Підручник з Природознавства. 5 клас. Коршевнюк - Нова програма

Підручник з Природознавства. 5 клас. Коршевнюк - Нова програма

На сторінках цього підручника розкриваються велич і багатоманітність природи. Учні дізнаються про тіла живої і неживої природи та про те, із чого вони складаються. Надається можливість поринути у світ найрізноманітніших природних явищ — механічних, звукових, електричних, магнітних, хімічних тощо.

У підручнику особливу увагу зосереджено на взаємозв’язку людини і природи, на значенні для людини знань про природу, також наголошується на цілісності природи.

Вступ

§ 1. Науки, що вивчають природу

§ 2. Методи вивчення природи

§ 3. Обладнання для вивчення природи

Розділ 1. Тіла. Речовини та явища навколо нас

§ 4. Тіла навколо нас. Характеристики тіла

§ 5. Речовини, їхні фізичні властивості

§ 6. Атоми і молекули

§ 7. Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні, неорганічні та органічні речовини

§ 8. Поняття про чисті речовини і суміші

§ 9. Способи розділення сумішей

§ 10. Явища природи. Фізичні явища, їхня різноманітність

§ 11. Механічні й теплові фізичні явища

§ 12. Магнітні та електричні фізичні явища

§ 13. Звукові та світлові фізичні явища

§ 14. Хімічні явища, або хімічні реакції

Розділ 2. Всесвіт

§ 15. Небо. Небесна сфера

§ 16. Небесні тіла

§ 17. Зорі та сузір’я

§ 18. Сонячна система

§ 19. Зоряні системи — галактики

§ 20. Всесвіт і його складові

§ 21. Астрономія — наука про всесвіт

§ 22. Освоєння космосу

Розділ 3. Земля — планета сонячної системи

Тема 1. Земля як планета

§ 23. Форма і розміри Землі

§ 24. Рухи Землі. Пори року

§ 25. Місяць — супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення

§ 26. Способи зображення Землі

§ 27. Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту

§ 28. Властивості ґрунту, догляд за ґрунтом

§ 29. Повітря

§ 30. Вода на Землі, властивості й колообіг води

§ 31. Вода — розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини

§ 32. Розчини в природі. Значення води в природі. Використання води людиною

Тема 2. Планета земля як середовище життя організмів

§ 33. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів

§ 34. Різноманітність організмів. Рослини

§ 35. Тварини. Різноманітність тварин

§ 36. Гриби

§ 37. Бактерії

§ 38. Середовище життя. Чинники неживої природи: світло, повітря

§ 39. Вода і тепло в житті організмів. Періодичні зміни умов середовища

§ 40. Наземно-повітряне середовище та його мешканці

§ 41. Водне середовище та його мешканці

§ 42. Ґрунт як середовище життя та його мешканці

§ 43. Чинники живої природи. Угруповання організмів

§ 44. Екосистеми

Тема 3. Людина на планеті Земля

§ 45. Людина — частина природи. Зміни в природі

§ 46. Екологічні проблеми та їхнє вирішення

§ 47. Охорона природи. Червона книга України

§ 48. Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення