Географія. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Кобернік

Географія. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Кобернік

Цього навчального року ви продовжите здобувати базову географічну освіту. У попередні роки ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, природою, населенням і господарством України та світу, прийомами роботи з географічними картами.

Курс «Географія: регіони та країни» продовжить ваше ознайомлення зі світовим господарством, особливостями участі регіонів і окремих країн у міжнародному поділі праці, розкриє роль географії в розв'язуванні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства, а також покаже місце України в міжнародному просторі. Підручник стане надійним помічником у цьому.

Вступ

§ 1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»

§ 2. Політична карта

Розділ І. Європа

Тема 1. Загальна характеристика Європи

§ 3. Сучасна політична карта Європи

§ 4. Інтеграційні процеси в Європі

§ 5. Природні умови та природні ресурси Європи

§ 6. Населення Європи: демографічні процеси

§ 7. Структура населення та процеси урбанізації в Європі

§ 8. Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки

§ 9. Вторинний сектор економіки

§ 10. Третинний сектор економіки

Тема 2. Країни Європи

§ 11. Німеччина: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення

§ 12. Німеччина: модель економічного розвитку країни

§ 13. Франція: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення

§ 14. Франція: модель економічного розвитку країни

§ 15. Велика Британія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення

§ 16. Велика Британія: модель економічного розвитку країни

§ 17. Італія

§ 18. Польща

§ 19. Росія

Розділ ІІ. Азія

Тема 1. Загальна характеристика Азії

§ 20. Сучасна політична карта Азії

§ 21. Природні умови, природні ресурси та населення Азії

§ 22. Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки

§ 23. Вторинний сектор економіки

§ 24. Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії

Тема 2. Країни Азії

§ 25. Японія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення, третинний сектор економіки

§ 26. Японія: вторинний та первинний сектори економіки

§ 27. Китай: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення, експортна орієнтація економіки

§ 28. Китай: модель економічного розвитку країни

§ 29. Індія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення

§ 30. Індія: модель економічного розвитку країни

§ 31. Республіка Корея

Розділ ІІІ. Океанія

Тема 1. Австралія

§ 32. Австралія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення

§ 33. Австралія: модель економічного розвитку країни

Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія

§ 34. Острівні країни Океанії

Розділ ІV. Америка

Тема 1. Загальна характеристика Америки

§ 35. Сучасна політична карта Америки

§ 36. Природні умови й природні ресурси. Населення Америки

§ 37. Особливості економіки країн Америки. Первинний та вторинний сектори економіки

§ 38. Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки

Тема 2. Країни Америки

§ 39. Сполучені Штати Америки: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення

§ 40. Сполучені Штати Америки: модель економічного розвитку країни

§ 41. Канада

§ 42. Бразилія

Розділ V. Африка

Тема 1. Загальна характеристика Африки

§ 43. Сучасна політична карта Африки

§ 44. Природні умови й ресурси регіону. Населення Африки

§ 45. Особливості економіки країн Африки

Тема 2. Країни Африки

§ 46. Єгипет

§ 47. Південно-Африканська Республіка (ПАР)

Розділ VІ. Україна в міжнародному просторі

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі

§ 48. Геополітична структура сучасного світу та місце в ній України

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин

§ 49. Просторові аспекти міжнародних економічних зв'язків україни з регіонами та країнами світу