Географія. 8 клас. Кобернік

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ ІІІ. Природні умови і природні ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна і геологічна будова, мінеральні ресурси

Вивчаючи тему, ви

дізнаєтеся про:

 • поняття «платформа», «щит», «плита», «область складчастості», «мінеральні ресурси»;
 • основні форми рельєфу на території України: низовини, височини, гори;
 • вплив Дніпровського зледеніння і неотектонічних рухів на формування рельєфу;
 • найбільші басейни і родовища корисних копалин в Україні;
 • господарське значення мінерально-сировинних ресурсів;

навчитеся:

 • аналізувати фізичну, геологічну, тектонічну карти;
 • демонструвати на карті тектонічні структури, основні форми рельєфу України та найвищі точки рівнинної і гірської частин;
 • наводити приклади використання корисних копалин;
 • визначати вік гірських порід за геологічною картою;
 • порівнювати особливості природних умов території у різні геологічні ери;
 • встановлювати зв’язки між тектонічними структурами та геологічною будовою території з формами рельєфу та родовищами корисних копалин;
 • оцінювати вплив людини на рельєф, наслідки видобування корисних копалин і необхідність охорони надр.

Анонсування теми

Високий правий берег Дніпра з могутніми кручами. Низинне лівобережжя з численними річками. Одноманітне Полісся з тихими заводями і болотами. Перемежоване старими балками, порослими травою й чагарниками, Причорномор’я. Розрізане на гори-останці потоками річок мальовниче Поділля. Могутні скелі Приазов’я. Чарівні Українські Карпати з красунею Говерлою. Сивочолі Кримські гори з плоскими вершинами. Усе це створює неповторну картину поверхні нашої країни, яка формувалася протягом мільярдів років.

Не раз її територію поглинало море. Сонце та вода руйнували скелі. Насувалися і відступали льодовики. Могутні процеси змінювали поверхню до невпізнання, аж доки вона не набула сучасного вигляду. А під землею природа приховала великі багатства – корисні копалини. Деяких із них сила-силенна, інших не так багато.

Які процеси сформували рельєф України? Як він змінювався з часом, чи назавжди залишиться таким, як ми його бачимо нині? Які й чому є корисні копалини в нашій державі? Запитань багато. А відповіді на них – у цій темі.

§ 14. Форми земної поверхні та рельєф України

Пригадайте: 1. Що таке рельєф? 2. Які існують основні форми рельєфу на суходолі? 3. Що таке абсолютна та відносна висоти точок? 4. Як визначити за фізичною картою абсолютну висоту точок? 5. Якими бувають рівнини й гори за абсолютною висотою?

• Форми земної поверхні. Неоднакові абсолютні висоти земної поверхні зумовлюють наявність на нашій планеті різних форм рельєфу.

Форми рельєфу - нерівності земної поверхні, сукупність яких утворює рельєф. За розмірами розрізняють форми рельєфу планетарні (найбільші), основні (великі) та дрібні.

Планетарними формами рельєфу Землі є материки й западини океанів. Вони сформувалися під впливом внутрішніх процесів. У їх межах виділяють основні форми рельєфу. На суходолі це рівнини і гори. Основні форми рельєфу нашої планети показані на фізичній карті.

Дрібні форми рельєфу формують зовнішні процеси. До них належать, зокрема, яри, балки, зсуви, бархани, дюни та інші.

Мал. 32. Основні форми рельєфу України

Рельєф земної поверхні вивчає наука геоморфологія (від грец. «гео» - земля та «морфо» - форма). Складником цієї науки є орографія (від грец. «орос» - гора та «графіо» - пишу), яка вивчає розташування форм рельєфу, їхні розміри та висоту. На основі даних орографії складають фізичні карти.

• Загальний план будови поверхні України. Сучасний рельєф України неодноразово змінювався й сформувався під впливом взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів протягом кількох мільярдів років. Рельєф - важлива природна умова, яка впливає на освоєння території людиною. Рівнинна поверхня сприяє сільськогосподарському освоєнню земель, будівництву, прокладанню доріг. Гори ж спричиняють певні перепони для розвитку господарства. 95 % поверхні нашої країни становлять рівнини. Україна більшою своєю частиною розташована на південному заході Східноєвропейської рівнини (див. форзац І). Середня висота рівнинної частини - 175 м над рівнем моря, найвища її точка - гора Берда (515 м). Мінімальні відмітки висоти зафіксовані на морських узбережжях: 10-15 м. Східноєвропейська рівнина горбиста. На її поверхні є великі за площею низовини і височини (мал. 32).

