Підручник з Української літератури. 5 клас. Коваленко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Народні перекази

Чи знаєш ти, звідки ми дізналися про минуле нашого народу?

У часи, коли люди не вміли читати й писати, усі знання про історичні події зберігалися в народних переказах. Наші предки цікавилися подіями минулого, знали імена народних героїв, переповідали одне одному про їхні подвиги.

Переказ — це твір усної народної творчості, у якому розповідається про історичні події та народних героїв.

Хто створював перекази? Імена творців губляться у віках. І чим далі у глиб віків, тим менше збереглося таких творів. До нас дійшла невелика кількість переказів доби Русі-України, найбільше — про запорожців, їхні подвиги. А ще є перекази про кріпаччину, народних бунтарів Устима Кармелюка, Семена Палія, Олексу Довбуша тощо. Перекази зберігають історичну пам’ять народу, виховують мужність, учать любити й захищати свою землю.

ПРИЙОМ У ЗАПОРОЖЦІВ

Переказ

Запорожці, як підмовлять, було, до себе на Січ якого хлопця з Гетьманщини, то перше пробують, чи годиться буть запорожцем. Ото звелять йому варити кашу: «Гляди ж, вари так, щоб і не сира була, і не перепріла. А ми підем косить. То ти, як уже буде готова, вийди на такий-то курган да й зови нас, а ми почуємо да й прийдем».

От поберуть коси да й підуть нібито косить. А де в дідька їм хочеться косить! Зберуться в комиш да й лежать. То оце хлопець, зваривши кашу, вийде на могилу і зачне гукати. А вони і чують, да не озиваються. То він гукає, гукає да й давай плакать: «От занесла мене нечиста сила між сії запорожці! Лучче було б дома сидіти при батькові та при матері. А то ще перекипить каша, то прийдуть та битимуть, вражі сини! Ой бідна ж моя головонько, чого мене понесло між сії запорожці!»

То вони, лежачи в траві, вислухають усе да й кажуть: «Ні, се не наш!» А далі вернуться до куреня, да дадуть тому хлопцеві коня і грошей на дорогу, да й кажуть: «Їдь собі к нечистому! Нам таких не треба!»

Народна картина «Козак Мамай»

А як же котрий удасться розторопний і догадливий, то, вийшовши на могилу, кликне разів зо два: «Гей, панове молодці! Ідіть каші їсти!» Да як не озиваються, то він: «Дідько ж вас бери, коли мовчите, буду я й сам їсти!» Да ще перед одходом ударить на могилі гопака: «Ой тут мені гуляти на просторі!» Да, затягнувши на весь степ козацьку пісню, і піде собі до куреня, і давай уплітати кашу.

То запорожці, лежачи в траві, й кажуть: «Оце наш!» Да, побравши коси, і йдуть до куреня. А він: «Де вас у біса носило, панове? Гукав, гукав, аж охрип, да щоб каша не перекипіла, то я й почав їсти». То запорожці споглянуть один на одного да й кажуть йому: «Ну, чуро, вставай! Годі тобі буть хлопцем: тепер ти рівний нам козак». І приймають у товариство.

Поміркуй над прочитаним

1. Яке випробування влаштовували новобранцям козаки на Січі? Чи складно було його виконати?

2. Чому не кожен хлопець, що прибув на Січ, міг його пройти?

3. Як розкрився характер першого хлопця під час випробування? Яким одним словом ти такого хлопця охарактеризуєш?

4. Чи відчуваєш ти ставлення оповідача до першого хлопця? Які слова в тексті допомагають тобі виявити його позицію?

5. Прочитай виразно слова першого новобранця. Передай правильно інтонацією його почуття на той момент.

6. Порівняй поведінку першого й другого хлопців. Чия поведінка тобі більше подобається й чому? Підтверди свої думки прикладами з тексту.

7. Спираючись на текст, назви риси характеру, які козаки цінували в новобранцях. У робочому зошиті намалюй «Карту розуму», у якій узагальни свої спостереження про характер козаків.

8. Зверни увагу, що в переказі в кінці багатьох речень стоїть знак оклику. Знайди цьому пояснення.

9. Що прославляє народ цим переказом?

Збагачуй своє мовлення

Затягнути на весь степ козацьку пісню — заспівати.

Мамій — збалуваний матір’ю синок.

Порівняй два вирази: козак кликне разів зо два і козак кликне два рази. Чи є різниця між значеннями цих висловів? Перевір своє припущення за Словничком-довідничком. За цими зразками речень наведи подібні приклади.

Будь уважним до слова

Гетьманщина — назва частини території України.

Курган — земляний насип над місцем, де поховали козака.

Чура (джура) — зброєносець, помічник у козацької старшини.

Перевір себе

Накресли в зошиті таблицю та заповни її. На перетині горизонтальної та вертикальної колонок постав, де треба, знак +. Поясни, що спільного між міфами, легендами і переказами, а чим вони різняться.

Особливості твору

Міфи

Легенди

Перекази

Створювалися колективно

Автор не відомий

Можливі варіанти твору

Зображено тільки фантастичні події

Поєднано реальні й фантастичні події

Зображено переважно реальні історичні події

Зображено боротьбу добра і зла