Географія. 8 клас. Кобернік

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 20. Рудні та нерудні корисні копалини

Пригадайте: 1. Для яких потреб використовують рудні ресурси? 2. Які вам відомі рудні корисні копалини? Як вони виникли? 3. До яких тектонічних структур переважно приурочені родовища рудних копалин? 4. Які копалини належать до нерудних? Як їх використовує людина? 5. Як утворюються осадові гірські породи?

• Загальна оцінка рудних ресурсів України. Рудою вважають мінерали та гірські породи, які містять у своєму складі певну частку одного або кількох металів, що їх економічно доцільно використовувати для переробки.

Рудні корисні копалини поділяють на кілька груп, а саме: чорні метали, кольорові, благородні, тугоплавкі, рідкоземельні й інші. Україна має унікальні поклади сировини для плавлення чорних металів (чавуну і сталі). Це різноманітні залізні та марганцеві руди. Водночас у країні недостатньо руд для кольорової металургії.

Розміщення родовищ рудних ресурсів тісно пов’язане з геологічною будовою території. Більшість із них має магматичне або метаморфічне походження, тому скарбницею руд є Український щит.

Завдання: Використовуючи відповідні карти, назвіть рудні корисні копалини, родовища яких є на Українському щиті.

Мал. 63. Магнітний залізняк

Мал. 64. Бурий залізняк

• Залізні руди. В Україні розвідано 83 родовища залізних руд, у межах яких зосереджено 9 % світових запасів цієї сировини (мал. 63, 64). Левова частка багатих за вмістом металу залізних руд магматичного та метаморфічного походження сконцентрована на Українському щиті. Тут розташований найбільший в Україні Криворізький залізорудний басейн, який охоплює площу близько 300 км2 і дає майже 70 % усієї залізорудної сировини країни. Руди лежать від поверхні до глибини 2-3 км. Є багаті руди, що містять 50-60 % заліза. Уперше про наявність залізної руди у районі злиття річок Інгулець і Саксагань заявив Василь Зуєв у другій половині XVIII ст. Промислове освоєння басейну розпочалося з другої половини XIX ст. Нині тут видобувають сировину як кар’єрним, так і шахтним способами.

У 20-х роках XX ст. було відкрите Кременчуцьке залізорудне родовище. Його освоєння розпочато з 70-х років. Район розміщений на відрогах Українського щита у долині Дніпра. Руди тут середньої якості з вмістом заліза 35-38 %, але залягають близько до поверхні. Найякісніші залізні руди знайдені у Білозерському залізорудному родовищі в Запорізькій області. У них частка заліза унікальна - майже 65 %. Перші ознаки наявності тут руди було помічено у середині XX ст. Нині запаси руд уточнюють.

У чохлі Скіфської молодої платформи є поклади залізних руд осадового походження Керченського залізорудного басейну. Руди тут бідні за вмістом заліза (30 %). Це так звані бурі залізняки. Їхні утворення пов’язують з діяльністю залізобактерій на дні давніх мілководних лагун.

• Марганцеві руди. В Україні сконцентровано понад 42 % світових запасів марганцевих руд, які розміщені в Південноукраїнському (Придніпровському) марганцевому басейні (мал. 65). До його складу входять Нікопольське, Інгулецьке та Великотокмацьке родовища. Поклади марганцевої руди, які сформувалися внаслідок руйнування поверхні Українського щита, розташовані неглибоко. Їх розробляють кар’єрним способом.

Мал. 65. Марганцева руда

• Руди інших металів. Особливе значення серед руд тугоплавких металів у нашій державі мають поклади титанових руд. Їхній видобуток в Україні становить близько 20 % від світового. Руди залягають у формі розсипів на поверхні щита у Житомирській (Іршанське родовище) та Дніпропетровській (Самотканське родовище) областях.

На Українському щиті в межах Кіровоградської та Дніпропетровської областей є поклади уранових руд.

Розвідані запаси руд кольорових металів в Україні незначні. На Кіровоградщині видобувають магматичного походження хромітово-нікелеві руди (Побузька група родовищ). Достатні поклади ртутних руд тривалий час розробляли на Донбасі (Микитівське родовище) в межах Донецької складчастої області та в Закарпатті (Вишково).

Є певні запаси поліметалевих, алюмінієвих, мідних, олов’яних руд. Поклади золота виявлено у багатьох частинах України: Закарпатській (Мужіївське родовище), Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях.

• Загальна оцінка нерудних ресурсів України. До нерудних корисних копалин належать ресурси, які використовують у багатьох галузях виробництва. Умовно їх об’єднують за призначенням у такі групи: хімічна сировина, будівельна сировина, технічна сировина. Україна має значні поклади нерудних ресурсів. Географія залягання покладів нерудної сировини дуже широка у зв’язку з різноманітним її походженням.