• Низовини. 70 % площі України припадає на низовини. Найбільші з них розташовані на півдні, сході та півночі нашої держави.

Мал. 33. Причорноморська низовина

Мал. 34. Поліська низовина

На півдні простягається Причорноморська низовина (мал. 33). Її пересічні висоти становлять 120-150 м. Вона має загальний похил у бік Чорного моря. Тут міститься найнижча точка поверхні України - Куяльницький лиман, дуже солона мілководна водойма, що лежить на 5 м нижче рівня Світового океану. Поступово Причорноморська низовина переходить у невисоку Північнокримську рівнину, яка ледь досягає 40 м над рівнем моря. Її поверхня нахилена в бік затоки Сиваш Азовського моря.

Лівий берег Дніпра займає велика Придніпровська низовина. Середні висоти тут коливаються від 50 до 170 м. Поверхня має похил у бік русла Дніпра. Низовина полого-хвиляста. Вона зазнала великого впливу діяльності давнього льодовика і річок. Частиною Придніпровської низовини є Полтавська рівнина, де місцями збереглися байраки, окремі болота й ділянки цілинного степу.

У північній частині України простягається заболочена Поліська низовина (мал. 34). Її середні висоти становлять 150-200 м. Поверхня має слабкий ухил із заходу на схід у бік долини Дніпра. Низовина переважно плоска, сформована наносами талих вод льодовика та ерозійно-акумулятивною діяльністю річки Прип’ять і її приток. Де-не-де рівнинність поверхні порушують окремі підвищення. Це виступи твердих кристалічних гірських порід Українського щита. Найбільший з них - Словечансько-Овруцький кряж, який сягає висоти 315 м.

На крайньому заході України лежить невелика за площею Закарпатська низовина, яка є частиною Середньодунайської рівнини. Поверхня її плоска з незначним похилом у бік річки Тиси. Пересічні висоти становлять 100-120 м. Окремі підвищення трапляються в районі міста Берегова. Тут пагорби досягають висоти 369 м. За своєю природою - це згаслі вулкани.

Завдання: 1. Знайдіть на фізичній карті України зазначені у тексті низовини. Підпишіть їхні назви на контурній карті. 2. Визначте, які частини України переважно зайняті низовинами.

• Височини. Центральні, західні та східні частини України займають височини, які становлять 25 % площі нашої країни. Височини є вододілами між найбільшими річковими басейнами України.

Мал. 35. Подільська височина

Мал. 36. Хотинська височина

Найбільшою за площею є Придніпровська височина. Вона розташована у центральній частині України на правому березі Дніпра, високими урвистими уступами обриваючись до нього. Середні відмітки висот сильно коливаються. Найвищі частини на півночі - 220-240 м, а на північному заході відмітки досягають максимального значення - 322 м. На півдні висоти зменшуються до 150-170 м. Поверхня височини має похил на південний схід. Вона порізана річковими долинами, погорбована. Високі пагорби понад Дніпром на Черкащині називають Канівськими горами, на одній з яких похований Тарас Шевченко.

Продовженням Придніпровської височини у Приазов’ї є невелика за площею Приазовська височина з пересічними висотами 150-300 м. Тут часто з-під землі підіймаються гранітні скелі, які в народі називають горами, або могилами. Вони становлять найвищі точки височини, з-поміж яких вирізняється висотою гора Бельмак-Могила (324 м). Ущелини й урвища, печери і гроти, стрімкі підйоми та спуски - усе це притаманне рельєфу Приазовської височини.

