Мистецтво. Повторне видання. 8 клас. Кондратова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Мистецтво. Повторне видання. 8 клас. Кондратова

Запрошую вас у незвичайну подорож, яку допоможе здійснити цей підручник. Він поведе вас у чарівний світ прекрасного, створений працею видатних художників, архітекторів, музикантів, літераторів минулих століть.

Мистецькі твори, втілені у словах, звуках, фарбах, мармурі й граніті, є своєрідним літописом розвитку людства. Аби краще читати цей літопис, потрібно хоча б у загальних рисах знати історію художньої культури, розбиратися в особливостях кожного виду мистецтва, у його художній мові, засобах виразності.

Тема 1. Стилі та напрями мистецтва: античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

§ 1. Стиль у мистецтві

§ 2. Античний стиль

§ 3. У світі античності

§ 4. Вітчизняні пам’ятки античної культури

§ 5. Візантійський стиль

§ 6. Мистецтво Візантійської імперії

§ 7. Романський стиль

§ 8. Романське мистецтво

§ 9. Готичний стиль

§ 10. Готичне мистецтво

§ 11. Вітчизняні пам’ятки мистецтва Середньовіччя

§ 12. Епоха Ренесансу

§ 13. Живопис Ренесансу

§ 14. Музичне, театральне та декоративно-прикладне мистецтво епохи Ренесансу

§ 15. Вітчизняні архітектурні пам’ятки епохи Ренесансу

§ 16. Мистецтво в культурі минулого

Тема 2. Стилі та напрями мистецтва: бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм

§ 17. Стиль бароко

§ 18. Мистецтво бароко

§ 19. Музичне і театральне мистецтво бароко

§ 20. Стиль рококо

§ 21. Живописне, музичне та театральне мистецтво рококо

§ 22. Бароко і рококо в українському мистецтві

§ 23. Стиль класицизм

§ 24. Живопис і мода класицизму

§ 25. Музика і театр епохи класицизму

§ 26. Українські пам’ятки класицизму

§ 27. Стиль романтизм

§ 28. Стиль романтизм у живописі

§ 29. Стиль романтизм у музиці, театрі й моді

§ 30. Стиль реалізм

§ 31. Стиль реалізм у живописі, музиці й театральному мистецтві

§ 32. Романтизм і реалізм в українському мистецтві

§ 33. Романтизм та реалізм у світовій культурі

§ 34. Зустрілися стилі в мистецтві

§ 35. Віртуальна мандрівка до музеїв світу

Словник мистецьких термінів