Підручник з Географії (рівень стандарту). 11 клас. Кобернік - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Географії (рівень стандарту). 11 клас. Кобернік - Нова програма

Завершальний курс розкриє вам сутність географічної науки в цілому. Він узагальнить набуті вами в попередніх класах знання про природу Землі, місце людини та її господарську діяльність у геосистемах; сформує уявлення про основні закономірності будови та розвитку географічної оболонки, загальні суспільно-географічні закономірності. Курс сприятиме набуттю вами компетентностей у сферах елементарного геоекологічного моделювання й прогнозування; використання різноманітних географічних знань та умінь у побуті й підготовці до майбутньої професійної діяльності; забезпечення особистої безпеки, життєдіяльності й адаптації до умов навколишнього середовища. Підручник стане надійним помічником вам у цьому.

Вступ

§ 1. Географія як система наук

Розділ I. Топографія та картографія

Тема 1. Топографія

§ 2. Топографічна карта

§ 3. Географічні та прямокутні координати

§ 4. Практичне використання топографічних карт

Тема 2. Картографія

§ 5. Сучасні картографічні твори

§ 6. Математична основа карт

Розділ ІI. Загальні закономірності географічної оболонки землі

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети

§ 7. Географічні наслідки рухів Землі в космосі

Тема 2. Географічна оболонка землі

§ 8. Закономірності розвитку географічної оболонки

Тема 3. Геологічне середовище людства

§ 9. Літосфера та геологічне середовище

§ 10. Процеси в надрах і на поверхні Землі

§ 11. Тектонічні структури та пов'язані з ними форми рельєфу

§ 12. Ресурсні властивості літосфери

Тема 4. Атмосфера та системи Землі

§ 13. Характеристики стану повітря. Погода

§ 14. Клімат

§ 15. Кліматичні умови та ресурсний потенціал атмосфери

Тема 5. Гідросфера та системи Землі

§ 16. Світовий океан

§ 17. Води суходолу

Тема 6. Біосфера та системи Землі

§ 18. Біосфера

§ 19. Ґрунти

Розділ ІІI. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

Тема 1. Географічний простір

§ 20. Роль географічного простору в світосистемі

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі

§ 21. Природний рух населення

§ 22. Механічний рух населення. Демографічні чинники розвитку економіки

Тема 3. Глобальна економіка

§ 23. Міжнародна науково-технологічна сфера та система виробництва в глобальній економіці

§ 24. Національні та інтернаціональні форми виробництва в глобальній економіці

§ 25. Виробництво сільськогосподарської продукції, паливних мінеральних ресурсів, чорних та кольорових металів

§ 26. Виробництво транспортних засобів та електроніки, фармацевтичної продукції, текстилю, одягу, взуття. Надання послуг

Тема 4. Політична географія та геополітика

§ 27. Політична географія та геополітика

Розділ ІV. Суспільна географія України

Тема 1. Українська держава

§ 28. Українська держава та територія держави Україна

Тема 2. Населення України

§ 29. Населення України

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці

§ 30. Конкурентні переваги України на світових ринках сировини та металів

§ 31. Конкурентні переваги України на світових ринках продукції важкої промисловості

§ 32. Конкурентні переваги України на світових ринках побутових товарів

§ 33. Конкурентні переваги України на світовому ринку послуг