Музичне мистецтво. 7 клас. Кондратова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Аранжування поліфонічних творів. Урок узагальнення знань

Привіт, любий друже! Запрошую тебе в органний зал насолодитися чудовою музикою. Наші друзі охоче складуть нам компанію.

Богдане, я така рада, що ти прийняв моє запрошення! Поглянь, це кафедральний собор, у якому є великий органний зал. Саме там ми сьогодні слухатимемо чудову музику Й.С. Баха.

Чудово! Давно мріяв насолодитися неповторним звучанням органа. Ходімо!

Упродовж свого життя Й.С. Бах був відомим як першокласний органіст, педагог і автор органної музики. Він працював як у традиційних для того часу «вільних» жанрах, таких як прелюдія, фантазія, токата, пасакалья, так і у більш строгих формах хоральної прелюдії та фуги.

У своїх творах для органа композитор вміло поєднував риси різних музичних стилів, з якими він знайомився упродовж життя. Й.С. Бах навіть переклав кілька скрипкових концертів А. Вівальді для органа.

Пульт органа, за яким Й.С. Бах провів чимало часу

Одна із відомих його органних книжечок — збірка з 46 коротких хоральних прелюдій, що так і не була закінчена, — демонструвала різні техніки та підходи до створення композицій на хоральні теми.

Усе життя композитор складав музику не лише для органа, а й займався консультуванням при створенні інструментів, перевіркою та налаштуванням нових органів.

Й.С. Бах за органом. Гравюра XIX ст.

Й.С. Бах. Токата і фуга ре-мінор у виконанні Г. Гродберга (орган).

Й.С. Бах. Токата і фуга ре-мінор у виконанні В. Мей (електроскрипка).

Проаналізуй ці твори за таким планом:

  • 1. Пригадай, що таке токата і фуга.
  • 2. Порівняй композицію у різних виконаннях. Чим вони подібні та чим відрізняються?
  • 3. Охарактеризуй засоби музичної виразності та мелодії композицій.
  • 4. У чому особливість звучання органа?
  • 5. Чи вдалося, на твою думку, скрипачці передати характер авторської композиції?
  • 6. Розкажи про свої враження від прослуханої музики.

Токата (прелюдія) і фуга ре-мінор — твір, написаний Й.С. Бахом у Веймарі. Композитор виконав його під час випробовування великого органа в соборі м. Кассель. Особливістю цього малого поліфонічного циклу є безперервність розвитку музичного матеріалу (без перерви між токатою та фугою). Композиція складається з трьох частин: токати, фуги та коди. Остання, перегукуючись із токатою, утворює тематичну арку.

Ще однією особливістю музики Й.С. Баха є застосування поліфонії. Пригадай, що означає це явище в музиці.

Тобі відомо, що музичні твори бувають одноголосними і багатоголосними. У свою чергу багатоголосся буває двох видів. Поглянь на схему.

Поліфонія (від грец. poly — багато і phone — звук) — вид багатоголосся, у якому окремі мелодії мають самостійне значення і самостійний інтонаційно-ритмічний розвиток, зберігаючи рівноправність голосів.

Гомофонія (від грец. μόφωνος — букв. однозвучний, однорідний; англ. homophony, нім. homophonie) — у найпоширенішому значенні — багатоголосний склад музики, в якому один із голосів є головним, а інші лише супроводжують його; властивий композиторській музиці Європи в XVII-XIX століттях.

Поліфонію поділяють на наступні типи: підголоскова, імітаційна та контрастно-тематична.

Найвищого розквіту поліфонічна музика досягла у творчості Ґ. Генделя і Й.С. Баха в XVII-XVIII ст. (особливо в жанрі фуги).

Згодом з’являється новий вид багатоголосся — гомофонний склад, який витісняє поліфонію. Зацікавленість поліфонією відроджується лише в другій половині XIX ст. У ХХ ст. поліфонія зустрічається у творчості Д. Шостаковича, І. Стравінського та інших композиторів. Музичні твори, засновані на поліфонії, писалися в певних жанрах: фуга, фугета, інвенція, канон, поліфонічні варіації, мотет, мадригал та інші.

Розглянь картину. Поділися своїми враженнями. Чи є на ній зображення музичних інструментів? Поміркуй, чому картина називається поліфонією.

Фламандська поліфонія

Мабуть, тобі відомо, що у звучанні сучасних мобільних телефонів зустрічається монофонія і поліфонія. Дізнайся, в чому полягає відмінність між цими властивостями телефонів.

Виконаємо пісню «Куди зника дитинство» О. Зацепіна.

Христино, візьмімо участь у цікавому конкурсі знавців музики! Відповідатимемо на запитання, а потім перевіримо, скільки балів набере кожен із нас.

Гаразд. Але зверни увагу, що завдання поділено на три рівні, кожен з яких оцінюється різною кількістю балів. Стартуймо!

ПЕРЕВІР СЕБЕ