болить,

Чому Господь не дав дожить

Малого віку у тім раю.

Умер би, орючи на ниві,

Нічого б на світі не знав.

Не був би в світі юродивим.

Людей і Бога не прокляв!

Борис Єгоров. Мені тринадцятий минало... 1969

Будь уважним/уважною до слова

Пай — частина зробленого або спожитого.

Плоскінь — волокно, призначене для прядіння; попередньо вимочені в річці або ставку коноплі.

Бридня — вигадка, пусте.

Софія Мудрагелівна радить

Щоб краще зрозуміти зміст твору, пам’ятай, що він написаний тоді, коли Т. Шевченко перебував у засланні — в Орській фортеці.

Поміркуй над прочитаним

 • 1. Які факти біографії Т. Шевченка тобі відомі? Що ти знаєш про заслання поета?
 • 2. Чи можна вважати, що вірш — це спогад про дитинство. Підтвердь свою думку цитатами з твору.
 • 3. Поділи поезію на дві умовні частини: перша — про дитинство, друга — про перебування в Орській фортеці. До кожної з них придумай заголовок (бажано рядком із вірша).
 • 4. Що ти знаєш про ліричного героя? Чи в цьому вірші ліричний герой зливається з автором? Чому?
 • 5. Опиши типові заняття сільського хлопчика в XІX ст. Який стан його душі? Які емоції він переживає? Чи він щасливий?
 • 6. Поясни вираз: «І сонце гріло, не пекло!» Як він розкриває внутрішній стан ліричного героя?
 • 7. Через які пейзажні деталі постає картина української природи? Виразно прочитай ці рядки.
 • 8. Як ти розумієш вираз: «А я собі у бур’яні / Молюся Богу...»? Адже слово «бур’ян» викликає негативні емоції. Чи для маленького хлопчика бур’ян — це тиша, спокій, місце щирої молитви?
 • 9.Чому сонце молиться разом із ліричним героєм? Про яке його ставлення до природи це говорить?
 • 10. Як ти розумієш слова «рай запалало»? Чи змінюється настрій вірша, починаючи із цих слів? Як?
 • 11. Які рядки підтверджують тяжкий емоційний стан ліричного героя? Знайди їх у тексті.
 • 12. Хто виявив чуйність до хлопчика, повернув йому душевну рівновагу?
 • 13. Чи були в тебе ситуації, коли ти зміг/змогла розрадити когось у тяжку хвилину?
 • 14. Яким є рай для ліричного героя?
 • 15. Накресли в робочому зошиті таблицю за зразком і заповни її.

Художній засіб

Приклад

Порівняння (не менше двох прикладів)

Епітети (не менше двох прикладів)

Уособлення (не менше двох прикладів)

Чи вплинули ці художні засоби на твоє сприйняття вірша? Як саме?

Домашнє завдання

Випиши в робочий зошит ключові слова до цієї поезії (не більше чотирьох). Поясни усно, чому ти їх вибрав/вибрала.

Твої літературні проєкти

Вірш «Мені тринадцятий минало...» має присвяту — Ν. Ν. Присвята — це повідомлення про те, кому автор адресує свій твір. У цьому випадку Т. Шевченко приховав ім’я тієї, кому присвячено вірш. Науковці вважають, що це, можливо, подруга дитинства поета Оксана Коваленко. Про неї також ідеться в поезії «Ми вкупочці колись росли...». Зроби порівняльний аналіз цих двох віршів. Знайди інформацію про Оксану Коваленко і повідом її друзям/подругам.

Література в колі мистецтв

Розглянь репродукції двох картин на одну тему. Яка з них більше тебе вразила? Чому? Зверни увагу на час написання полотен. Урахуй, що картина О. Шупляка належить до двовзорів — картин із подвійним змістом.

Іван Їжакевич. Тарас Шевченко-пастух. 1935

Олег Шупляк. Мені тринадцятий минало... 2009

Іван Підкова

І

Було колись — в Україні

Ревіли гармати;

Було колись — запорожці

Вміли пановати.

Пановали, добували

І славу, і волю;

Минулося — осталися

Могили на полі.

Високії ті могили,

Де лягло спочити

Козацькеє біле тіло,

В китайку повите.

Високії ті могили

Чорніють, як гори,

Та про волю нишком в полі

З вітрами говорять.

Свідок слави дідівщини

З вітром розмовляє,

А внук косу несе в росу,

За ними співає.

Було колись — в Україні

Лихо танцьовало,

Журба в шинку мед-горілку

Поставцем кружала.

Було колись добре жити

На тій Україні...

А згадаймо! Може, серце

Хоч трохи спочине.

II

Чорна хмара з-за Лиману

Небо, сонце криє.

Синє море звірюкою

То стогне, то виє.

Дніпра гирло затопило.

