Біологія. 6 клас. Костіков

Біологія. 6 клас. Костіков

Матеріал підручника поділено на 5 тем, кожна з яких розділена на параграфи. Кожен параграф розпочинається анотацією і мотиваційними запитаннями, відповіді на які можна знайти в параграфі.

Основний текст супроводжується малюнками, які його пояснюють.

В підручнику є терміни і поняття, які учні повинні засвоїти (винесені наприкінці параграфа в окрему рубрику та є у термінологічному покажчику в кінці підручника). Також у підручнику виділено такі терміни й поняття, які не обов’язково запам’ятовувати, але які школярі мають розуміти, щоб якнайкраще засвоїти навчальний матеріал.

Вступ. Що таке життя та як його досліджують

§ 1. Ознаки життя

§ 2. Різноманітність життя

§ 3. Основні розділи біології

§ 4. Науковий метод у біології

Тема 1. Клітина

§ 5. Мікроскоп та дослідження клітини: екскурс в історію

§ 6. Будова мікроскопа

§ 7. Будова клітини

§ 8. Спільні ознаки рослинної і тваринної клітин

§ 9. Відмінні риси будови рослинної і тваринної клітин

§ 10. Поділ клітин

Практична робота 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним

Практична робота 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа

Підіб’ємо підсумки. Клітина

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності

§ 11. Бактерії — найменші одноклітинні організми

§ 12. Шкідливі бактерії

§ 13. Корисні бактерії

§ 14. Різноманітність та значення бактерій у природі

§ 15. Одноклітинні еукаріоти

§ 16. Твариноподібні одноклітинні організми

§ 17. Одноклітинні водорості

§ 18. Губка — багатоклітинний організм, що походить від одноклітинних твариноподібних організмів

§ 19. Багатоклітинні водорості: ульва, хара

Підіб'ємо підсумки. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності

Тема 3. Квіткова рослина

§ 20. Будова молодої рослини

§ 21. Основні процеси життєдіяльності квіткової рослини

§ 22. Тканини рослин

§ 23. Основні групи постійних тканин у рослин

§ 24. Будова і функції кореня

§ 25. Кореневі системи. Видозміни кореня

§ 26. Будова та функції пагона

§ 27. Стебло — осьова частина пагона

§ 28. Листок — бічний орган пагона

§ 29. Внутрішня будова листка

§ 30. Видозміни пагона та його частин

§ 31. Вегетативне розмноження рослин

§ 32. Κвітка

§ 33. Запилення і запліднення у квіткових рослин

§ 34. Суцвіття

§ 35. Насінина

§ 36. Плід

§ 37. Рухи рослин

Підіб'ємо підсумки. Квіткова рослина

Тема 4. Різноманітність рослин

§ 38. Різноманітність водоростей

§ 39. Мохи

§ 40. Плауни і хвощі

§ 41. Папороті

§ 42. Голонасінні

§ 43. Покритонасінні. Дводольні та однодольні покритонасінні

§ 44. Принципи біологічної систематики і різноманітність покритонасінних

§ 45. Екологічні групи і життєві форми рослин

§ 46. Рослинні угруповання

Практична робота 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин

Практична робота 4. Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах

Підіб'ємо підсумки. Різноманітність рослин

Тема 5. Гриби

§ 47. Поняття про гриби та особливості їх живлення

§ 48. Особливості будови грибів: грибниця, плодове тіло. Розмноження (на прикладі печериці)

§ 49. Макроскопічні гриби: особливості живлення та роль у природі

§ 50. Отруйні гриби

§ 51. Гриби неїстівні та їстівні

§ 52. Мікроскопічні гриби: дріжджі та цвілеві гриби

§ 53. Мікроскопічні гриби, що викликають хвороби рослин

§ 54. Лишайники

Практична робота 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості

Підіб’ємо підсумки. Гриби

ГДЗ до підручника можна знайти тут.