Географія. 8 клас. Кобернік

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Картографічні проекції

Пригадайте: 1. Чим відрізняється зображення на глобусі та географічній карті? 2. Що таке градусна сітка та з яких ліній вона складається? 3. Чому градусна сітка на глобусі й карті має неоднакову форму ліній? 4. Який вигляд мають такі геометричні фігури, як циліндр і конус (з уроків математики)?

• Особливості зображення на географічній карті. На відміну від глобуса, який правильно передає форму Землі, карта має спотворення, адже являє собою плоске зображення. При переході від кулястої поверхні глобуса до площини не можна обійтися без розтягнення і стискання зображення. Тому виникають спотворення відстаней, площ, кутів (напрямів) та форм об’єктів.

Завдання: Порівняйте зображення Землі на глобусі й на географічній карті світу. Продемонструйте наявність спотворень на карті.

Унаслідок спотворень карта, на відміну від глобуса, не має єдиного масштабу, на ній є масштаби основний (який зберігається лише на окремих лініях або точках) та допоміжні. Тому вимірювання відстаней на географічній карті варто виконувати не лінійкою, а за градусною сіткою.

• Картографічні проекції. З метою зведення спотворень на карті до мінімуму використовують різні картографічні проекції.

Картографічна проекція - це математичний спосіб, який дає можливість перейти від кулястої поверхні до площини. Проекції визначають відповідність географічних координат точок на земній кулі точкам на площині карти.

• Картографічні проекції за характером спотворень. За характером спотворень розрізняють проекції рівнокутні, рівновеликі та довільні (див. мал. 9). Карти, складені у рівнокутних проекціях, точно передають форми об’єктів і напрями, проте спотворюють довжини і площі.

Рівновеликі проекції, навпаки, дають змогу правильно передати відстані та площі, але значно спотворюють форми об’єктів і напрями.

Для довільних проекцій характерні одночасно всі види спотворень, але не такі значні. Різновидом довільних проекцій є рівнопроміжні, у яких зберігається основний масштаб на певних меридіанах чи паралелях. Географічні карти України, як правило, складають у рівнопроміжних проекціях.

• Картографічні проекції за видом градусної сітки. Картографічні проекції розрізняють також за видом градусної сітки. Форма меридіанів і паралелей на карті залежить від того, на яку геометричну фігуру було спроектовано поверхню глобуса. Тому розрізняють проекції циліндричні, конічні, азимутальні (див. мал. 7).

У циліндричних проекціях градусна сітка з поверхні глобуса спроектована на бічну поверхню циліндра, тому меридіани і паралелі мають форму прямих ліній, які перетинаються під прямим кутом. Лінією нульових спотворень на таких картах є екватор. Чим далі від нього, тим спотворення зростають. Найчастіше ці проекції використовують для створення карт світу та спеціальних карт для навігації.

У конічних проекціях поверхня глобуса спроектована на бічну поверхню конуса. У цьому разі паралелі мають форму дуг, а меридіани - прямих ліній, що сходяться до полюса. Лініями нульових спотворень є паралелі, які прилягають до конуса. У конічних проекціях найчастіше створюють карти держав (у тому числі й України) або частин материків.

Мал. 7. Картографічні проекції за видом градусної сітки

Мал. 8. Азимутальні проекції за орієнтуванням допоміжної фігури

Мал. 9. Картографічні проекції за спотвореннями на прикладі конічних проекцій

В азимутальних проекціях проектування здійснюється на дотичну площину, тому спотворень немає лише у єдиній точці її дотику до поверхні глобуса. Якщо цією точкою є географічний полюс, проекцію називають прямою азимутальною (мал. 8). У цьому разі паралелі мають форму концентричних кіл, а меридіани - прямих ліній, що радіально розходяться. Такі проекції застосовують здебільшого для складання карт Антарктиди та Арктики.

Якщо точка дотику - десь на екваторі, проекцію називають поперечною азимутальною. На таких картах екватор і середній меридіан мають форму прямих ліній, інші лінії градусної сітки - дуг. У такій проекції створюють карту півкуль.

Коса азимутальна проекція має точку дотику площини до поверхні глобуса у центрі тієї території, яку зображують. Меридіани і паралелі у цьому разі мають форму дуг. Лише середній меридіан прямий. Так створюють карти більшості материків.

Завдання: Роздивившись карти атласу, з’ясуйте, у яких картографічних проекціях за видом градусної сітки вони створені. Поясніть, за якими ознаками ви це встановили.

Перевір себе

  • 1. Чому на географічних картах виникають спотворення?
  • 2. Що таке картографічна проекція?
  • 3. Якими бувають картографічні проекції за характером спотворень?
  • 4. Назвіть основні типи картографічних проекцій за видом градусної сітки. Як їх можна розпізнати?
  • 5. У якій проекції найчастіше створюють карти України?
  • 6. Поміркуйте, яку проекцію слід вибрати для карти світу, щоб у її центрі показати територію України.
  • 7. Поясніть, чому недоцільно створювати карту України у циліндричній проекції.