«Ануте, хлоп’ята,

На байдаки! Море грає —

Ходім погуляти!»

Висипали запорожці —

Лиман човни вкрили.

«Грай же, море!» — заспівали,

Запінились хвилі.

Кругом хвилі, як ті гори:

Ні землі, ні неба.

Серце мліє, а козакам

Того тілько й треба.

Пливуть собі та співають;

Рибалка літає...

А попереду отаман

Веде, куди знає.

Похожає вздовж байдака,

Гасне люлька в роті;

Поглядає сюди-туди —

Де-то буть роботі?

Закрутивши чорні уси,

За ухо чуприну,

Підняв шапку — човни стали.

«Нехай ворог гине!

Не в Синопу, отамани,

Панове молодці,

А у Царград, до султана,

Поїдемо в гості!»

«Добре, батьку отамане!» —

Кругом заревіло.

«Спасибі вам!»

Надів шапку.

Знову закипіло

Синє море; вздовж байдака

Знову похожає

Пан отаман та на хвилю

Мовчки поглядає.

Будь уважним/уважною до слова

Китайка — різновид тканини синього або червоного кольору, завезеної з Китаю, народний символ жалоби за полеглими.

Шинок — у минулому заклад, у якому продавали алкогольні напої.

Поставець — ківш, призначення якого — зачерпувати мед, квас тощо.

Байдак — річкове судно для перевезення вантажів; у XVI—XVIII ст. запорозькі козаки використовували байдаки як військові судна для виходу в море.

Поміркуй над прочитаним

 • 1. Знайди в мережі Інтернет інформацію про І. Підкову. Зверни увагу, що участь І. Підкови в морських походах козаків не відповідає історичним фактам. Чому Т. Шевченко вдався до такої вигадки?
 • 2. Визнач тему та ідею твору.
 • 3. Яким постає образ України у творі? Наведи дві-три цитати на підтвердження своєї думки.
 • 4. Автор кілька разів повторює вислів «Було колись», вживає сполуки «козацькеє біле тіло», «високії могили». З яких творів вони запозичені? З якою метою?
 • 5. Т. Шевченко використав такі образи, як «запорожці», «отамани», «могила», «панове молодці», «слава», «воля». Які з них належать до фольклорних, а які — до історичних?
 • 6. Озаглав кожну частину твору. Визнач у ній ключові слова.
 • 7. Як у творі пов’язано минуле й сучасне? Чому вони протиставлені?
 • 8. Що символізують у творі високі могили?
 • 9. Що викликає в автора сум? А яким він бачить майбутнє України?
 • 10. Як поет передає динамізм розповіді про похід козаків на Царгород?
 • 11. Яким постає образ козацького отамана? Які його визначальні чесноти?
 • 12. Як змальовано атмосферу козацького походу? Які почуття вона в тебе викликала?
 • 13. Які зорові образи використовує поет для змалювання козацького походу? Які з них тебе найбільше вразили і чому?
 • 14. Добери картинки до другої частини твору або сам/сама намалюй ілюстрації до неї. Поділися результатами своєї роботи з друзями/подругами.
 • 15. Яким постає узагальнений образ запорожців?
 • 16. Доведи, що «Іван Підкова» за жанром — поема.
 • 17. Намалюй у робочому зошиті карту походу козаків, на якій мають бути такі географічні координати: Дніпро, Лиман, Синоп, Царгород. Знайди додаткову інформацію про них або в мережі Інтернет, або в довідниках.
 • 18. Накресли в робочому зошиті таблицю за зразком і заповни її.

Художній засіб

Приклад

Порівняння (не менше двох прикладів)

Епітети (не менше чотирьох прикладів)

Уособлення (не менше чотирьох прикладів)

Гіпербола (не менше двох прикладів)

Чи вплинули ці художні засоби на твоє сприйняття вірша? Як саме?

Домашнє завдання

Напиши мінітвір (шість — вісім речень) на тему «Чого учить нас історія?».

Література в колі мистецтв

Розглянь, як відтворено образ Івана Підкови в скульптурі та живописі. Які твої враження? Чи вдалося митцям відобразити дух українського лицарства? Яка з робіт передає зміст поеми Т. Шевченка?

Петро Кулик. Пам’ятник Івану Підкові у Львові. 1981

Софія Караффа-Корбут. Іван Підкова. 1963

Твої літературні проєкти (на вибір)

1. Вибери два поетичні тексти Т. Шевченка для виразного читання, поясни свій вибір.

2. Зроби презентацію на тему «Особливості навчання та самоосвіти Тараса Шевченка». Дай відповіді на запитання: чи сприяли обставини навчанню майбутнього поета? якою в нього була жага до знань? як він вивчив французьку та польську мови? як відвідував анатомічний театр, щоб стати майстерним художником?

3. Зроби презентацію на тему «Україна на картинах Тараса Шевченка».