Біологія. 8 клас. Костильов

Біологія. 8 клас. Костильов

Підручник з біології для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів уходить до числа тих, що створено відповідно до оновленої програми МОН України. У навчальній книжці в доступній формі висвітлено питання, що розкривають процеси діяльності найважливіших систем людського організму, а також причини їх порушення та можливі наслідки. З метою формування загальних уявлень про психіку людини учням пропонується розібратися з тим, без чого неможливо уявити людину: мислення, свідомість, мова, творчість.

Методичне забезпечення підручника розраховане на активну співпрацю з учнем та на здобуття ним нових знань про людину як біологічну істоту.

Підручник гарно ілюстровано. Окрім навчального матеріалу, вміщено безліч цікавих фактів, що стосуються будови та функціонування людського організму. Тому підручник може зацікавити не лише учнів 8-х класів, а й прихильників біології та психології.

Вступ

Урок 1. Клітини і тканини людського організму

Урок 2. Фізіологічні системи органів

Урок 3. Регуляція функцій людського організму

Урок 4. Збереження здоров’я людини

Тема 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

Урок 5. Харчування та обмін речовин

Урок 6. Харчові потреби людини. Вітаміни

Урок 7. Перетворення речовин та енергії в організмі людини

Тема 2. Обмін речовин і травлення. Харчування та обмін речовин

Урок 8. Загальні уявлення про травлення. Значення процесів травлення в організмі людини

Урок 9. Ротова порожнина. Травлення в ротовій порожнині

Урок 10. Травлення у шлунку. Печінка та підшлункова залоза

Урок 11. Травлення в кишечнику

Урок 12. Захворювання органів травної системи

Тема 3. Дихання

Урок 13. Органи дихальної системи

Урок 14. Газообмін у легенях

Урок 15. Регуляція дихання

Урок 16. Захворювання органів дихальної системи

Тема 4. Транспорт речовин

Урок 17. Внутрішнє середовище. Кров, її склад та функції

Урок 18. Формені елементи крові. Групи крові. Зсідання крові

Урок 19. Будова та функції серця

Урок 20. Система кровообігу. Кровоносні судини

Урок 21. Кровообіг. Лімфообіг

Урок 22. Кровотечі. Перша допомога при кровотечах

Урок 23. Захворювання серцево-судинної системи. Профілактика захворювань системи кровообігу

Тема 5. Виділення. Терморегуляція

Урок 24. Сечоутворення та сечовиділення

Урок 25. Захворювання органів сечовидільної системи

Урок 26. Будова шкіри

Урок 27. Функціонування та гігієна шкіри

Тема 6. Опора та рух

Урок 28. Будова і функції опорно-рухової системи. Будова кісток

Урок 29. Будова осьового скелета людини

Урок 30. Будова додаткового скелета людини

Урок 31. Будова і функції скелетних м’язів людини. Робота м’язів

Урок 32. Робота м’язів. Основні групи м’язів

Урок 33. Розвиток опорно-рухової системи. Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухового апарату

Тема 7. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

Урок 34. Основні уявлення про нервову систему, її зна чення в регуляції та узгодженні функцій організму людини, його взаємодії з середовищем

Урок 35. Утворення рефлексів. Будова рефлекторної дуги

Урок 36. Поділ нервової системи на центральну і периферійну частини. Соматичний та вегетативний відділи нервової системи

Урок 37. Будова і функції спинного мозку

Урок 38. Будова відділів головного мозку

Урок 39. Будова і функції кінцевого мозку

Урок 40. Порушення структури та функцій нервової системи, їхня профілактика

Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

Урок 41. Загальна характеристика сенсорних систем

Урок 42. Зорова сенсорна система

Урок 43. Сприйняття світла, кольору, відстані

Урок 44. Порушення зору та їх профілактика. Гігієна зору

Урок 45. Слухова сенсорна система. Сприйняття звуків

Урок 46. Смакова та нюхова сенсорні системи. Система рівноваги

Урок 47. Сенсорні системи руху, дотику, температури, болю

Тема 9. Вища нервова діяльність

Урок 48. Біологічні основи поведінки людини

Урок 49. Гальмування рефлексів та його значення для нормальної поведінки людини

Урок 50. Формування вищої нервової діяльності

Урок 51. Мова, свідомість та емоції

Урок 52. Пам’ять

Урок 53. Типи вищої нервової діяльності

Урок 54. Сон і стан бадьорості

Тема 10. Регуляція функцій організму

Урок 55. Гомеостаз і регуляція функцій організму

Урок 56. Залози внутрішньої секреції: гіпофіз, епіфіз. Їх гормони

Урок 57. Залози внутрішньої секреції: щитоподібна залоза, прищитоподібні залози. Їх гормони

Урок 58. Надниркові, підшлункова та статеві залози. Їх гормони

Урок 59. Вилочкова залоза. Імунна система. Імунітет

Урок 60. Порушення діяльності імунної системи

Тема 11. Розмноження та розвиток людини

Урок 61. Будова та функції чоловічої статевої системи

Урок 62. Будова та функції жіночої статевої системи. Статеве дозрівання організмів

Урок 63. Запліднення. Внутрішньоутробний розвиток

Урок 64. Постембріональний розвиток

Узагальнення

Урок 65. Узагальнення

Тестові завдання