Географія. 8 клас. Кобернік

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Розселення

§ 51. Густота населення

Пригадайте: 1. Які регіони світу вважають прабатьківщиною людства? 2. Що таке людські раси? Як виникли расові ознаки? 3. Як розрахувати середню густоту населення? 4. Які материки мають найбільшу та найменшу густоту населення? 5. У чому сутність картограми як картографічного способу зображення?

• Як люди розселилися по Землі. На основі археологічних знахідок «колискою» людства вчені вважають порівняно невеликі території, що охоплюють Південну Європу, Південно-Західну Азію та Північну Африку. Освоюючи нові землі, люди розселялися по планеті (мал. 217). Спершу від своєї «прабатьківщини» вони рухалися на північний захід - у Європу, на північний схід - в Азію та на південь, углиб Африки. Близько 30 тис. років тому через материковий перешийок, який тоді існував на місці Берингової протоки, мисливські племена перейшли до Північної Америки. Звідси вони просувалися на південь, освоюючи Центральну та Південну Америку, а близько 10 тис. років тому досягли острова Вогняна Земля. Приблизно в той самий час люди прийшли з Азії до Австралії. Таким чином, близько 15-10 тис. років тому вони розселилися по всіх освоєних нині територіях, але дуже нерівномірно.

Мал. 217. Карта розселення людей по планеті

Розселення - це розміщення населення по території та розподіл його за різними типами поселень.

Розглянемо розміщення людей на планеті за двома характеристиками: густота населення і розподіл людей за різними типами поселень.

• Середня густота населення світу. Населення на Землі розміщене вкрай нерівномірно. Так, на 7 % площі суходолу зосереджено до 70 % населення світу. Водночас 15 % площі материків і островів займають «білі плями» - зовсім не заселені території. Для формування уявлення про поширення людей по території існує показник густоти населення та відповідна тематична географічна карта.

Густота (щільність) населення - ступінь заселеності певної території, чисельність постійного населення, що припадає на одиницю площі (зазвичай на 1 км2). У зв’язку зі зростанням кількості населення на планеті зростає й середній показник густоти населення. Зокрема, у 1890 р. він становив 12 осіб/км2, у 1950 р. - 18 осіб/км2, у 1992 р. - 40 осіб/км2, а в наш час - 48 осіб/км2. Утім цей показник значно коливається на різних територіях. Дуже високим вважають показник густоти населення, що становить понад 200 осіб/км2. Він характерний для Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Ізраїлю, Шрі-Ланки, Республіки Корея. Найвищою ж у світі густотою населення серед великих країн вирізняється азіатська держава Бангладеш - 1102,8 особи/км2. Дуже низька густота населення в таких країнах, як Австралія, Канада, Монголія, Лівія, Мавританія, Намібія. Тут вона становить менш як 4 особи/км2.

Більша частина населення Землі проживає у північній (90 %) та східній (85 %) півкулях. Проте в межах як окремих материків, країн, так і частин світу існують великі контрасти в густоті населення. Що ж їх спричиняє?

• Причини різної густоти населення. З давніх-давен головним обмежувачем розселення людей був природний чинник. Про це свідчать такі факти: постійні населені пункти на планеті розміщені на південь від 78° пн. ш. і на північ від 54° пд. ш.; 80 % людства живуть на рівнинах; понад 50 % - на відстані від моря не більш ніж 200 км, а 30 % - не далі ніж 50 км від узбережжя. Водночас малозаселеними є пустелі, вкриті льодовиками простори, тундра, вологі екваторіальні ліси. Другим є історичний чинник. Найгустіше заселені райони давнього освоєння, де формувалася людина сучасного типу або існували могутні цивілізації давнього світу. Тому густозаселеними регіонами й нині лишаються Європа, Південна і Східна Азія. Потужні міграційні потоки з Європи після епохи Великих географічних відкриттів спричинилися до більшої густоти населення саме східного узбережжя Америки. Третім чинником є демографічний. Чисельність і густота населення швидше зростають у країнах із другим типом відтворення. Навпаки, демографічна криза та депопуляція призводять до зменшення кількості й густоти населення.

