Українська література. 6 клас. Коваленко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Ліна Костенко. Сю ніч зорі чомусь колючі...

Сю ніч зорі чомусь колючі,

як налякані їжачки.

Сю ніч сойка кричала з кручі,

сю ніч ворон сказав: «Апчхи!»

Сю ніч квітка питала квітку:

— Що ж це робиться, поясни?

Тільки вчора було ще влітку,

а сьогодні вже восени!

Поміркуй над прочитаним

  • 1. Прочитай виразно вірш. Зверни увагу на його інтонацію. Як треба читати поезію: швидко чи повільно, весело чи сумно, бадьоро, жваво, енергійно чи розмірено й спокійно? Назви слова, які допомогли тобі правильно визначити інтонацію твору.
  • 2. Який настрій створила в тебе поезія Л. Костенко? Свою відповідь обґрунтуй.
  • 3. Яку пору року зображено у вірші? Свою думку обґрунтуй, спираючись на текст поезії.
  • 4. У робочому зошиті намалюй «хмарку слів», якими авторка створює «осінній настрій» у творі.
  • 5. Як ти розумієш вислів «Сю ніч зорі чомусь колючі»? Які асоціації викликає в тебе образ колючої ночі?

Ольга Ковтун. Осінь. 2016

Асоціація — зв’язок між окремими предметами, уявленнями, почуттями, при якому один предмет, одне уявлення, почуття викликає інше. Наприклад: слово «сонце» може навіяти нам асоціації з теплом, днем, пляжем, засмагою, спекою, пустелею тощо. Чим більший досвід має людина, тим багатший вона може створити асоціативний ряд.

  • 6. Які образи відтворюють тривогу від зміни пір року? Як саме?
  • 7. У робочий зошит випиши художні засоби і поясни їх роль у поезії.
  • 8. Визнач мотив вірша.
  • 9. Порівняй вірші Тамари Шевченко «Осінь, гарна молодиця...», І. Франка «Дрімають села» та Л. Костенко «Сю ніч зорі чомусь колючі...». Що в них спільне, а чим вони відрізняються?

Домашнє завдання

Вивчи вірш напам’ять (за бажанням).

Завдання від Софії Мудрагелівни

Накресли в робочому зошиті таблицю ЗХД. Заповни її першу колонку — напиши, що тобі відомо про Україну часів Київської Русі та її боротьбу проти нападників. У другій колонці зазнач, що нового ти хочеш дізнатися про цей період та про письменника М. Вороного і його твір «Євшан-зілля». Коли опануєш новий матеріал, заповни третю. Проаналізуй записи другої та третьої колонок. Зроби висновок, що нового ти дізнався/дізналася. Чи вдалося тобі знайти відповіді на свої запитання? Якщо ні, пошукай їх у мережі Інтернет або звернися за консультацією до вчительки/вчителя.