• Хімічна сировина. В Україні відомі унікальні родовища самородної сірки осадового походження (мал. 66). Вони були виявлені у Прикарпатті в середині XX ст. й утворюють цілий сірконосний басейн. Нині тут ведеться активний видобуток сірки як відкритим способом (Роздольське родовище), так і методом підземної виплавки (Яворівське родовище). Більша частина сірки іде на виробництво сульфатної кислоти.

Калійна сіль також має осадове походження (мал. 67). У світі її родовища зустрічаються доволі рідко. В Україні калійна сіль утворилася внаслідок відступу давнього морського басейну з Передкарпатського крайового прогину. Товщина соленосних шарів тут становить 50-60 м. Вони відомі ще з першої половини XIX ст. Нині найбільшими родовищами калійної солі у Прикарпатті є Калуш і Стебник. Із калійної солі виготовляють калійні добрива.

Кухонна сіль - хімічна сировина осадового походження (мал. 68). Її найбільші запаси зосереджені на Донбасі у Донецькій складчастій області (Бахмутське та Слов’янське родовища). Неглибоко залягають потужні соляні куполи у Дніпровсько-Донецькій западині. Запаси практично необмежені. Сучасною природною солеварнею є затока Сиваш в Азовському морі. Кухонну сіль також видобувають у Солотвинському родовищі в Закарпатській западині. Її використовують у харчовій промисловості. Крім того, з неї виготовляють соду. У соляних шахтах Закарпаття створені лікувальні заклади, де зцілюють людей від недугів органів дихання.

Мал. 66. Самородна сірка

Мал. 67. Калійна сіль

Мал. 68. Кухонна сіль

Мал. 69. Рожевий граніт

На Поділлі є незначні поклади фосфоритів, які використовували для виробництва фосфорних добрив.

• Будівельна сировина. Україна славиться своїм високоякісним будівельним камінням, яке використовують часто як облицювальний матеріал. Це граніти (мал. 69), лабрадорити, габро. Вони мають магматичне походження, тому їхні поклади зосереджені в межах Українського щита. Найвідоміші кар’єри - на території Житомирської області, де видобувають рожевий граніт. Часто він має вкраплення гранатів, що додає йому особливої краси. Також в Україні є поклади осадового походження - крейди, скляних пісків, різних сортів червоної глини, вапняку-ракушняку.

Україна вирізняється в Європі чималими покладами каоліну (білої глини). Каолін утворився в результаті вивітрювання поверхні Українського щита. Відомо близько 100 родовищ високоякісної білої глини. Найбільше у світі - Просянівське родовище на Дніпропетровщині, де потужність шарів сягає 100 м. Значні родовища білої глини є також на Житомирщині та Поділлі. Каолін використовують для виробництва порцелянового та фаянсового посуду, декоративних скульптур, вогнетривких матеріалів та облицювальної плитки, сантехнічних виробів, як наповнювач під час одержання паперу тощо. Дуже поширеними є піски, глини, вапняки, які використовують як безпосередньо у будівництві, так і для виробництва будматеріалів - цегли, цементу, алебастру, вапна.

Завдання: Простежте за тематичними картами та поясніть поширення різних видів будівельної сировини в Україні.

• Технічна сировина. Україна має поклади якісного графіту (Заваллівське родовище на Кіровоградщині) метаморфічного походження (мал. 70). Утворення графіту в Україні пов’язане з гнейсами Українського щита. За хімічною природою графіт - це чистий вуглець. Його застосовують як фарбник, з нього виготовляють грифелі для олівців. Графіт має здатність відбивати нейтрони і знижувати їхню швидкість, тому його використовують на атомних електростанціях.

Мал. 70. Графіт

Для потреб чорної металургії у Придніпров’ї, на Донбасі й у Криму розробляють родовища вогнетривких глин і флюсових вапняків.

В Україні є родовища коштовного і напівкоштовного каміння: бурштину на Поліссі, яшми у Криму, гірського кришталю й аметисту у Придніпров’ї та Приазов’ї. Також є запаси берилу, чорного кварцу (моріону), розсипи алмазів.

Наша держава відома у світі мінеральними водами різного хімічного складу. У Прикарпатті знаними є Трускавецьке (зокрема вода «Нафтуся») і Моршинське родовища, в Закарпатті - Свалявське, на Полтавщині - Миргородське, на Харківщині - Березівське. Радіоактивні радонові води у Хмільнику на Вінниччині застосовують для ванн, що зцілюють недуги опорно-рухової та нервової систем, поліпшують обмін речовин. В Україні створено понад 400 санаторіїв і пансіонатів, де використовують цілющі властивості мінеральних вод.