Завдання: 1. Пригадайте, які давні держави існували на територіях Європи, Південної і Східної Азії. 2. Знаючи особливості демографічної ситуації різних типів країн, з’ясуйте, які тенденції спостерігаються у зміні густоти населення різних регіонів світу.

Нарешті, розміщення населення завжди залежало від економічного чинника, тобто рівня розвитку та розташування виробництва. Ще в давнину внаслідок розвитку сільського господарства були території, що «притягували» людей: долина Нілу, Індо-Гангська низовина, Велика Китайська рівнина. З початком розвитку промисловості утворилися великі осередки підвищеної густоти населення в Європі та на сході Північної Америки. Тепер дедалі частіше господарство тяжіє до морських шляхів, які визначають економічні зв’язки між більшістю країн сучасного світу. Тому й густота населення зростає в цих районах.

• Ареали найбільшої густоти населення у світі. Під дією всіх перелічених чинників у світі склалося три великі ареали максимальної густоти населення. Найбільшим з них є Південна та Східна. Азія. Середня густота населення тут становить 200-600 осіб/км2, а в деяких місцях - 1000-2000 осіб/км2.

Другий ареал підвищеної густоти населення - Західна і Центральна Європа, де цей показник у середньому дорівнює 100-200 осіб/км2. Найбільшої концентрації він досягає у чотирикутнику міст Ліверпуль (Велика Британія) - Гамбург (Німеччина) - Базель (Швейцарія) - Париж (Франція). Тут густота населення зростає до 1000-3000 осіб/км2, а на заході Німеччини - навіть до 5000 осіб/км2. Найменшим цей показник є в Ісландії - 2,6 особи/км2. А європейська держава-карлик Монако формально вирізняється найбільшою середньою густотою населення серед країн світу - 18 865,5 особи/км2.

Східне узбережжя Північної Америки є третім ареалом дуже високих показників густоти населення - 200-300 осіб/км2.

Завдання: З’ясуйте, які чинники зумовили формування кожного з трьох ареалів найбільшої густоти населення у світі. Чи скрізь вони були однаковими?

В основному в ареалах максимальної густоти населення розташовані й країни з найбільшою кількістю населення (понад 100 млн осіб).

Завдання: Поміркуйте, які держави з найбільшою кількістю населення мають значні контрасти в густоті населення на своїй території. З чим це пов’язано?

• Густота населення в Україні. Середня густота населення в Україні становить 74,5 особи/км2, що у 1,5 разу більше за середній показник по світу, але значно нижче, ніж у більшості країн Європи. Останнім часом у результаті депопуляції населення нашої країни густота населення має тенденцію до зменшення.

Густота населення в різних областях України неоднакова. Це можна простежити за картою густоти населення. На ній по-різному показана густота міського та сільського населення. Розміщення міського населення позначене пунсонами, сільського - способом картограми. Прослідкуємо за цією картою територіальні зміни показника густоти населення в Україні. Вони зумовлені природними, історичними, економічними та екологічними причинами.

Найвища густота населення характерна для східних і західних областей, а також Київської області (разом з Києвом). Максимальна густота населення зафіксована у Донецькій області - 160,4 особи/км2. З-поміж центральних областей найгустіше заселена Дніпропетровська область - 102,5 особи/км2. Тут показники густоти високі за рахунок міського населення. Цьому сприяє високий рівень індустріалізації названих територій. Серед західних найщільніше заселені Львівська (115,2 особи/км2) та Чернівецька (112,0 особи/км2) області, але вже за рахунок сільського населення (див. табл. 2).

