Підручник з Української літератури. 5 клас. Коваленко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Щось мріє гай — над річкою...

ГАЇ ШУМЛЯТЬ

Гаї шумлять —

я слухаю.

Хмарки біжать —

милуюся.

милуюся-дивуюся,

чого душі моїй

так весело.

Гей, дзвін гуде —

іздалеку.

Думки пряде —

над нивами.

Над нивами-приливами,

купаючи мене,

мов ластівку.

Я йду, іду —

зворушений.

Когось все жду —

співаючи.

Співаючи-кохаючи

під тихий шепіт трав

голублячий.

Щось мріє гай —

над річкою.

Ген неба край —

як золото.

Мов золото-поколото,

горить-тремтить ріка,

як музика.

Поміркуй над прочитаним

1. Яку картину природи змальовує П. Тичина у вірші? Підтвердь свою думку прикладами.

2. Назви слова, які допомагають тобі уявити красу природи, її барви.

3. Запам’ятай три засоби, за допомогою яких П. Тичина «озвучує» поетичний твір:

• повторення в кількох рядках того самого голосного чи приголосного звука;

• використання слова, що означає певне музичне поняття;

• використання слів, які своїм значенням викликають враження звуків. Добери з вірша приклади до кожного з цих засобів.

4. Назви два приклади поєднання у вірші слухових і зорових образів.

5. Яким настроєм охоплений ліричний герой? Чому ти так думаєш? Допиши цей настрій до словничка настроїв.

6. Яким у твоїй уяві постає ліричний герой твору? Що його хвилює? Чим він захоплюється? Який його душевний стан?

7. Назви у вірші по одному прикладу художніх засобів, які ти вивчив/вивчила у 5 класі. Яка їхня роль?

8. Вислов міркування, чому треба охороняти природу. Як робиш це ти?