Продовженням Придніпровської височини на захід є мальовнича Подільська височина (мал. 35). Пересічні висоти Подільської височини коливаються від 150 м на півдні до 320 м на півночі. Поверхня сильно розчленована долинами річок і балками. На височині виокремлюють навіть цілі пасма горбів: Кременецькі гори, Вороняки, Розточчя, Опілля, Товтри, Найвища частина Поділля - горбисте пасмо Гологори з максимальною позначкою гори Камула (471 м) східніше Львова. Усе це створює ілюзію присутності у справжній гірській країні. Ось чому Подільську височину називають Українською Швейцарією. Серед гірських порід на Поділлі трапляються рештки давніх коралів. У гіпсових породах багато печер.

На північному заході розташована Волинська височина. Середні висоти тут становлять 220-250 м, а у найвищій частині - Мізоцький кряж - сягають 342 м.

Південніше, у міжріччі Дністра і Прута, лежить невелика за площею, але найвища у рівнинній частині України Хотинська височина (мал. 36). Її поверхня підіймається до висоти 350-400 м, а гора Берда - до 515 м.

Західніше у бік гір розкинулася Передкарпатська височина, яка здіймається на висоту 300-600 м. На сході України виділяється Донецька височина з пересічними висотами 175-300 м. Основною її частиною є Донецький кряж. Кряжем називають лінійно витягнуту горбисту височину без різких абрисів гребеня та вершин. Найвища точка Донецького кряжа - гора Могила-Мечетна (367 м).

На крайній північний схід України своїми відрогами заходить Середньоруська височина, сильно розчленована ярами і балками. У межах України її середні висоти становлять 190-200 м, найбільша - 234 м.

Завдання: 1. Нанесіть на контурну карту України височини та позначте їхні найвищі точки. 2. З’ясуйте, які частини України зайняті височинами.

• Гори. На заході та крайньому півдні України розташовані молоді гірські системи Українських Карпат і Кримських гір. На них припадає лише 5 % площі нашої держави.

Мал. 37. Гора Говерла

Мал. 38. Гора Роман-Кош

Українські Карпати є частиною великої Альпійсько-Карпатської гірської країни. Це середньовисотні гори з округлими вершинами та полого-хвилястими схилами. Вони складаються з кількох різних за висотою хребтів. Пересічні висоти коливаються від 600 м до 1700 м. Однак 20 вершин в Українських Карпатах мають висоту понад 1700 м, а 6 долають відмітку 2000 м. Серед них і найвища точка України - гора Говерла (2061 м) (мал. 37). У Карпатах час від часу трапляються землетруси силою до 6-7 балів. Це свідчить, що процеси горотворення тут не завершилися. Є в Українських Карпатах і згаслі вулкани, які утворюють суцільний Вулканічний хребет.

Кримські гори - унікальний куточок природи. Хоча ці гори молоді, їхні пересічні висоти становлять лише 440 м. Тобто це низькі гори. Вони складаються з трьох паралельних пасом, висота яких зростає з півночі на південь. Найвище Головне пасмо має плоскі вершини, вкриті гірськими луками - яйлами. Найвища точка Кримських гір - гора Роман-Кош (1545 м) (див. мал. 38). Про активні процеси горотворення у Кримських горах свідчать періодичні землетруси силою до 8 балів, які зароджуються на дні Чорного моря. Південний берег Криму - вузька смуга рівнини шириною від 2 до 8 км. На сході над нею здіймається згаслий вулканічний масив Карадаг (577 м), на заході - гора Аюдаг, або Ведмідь-гора (577 м).

Завдання: 1. Нанесіть на контурну карту Українські Карпати і Кримські гори. 2. Підпишіть назви найвищих точок у горах України.

Перевір себе

 • 1. Що вивчають науки геоморфологія та орографія?
 • 2. Яке співвідношення рівнинних і гірських територій в Україні?
 • 3. Назвіть і покажіть на карті найбільші низовини та височини в Україні.
 • 4. Де в Україні є гори? Які вони за висотою? Назвіть їхні найвищі точки.
 • 5. З’ясуйте, у межах яких форм рельєфу розташована ваша місцевість.
 • 6. Розкажіть, як рельєф впливає на господарську діяльність людини.

Проект для краєзнавця

 • Зовнішній вигляд Українських Карпат відображено в назвах окремих гір. Одна з вершин має назву Грунь, що означає «невисока гора з м’якими контурами». З’ясуйте, чи є у вашій місцевості подібні назви, та поясніть їхнє походження.