Підручник з Географії. 9 клас. Кобернік - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Географії. 9 клас. Кобернік - Нова програма

У цьому навчальному році ми продовжуємо вивчення географії. У попередні роки ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, природою та населенням України, населенням світу, прийомами роботи з географічними картами.

Вступ

§ 1. Економічна географія в системі географічних наук

Розділ I. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§ 2. Національна економіка та показники її економічного розвитку

§ 3. Секторальна модель економіки

§ 4. Форми суспільної та просторової організації виробництва

§ 5. Чинники розміщення виробництва

Тема 2. Світове господарство

§ 6. Міжнародний географічний поділ праці і світове господарство

§ 7. Типи економічних систем

§ 8. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку

§ 9. Сучасні тенденції розвитку світового господарства

Розділ II. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське господарство

§ 10. Сільське господарство, його значення в сучасному світі

§ 11. Виробничі зв’язки та проблеми сільського господарства. Сільське господарство України

§ 12. Рослинництво України

§ 13. Тваринництво та рибне господарство України

§ 14. Сільське господарство світу

Тема 2. Лісове господарство

§ 15. Лісове господарство світу й України

Тема 3. Видобувна промисловість

§ 16. Мінеральні ресурси. Видобування вугілля, нафти і природного газу в світі

§ 17. Видобування кам’яного вугілля, нафти та природного газу в Україні

§ 18. Видобування металічних руд та нерудної сировини в світі

§ 19. Видобування металічних руд та нерудної сировини в Україні

Розділ III. Вторинний сектор економіки

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

§ 20. Значення та структура електроенергетики

§ 21. Електроенергетика України

§ 22. Електроенергетика світу

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 23. Значення та структура металургійного виробництва

§ 24. Металургійне виробництво в Україні

§ 25. Кольорова металургія України

§ 26. Металургійне виробництво світу

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

§ 27. Значення та особливості технологій хімічного виробництва

§ 28. Хімічне виробництво в Україні та світі

§ 29. Виробництво деревини й паперу

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

§ 30. Роль та структура машинобудування

§ 31. Машинобудування в Україні

§ 32. Машинобудування світу

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

§ 33. Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств з виробництва тканин, одягу, взуття

§ 34. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі

§ 35. Народні промисли

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

§ 36. Виробництво харчових продуктів та напоїв в Україні

§ 37. Виробництво харчових продуктів та напоїв в Україні (продовження). Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу

Розділ IV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

§ 38. Значення та структура сфери послуг. Послуги зв’язку та транспорту

§ 39. Транспорт України

§ 40. Транспорт світу

Тема 2. Торгівля

§ 41. Торгівля як вид послуг

§ 42. Зовнішня торгівля України

Тема 3. Туризм

§ 43. Туризм як складник національної економіки

§ 44. Туризм в Україні. Міжнародний туризм

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

§ 45. Освіта і наука. Охорона здоров’я

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування

§ 46. Фінансові та аутсорсингові послуги

Розділ V. Глобальні проблеми людства

§ 47. Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму

§ 48. Екологічна проблема. Сировинна й енергетична проблеми. Демографічна та продовольча проблеми

§ 49. Проблема освоєння Світового океану. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються. Глобальні прогнозиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.