Підручник з Української літератури. 5 клас. Коваленко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

«Карта розуму» розділу

«ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ

Ти вже знаєш, що літопис — це твір, у якому розповідь велася за роками. Слово літопис утворено від двох слів — літо, що в давньоруській мові означало рік, та писати.

Над літописами в Русі-Україні працювали ченці, які збирали та переповідали відомості про різноманітні події в житті країни. Єдиного автора літопису не було. Часто кілька ченців брали участь у написанні твору.

Літописи розповідали про князів, важливі події в житті країни. За літописами сучасні вчені дізнаються про те, чим жили наші предки у стародавні часи. Тому літописи є пам’ятками історії. Але мова літописних оповідей яскрава та емоційна, в них автори використовували художні засоби. Тому літописи є разом із тим зразками словесного мистецтва.

Найдавніший літопис у Русі-Україні — «Повість минулих літ». Він був написаний у Києві на початку XII століття. Це історична та літературна пам’ятка нашого народу. У ньому розповідається про діяння князів, а також використано народні перекази й легенди.

Вважають, що над літописом «Повість минулих літ» працював талановитий чернець Києво-Печерського монастиря Нестор. Прізвище Нестора не відоме, тому поширене його ім’я нині — Нестор Літописець.

1. Який твір називають літописом?

2. Коли створено перші літописи?

3. Хто брав участь у написанні літописів у Русі-Україні?

4. Чому давньоруські літописи є історичною та літературною пам’ятками нашого народу?

5. Що ти знаєш про «Повість минулих літ» та його автора?

Нестор Літописець. Скульптор М. Антокольський

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ

ТРИ БРАТИ — КИЙ, ЩЕК, ХОРИВ І СЕСТРА ЇХНЯ ЛИБІДЬ

І були три брати: одному ім’я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив, а сестра в них була Либідь. Сидів Кий на горі, де тепер узвіз Боричів. А Щек сидів на горі, яка зветься нині Щекавицею, а Хорив — на третій горі, від нього вона прозвалася Хоривицею. І збудували вони місто в ім’я старшого брата свого і нарекли його Київ. Був круг міста ліс та бір великий, і ловився там всякий звір, і були мужі мудрі і тямущі. А називалися вони полянами, від них поляни і донині в Києві.

Дехто, не знаючи, каже, що Кий був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз з того боку Дніпра; тим-то й говорили: «На перевіз на Київ». Але якби Кий був перевізником, то не ходив би він до Царгорода. А Кий князював у своєму роду і ходив до царя грецького, і той цар, переказують, зустрічав його з великою шанобою та почестями.

Коли ж він повертався, Кий, то прийшов на Дунай, полюбив одне місце, і поставив там невеликий городок, і хотів було сісти в ньому своїм родом, та не дали йому навколишні племена: так і донині називають придунайці те городище — Києвець. Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер. І брати його, Щек і Хорив, і сестра їхня Либідь тут же померли.

Поміркуй над прочитаним

1. Хто за легендою заснував місто Київ?

2. Як характеризує літописець Кия та його братів? Прочитай про них у тексті твору.

3. Опиши місцевість довкола Києва. Прочитай опис природи в легенді.

4. Назви два можливі заняття князя Кия. Яке з них є, на думку літописця, правдивіше?

5. Назви один доказ того, що Кий був князем, а не перевізником.

6. Як ти думаєш, історія про Кия, Щека, Хорива і Либідь правдива чи вигадана? Доведи свою думку.

Будь уважним до слова

Городок, городище, город — містечко, місто.

Царгород — столиця Візантії.

Дунайці — люди, що жили на берегах річки Дунай.

Поляни — одне з племен на території Русі-України.

Про значення слова тямущий здогадайся зі значення синонімів у таких реченнях:

Новиков став найціннішим розвідником, хоробрим, завзятим, кмітливим (О. Копиленко).

Цей Олекса — метикований, дотепний хлопець (І. Цюпа).

Добре тому вчиться грамоти, в кого покмітлива голова (Словник Б. Грінченка).

Які ще синоніми до цього слова ти знаєш? Перевір відповідь за Словничком синонімів.

Література в колі мистецтв

Поясни, яку трьох видах мистецтва — словесному, скульптурі та графіці — зображено легендарних князів Кия, Щека, Хорива і їхню сестру Либідь.

Пам’ятник засновникам Києва. Скульптор В. Бородай

Графіка О. Данченка

Ти — творча особистість

Напиши невеликий вірш на тему «Заснування Києва». Використай такі рими: Кий — палкий; збудували — назвали.

Твої літературні проекти

Від дорослих запиши легенду про заснування населеного пункту, у якому живеш ти або твої родичі. Намалюй до неї ілюстрації.