Таблиця 2. Чисельність населення за адміністративними областями України (2016)

Адміністративна одиниця

Площа, км2

Кількість населення, млн осіб

Середня густота населення, осіб/км2

Рівень урбанізації, %

1

Автономна Республіка Крим*

26 081

1,957

75,0

67,4

2

Вінницька область

26 513

1,595

60,2

50,0

3

Волинська область

20 143

1,040

51,6

51,8

4

Дніпропетровська область

31 914

3,273

102,5

83,5

5

Донецька область**

26 517

4,253

160,4

90,6

6

Житомирська область

29 832

1,248

41,8

58,4

7

Закарпатська область

12 777

1,256

98,3

36,8

8

Запорізька область

27 180

1,753

64,5

76,9

9

Івано-Франківська область

13 928

1,380

99,1

43,1

10

Київська область

28 131

1,726

61,4

61,6

11

Кіровоградська область

24 588

0,967

39,3

62,4

12

Луганська область**

26 684

2,220

82,9

86,8

13

Львівська область

21 833

2,516

115,2

60,4

14

Миколаївська область

24 598

1,158

47,1

67,7

15

Одеська область

33 310

2,379

71,4

66,5

16

Полтавська область

28 748

1,431

49,9

61,2

17

Рівненська область

20 047

1,161

57,9

47,4

18

Сумська область

23 834

1,111

46,6

67,9

19

Тернопільська область

13 823

1,063

76,9

44,0

20

Харківська область

31 415

2,703

86,0

80,2

21

Херсонська область

28 461

1,061

37,3

61,0

22

Хмельницька область

20 629

1,291

62,6

55,5

23

Черкаська область

20 900

1,239

59,3

56,3

24

Чернівецька область

8097

0,907

112,0

42,3

25

Чернігівська область

31 865

1,036

32,5

63,5

26

Київ

839

2,865

3414,8

100

27

Севастополь*

1079

0,386

357,6

100

Україна

603 628

45

74,5

68,7%

* Має статус тимчасово окупованої території (закон України від 15 квітня 2014 року).

** Приблизна оцінка.

Завдання: За картою густоти населення України в атласі виділіть основну смугу розселення в Україні. Поясніть причини її формування.

Досить низька густота населення у поліських і степових областях України. Мінімальний показник спостерігається у Чернігівській області - 32,5 особи/км1 2 3 4 5, де істотний вплив на густоту населення мають природні чинники. Тут високий показник лісистості території, значна заболоченість, малородючі ґрунти, тому мало як міських, так і сільських поселень. До таких регіонів також належать північні частини Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Сумської областей. На півдні найнижча густота населення у Херсонській області - 37,3 особи/км2. Це пов’язано як із природними причинами (посушливі степові райони), так і з історичними (район пізнього господарського освоєння людиною). Аналогічні показники характерні для таких степових областей, як Миколаївська, Запорізька й Одеська.

Малозаселені території трапляються навіть у межах областей із високим середнім показником густоти населення. Наприклад, це гірські райони Закарпатської, Львівської, Чернівецької областей, Автономної Республіки Крим.

З другої половини XX ст. на розміщення населення України дедалі більший вплив мав екологічний чинник. Так, у 1986 р. повністю відселено мешканців міст і сіл 30-кілометрової зони навколо ЧАЕС. Пізніше було визначено й інші території безумовного (обов’язкового) відселення та гарантованого добровільного відселення. Люди залишають й інші зони екологічної кризи, які займають близько 15 % території України.

Помітно відрізняється густота міського та сільського населення. У великих містах, які займають лише 2,5 % площі країни, сконцентрована майже половина всього населення. Там середня густота населення сягає 1500-4000 осіб/км2. Наприклад, у Києві - 3414,8 особи/км2. У сільських районах вона знижується до 20-40 осіб/км2.

Перевір себе

  • 1. Що означає поняття «розселення»?
  • 2. Розкажіть, як люди розселилися по материках.
  • 3. Що таке густота населення? Якими чинниками зумовлена її неоднорідність?
  • 4. Назвіть три ареали найбільшої густоти населення у світі та поясніть причини їхнього формування.
  • 5. Розкажіть про нерівномірність заселення території України.
  • 6. Які чинники зумовлюють зміну густоти населення з часом?
  • 7. Поміркуйте, чи є залежність між густотою населення країни та рівнем її економічного розвитку.

Проект для краєзнавця

  • Підготуйте інформацію про густоту населення вашої місцевості та її історичні зміни.