Підручник з Української літератури (рівень стандарту). 10 клас. Коваленко - Нова програма

Я — справжній читач, або Перевіряємо себе. Образне слово поетичного модернізму

1. Яка поезія Лесі Українки може бути епіграфом до її життя? Чому?

2. У чому автобіографічність лірики Лесі Українки? Відповідаючи, посилайтеся на її твори.

3. Проаналізуйте ранню лірику Лесі Українки. Що в ній було традиційним, а що новим (неоромантичним)?

4. Які спільні риси ліричних героїв поезій Лесі Українки «Слово, чому ти не твердая зброя...» й «Стояла я і слухала весну...»?

5. У чому пафос поезій Лесі Українки «Contra spem spero!» та «Слово, чому ти не твердая криця...»?

6. Визначте спільні ознаки лірики І. Франка та Лесі Українки.

7. У чому полягає своєрідність твору Лесі Українки «Лісова пісня»?

8. Чому «Лісову пісню» Лесі Українки за жанром визначають як драму-феєрію?

9. Порівняйте за жанром твори Лесі Українки «Лісова пісня» та «Давня казка» (8 клас). Чим відрізняється драматична поема від драми?

10. Визначте тему, ідею, проблематику драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня».

11. Поясніть зміст слів Мавки: «Своїм життям до себе дорівнятись...» («Лісова пісня»).

12. Порівняйте дві закохані пари: Мавка й Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки) та Марічка й Іван («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського). Що між ними спільного, а що відмінного?

13. Доведіть, що «Лісова пісня» Лесі Українки — це неоромантичний твір.

14. У чому полягала реформаторська діяльність М. Вороного в літературі на зламі XIX і XX ст.?

15. Назвіть тематику творів М. Вороного та Олександра Олеся. Що спільного у творчості обох поетів?

16. Чому Олександра Олеся називають поетом любові і смутку? Доведіть свою думку, посилаючись на один із його ліричних творів.

17. Які твори Олександра Олеся покладено на музику?

18. Визначте тему, ідею та проблематику твору Олександра Олеся «По дорозі в Казку».

19. Які ознаки символізму ви помітили в драматичному етюді Олександра Олеся «По дорозі в Казку»?

20. Назвіть ознаки символізму.