Здавна відомі українські лікувальні грязі. Народні цілителі послуговувалися ними ще з XIV ст. Грязі набувають цілющих властивостей завдяки тривалій дії мікроорганізмів. Найбільш знані грязьові курорти - в Криму (Саки, Євпаторія), на Одещині (Куяльник), Миколаївщині, Донеччині.

Запаси українського озокериту (гірського воску) на Львівщині (Трускавецьке, Бориславське родовища) є найбільшими у світі. Цю сировину використовують у парфумерії, медицині та окремих галузях легкої промисловості.

Перевір себе

 • 1. Для яких потреб використовують рудні корисні копалини? На які групи їх поділяють?
 • 2. Як забезпечена Україна рудами для чорної та кольорової металургії?
 • 3. Відповідно до будови земної кори поясніть географію родовищ залізних і марганцевих руд в Україні.
 • 4. Покажіть на карті найбільші райони видобутку рудних корисних копалин в Україні.
 • 5. Поясніть, до яких тектонічних структур і чому приурочені поклади самородної сірки, кухонної та калійної солей в Україні. Розкажіть, де застосовують ці ресурси.
 • 6. Поміркуйте, в яких частинах України доцільно вести пошуки тих рудних ресурсів, поклади яких ще не відкриті.
 • 7. Підготуйте повідомлення про поширення запасів мінеральних вод в Україні.

Проект для краєзнавця

 • Підготуйте інформацію про забезпеченість вашої місцевості корисними копалинами. Розкажіть, що вам відомо про історію їх відкриття та освоєння.

Практична робота № 4

Встановлення за тематичними картами зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами в межах України

Мета: пригадати визначення понять «тектонічні структури», «платформа», «щит», «плита», «область складчастості», «геологічна будова», «форма рельєфу», «корисні копалини»; виявити закономірні взаємозв’язки між тектонічними структурами, геологічною будовою території, основними формами рельєфу та покладами різних за походженням корисних копалин у межах України.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Перші викопні залізні руди в Кривому Розі відомі ще за часів скіфів (VI—II ст. до н. е.). Промислове освоєння почалося у другій половині XIX ст. Нині у Кривому Розі видобувають у шахтах багаті руди (що містять 50-60 % заліза), а відкритим способом - бідні залізисті кварцити (22-40 % заліза).

Ртуть відома людям ще з доісторичних часів і використовувалася у давній медицині. Більш як 2000 років тому грецький лікар Діоскорид дав цьому металу латинську назву «гідраргірум» (у перекладі - «срібна вода»). Головним мінералом, що містить ртуть, є кіновар (у перекладі з грецької - «червона смола»). Микитівське родовище кіновару на Донбасі було відкрито у 1879 р., а в 1885 р. збудовано перший у Російській імперії завод з переробки ртутних руд. Є відомості, що родовища ртуті у Микитівці людина використовувала ще у кам’яному віці.

Каоліни є в багатьох частинах України. Назва породи походить від найменування місцевості Каолін у Китаї, де зосереджені чималі поклади цієї цінної сировини й почалося виробництво відомої китайської порцеляни.

Видобуток нафти в Україні розпочато з першої половини XVII ст. Тоді застосовували нафту як мастило, для освітлювання приміщень, як лікувальний засіб. Промисловий видобуток розпочався тут з 1881 р., коли у Бориславі було застосовано глибоке свердлування. Нині поклади нафти у Передкарпатті сильно виснажені. Нафта містить багато смол і парафіну, невелику кількість сірки.

В історичній літературі містяться згадки про те, що давні греки видобували ще 2000 років тому золото і срібло на річці Рось, притоці Дніпра в Україні. Народні перекази доносять до нас відомості про штольні в Карпатах. Де ж сьогодні є золото в Україні? Це Карпати, Придніпров’я, Донбас, Крим. Найдавнішим золотом у світі є його поклади біля Запоріжжя. Йому понад 3 млрд років. За якістю кіровоградське золото не має аналогів у світі. Ще 400 років тому турки видобували золото на Закарпатті в районі Берегового.

ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І МІНІ-ПРОЕКТІВ

 • 1. Український щит як найдавніша тектонічна структура України.
 • 2. З історії формування Донецького кряжа.
 • 3. Марганцеві руди України: походження, поширення, використання.
 • 4. Виробне і коштовне каміння України.
 • 5. Мінеральні води та бальнеологічні курорти України.
 • 6. Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті.
 • 7. Історія геологічних досліджень території України Г. Капустіним, В. Зуєвим, В. Вернадським, В. Бондарчуком (на вибір).